AKTS - Paralel ve Öbek Hesaplama

Paralel ve Öbek Hesaplama (CMPE575) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Paralel ve Öbek Hesaplama CMPE575 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, paralel ve öbek bilgisayarların mimarilerinin ve programlamalarının öğretilmesidir. Bunun yanı sıra, derste farklı paralel programlama paradigmaları da öğretilmekte ve bunların mühendislik problemlerine uygulamaları ve uyarlanmaları hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hesaplamalarda paralelliğin tanınması ve anlaşılması
  • Farklı paralel sistemlerin açıklnamsı ve bunların sınıflandırılması
  • Farklı hesaplamalı problemler için paralel algoritma tasarımı
  • Paralel algoritmaların farklı programlama ortamlarına (MPI, OpenMP gibi) uyarlanması ve gerçekleştirilmesi
Dersin İçeriği Paralel hesaplama modelleri ? mimariye bağımlılık, hesaplama ve iletişim maliyetleri arasındaki denge, paralel hesaplamalarda başarım kriterleri ? hesaplama karmaşıklığı, paralel hesaplama teknikleri ? böl ve keşfet, parçalama ve boru hatlama, sıralama, arama ve matris hesaplamaları için paralel algoritmalar, paralel programlama için MPI ve OpenMP

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Paralel/Öbek hesaplamaya giriş Bölüm 1.1 Ana Kitap
2 Paralel hesaplama platformları 1 Bölüm 1.2
3 Paralel hesaplama platformları 2 Bölüm 1.3-1.4-1.5
4 Paralel algoritma tasarım prensipleri 1 Bölüm 4, Bölüm 3 – Diger Kaynaklar 1
5 Paralel algoritma tasarım prensipleri 2 Bölüm 4, Bölüm 3 – Diger Kaynaklar 1
6 Paralel algoritma tasarım prensipleri 3 Bölüm 4, Bölüm 3 – Diger Kaynaklar 1
7 Senkron hesaplamalar Bölüm 6
8 Paralel programlama için analitik modeller 1 Bölüm 5 – Diger Kaynaklar 1
9 Paralel programlama için analitik modeller 2 Bölüm 5 – Diger Kaynaklar 1
10 MPI 1 Bölüm 2, Bölüm 6 – Diger Kaynaklar 1
11 MPI 2 Bölüm 2, Bölüm 6 – Diger Kaynaklar 1
12 MPI 3 Bölüm 10-11, Bölüm 2, Bölüm 8-9-10 – Diger Kaynaklar 1
13 OpenMP programlama 1 Bölüm 8 – Diger Kaynaklar 5
14 OpenMP programlama 2 Bölüm 8 – Diger Kaynaklar 5
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. “Parallel Programming: Techniques & Applications Using Networked Workstations & Parallel Computers”, 2nd. Edition, B. Wilkinson Michael Allen, Pearson, 2005
Diğer Kaynaklar 2. “Introduction to Parallel Computing”, 2nd Edition, A. Grama, A. Gupta and G. Karypis, V. Kumar Addison-Wesley 2003.
3. http://www.hku.hk/cc/sp2/ftp/mpi/MPI_ug_in_FORTRAN.doc
4. "Using MPI - 2nd Edition: Portable Parallel Programming with the Message Passing Interface (Scientific and Engineering Computation)", William Gropp, 1999
5. "Parallel Programming With MPI", Peter Pacheco, Morgan Kaufmann, 1997
6. “Using OpenMP: Portable Shared Memory Parallel Programming (Scientific and Engineering Computation)”, Barbara Chapman, Gabriele Jost, Ruud van der Pas, The MIT Press, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 130