AKTS - Sızma Testleri

Sızma Testleri (CMPE578) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sızma Testleri CMPE578 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere bilgi güvenliğinde sızma testleri kavramını tanıtmak ve etkin bir sızma testi için uyulması gereken prensipleri sunmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sızma testlerinin gerekli olduğu durumların gözden geçirilmesi
  • Sızma testleri ile ilgili genel kavramların tartışılması.
  • Sızma testlerinde yaygın olarak kullanılan araçların tanıtılması.
  • Port tarama ve sömürme kavramlarının tartışılması.
  • Web uygulamaları ve kablosuz ağlarda sızma testlerinin tartışılması.
Dersin İçeriği Sızma testi kavramı, sızma testlerinde etik hususlar, sızma testi altyapısının hazırlanması, sızma testi ile ilgili yasal hususlar, port tarama, açıklık tarama, sömürme, parola saldırıları, web uygulamalarında sızma testleri, kablosuz ağlarda sızma testleri, test sonuçlarının raporlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sızma Testlerine Giriş Bölüm 1 (Ders Kitabı)
2 Sızma testi ve etik saldırı türleri, sızma testleri ile ilgili yasal hususlar Ders Notları Bölüm 1 (Ders Kitabı)
3 Bilgi toplama ve keşif Bölüm 2 (Ders Kitabı)
4 Port tarama Ders Notları Bölüm 3 (Ders Kitabı)
5 OS iz tarama, Açıklık tarama Ders Notları Bölüm 3 (Ders Kitabı)
6 Sömürü, Metasploit Altyapısı Bölüm 4 (Ders Kitabı)
7 Arasınav --
8 Parola saldırıları Ders Notları Bölüm 9 (Ders Kitabı-2)
9 Sosyal Mühendislik Uygulamaları Bölüm 5 (Ders Kitabı)
10 Web Uygulamaları ile ilgili sızma testleri Ders Notları Bölüm 6 (Ders Kitabı)
11 Web uygulamaları sızma saldırıları Bölüm 6 (Ders Kitabı)
12 Kablosuz ağlarda sızma testleri Ders Notları
13 Kablosuz ağlarda parola kırma Ders Notları
14 Sızma testi sonuçlarının raporlanması Ders Notları, Bölüm 7 (Ders Kitabı)
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. The Basics of Hacking and Penetration Testing: Ethical Hacking and Penetration Testing Made Easy, Patrick Emgebretson, Syngress Press, Second edition, August 15, 2013, ISBN-13: 978-0124116443
Diğer Kaynaklar 2. A Hands-On Introduction to Hacking, by Georgia Weidman June 2014, 528 pp. ISBN: 978-1-59327-564-8.
3. Gray Hat Hacking The Ethical Hackers Handbook, 3rd Edition , Allen Harper, Shon Harris, Jonathan Ness, Chris Eagle, Gideon Lenkey (Author), Terron Williams, third edition, January 6, 2011 | ISBN-10: 0071742557 .

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 130