AKTS - BT Portföy Yönetimi ve BT Standartları

BT Portföy Yönetimi ve BT Standartları (ISE512) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
BT Portföy Yönetimi ve BT Standartları ISE512 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, portföy ve proje yönetimine yönelik temel yönetici yeteneklerini kazandırmaya yöneliktir. Ders kapsamında, ürün yaşam döngüsünü ve ilgili standartları da içeren gerçek durum senaryoları da incelenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel iş avantajları ve portföy finansal fizibilitesini belirlemek
  • Portföyler ile ilgili iş süreçleri ve sürç modellerini tanımlamak
  • Yönetim ve yönetişim çerçeveleri ve standartları hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Entegre proje yaşamı süreçleri (onay, tanımlama ve planlama, uygulama, yönetim ve takip, denetim ve iyileştirme); BT projelerini önceliklendirme; kaynak atama; risk ve maliyetlerin yönetimi; denetim ve yönetişim; yatırımın geri dönüşüne yönelik standart ölçümler; ITIL, COBIT, Val IT, Sarbanes Oxley ve ilgili IEEE ve ISO standartları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel açıklama Bölüm 1 (Maizlish, Handler), Bölüm 1 (Bonham)
2 Genel açıklama Bölüm 1 (Maizlish, Handler)
3 BT Portföy yönetimini planlama Bölüm 2 (Maizlish, Handler)
4 BT Portföy yönetimini planlama Bölüm 2 (Maizlish, Handler)
5 İnsan ve yönetişim Bölüm 3 (Maizlish, Handler), Bölüm 8-10 (Bonham)
6 İnsan ve yönetişim Bölüm 3 (Maizlish, Handler), Bölüm 8-10 (Bonham)
7 BT Portföyleri ve içerikleri Bölüm 4 (Maizlish, Handler)
8 BT Portföyleri ve içerikleri Bölüm 4 (Maizlish, Handler)
9 BT Portföyünün oluşturulması Bölüm 5 (Maizlish, Handler), Bölüm 3-5 (Bonham)
10 BT Portföyünün oluşturulması Bölüm 5 (Maizlish, Handler), Bölüm 3-5 (Bonham)
11 İlgili standartlar Bölüm 6-10 (Rozemeijer, Van Bon ve Verheijen)
12 İlgili standartlar Bölüm 6-10 (Rozemeijer, Van Bon ve Verheijen)
13 İlgili standartlar Bölüm 6-10 (Rozemeijer, Van Bon ve Verheijen)
14 İlgili standartlar Bölüm 6-10 (Rozemeijer, Van Bon ve Verheijen)
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Maizlish, B., Handler, R., IT Portfolio Management: Unlocking the Business Value of Technology, Wiley, 2005.
2. Bonham, S., IT Project Portfolio Management, Artech House Publishers, 2004.
Diğer Kaynaklar 3. The Standard for Portfolio Management, PMI, 2008.
4. Blokdijk, G., Menken, I., IT Services Portfolio Management Best Practice Handbook: Planning, Implementing, Maximizing Return on Investment of Strategic IT Portfolio Management - Ready to use bringing Theory into Action, Emereo Pty Ltd, 2008.
5. Kaplan, J., Strategic IT Portfolio Management: Governing Enterprise Transformation, Jeff Kaplan, 2009.
6. Fitzpatrick, E. W., Planning and Implementing IT Portfolio Management: Maximizing the Return on Information Technology Investments, IT Economics Corp., 1. baskı, 2005.
7. Rozemeijer, E., Van Bon, J., Verheijen, T., Frameworks for IT Management: A Pocket Guide, Van Haren Publishing; 1. baskı, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği. X
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175