AKTS - Sistem Entegrasyonu

Sistem Entegrasyonu (ISE513) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sistem Entegrasyonu ISE513 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, organizasyonlara bilgi sistemi entegrasyonu sürecini tüm yönleriyle anlatmaktır. Bu entegrasyon sürecinde kullanılabilecek araç, teknik ve yöntemler irdelenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sistem entegrasyonu ile ilgili temel kavram, metod ve teknolojileri anlamak
  • Bilişim sistemleri entegrasyonu sürecinde sıklıkla kullanılan araçları kullanım amaçları ile birlikte açıklamak
  • Sistem entegrasyonuna yönelik alternatif stratejileri açıklamak
  • Sistem entegrasyon sürecine yönelik servis tabanlı mimari altyapısı kullanmak ve bu alt yapının geliştirilmesi için gerekli araç, teknoloji ve yöntemleri anlatmak ve uygulamak
  • Problem çözümüne yönelik problem analiz etmek ve uygulanabilir çözümleri tasarlamak
Dersin İçeriği Bilgi sistemleri entegrasyonu; farklı bilgisayarlı sistemlerin fiziksel ve fonksiyonel olarak birlikte çalışabilirlikleri; sistem entegrasyonuna yönelik kullanılaran araç, teknoloji ve yöntemlerin analizi ve uygulamaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sistem entegrasyonuna bakış; entegrasyon zorlukları ve sorunları. Bölüm 1
2 Entegrasyon modelleri ve stilleri: ERP Bölüm 2, 3
3 Mesaj tabanlı ara yazılımlar, mesajlaşma desenleri Bölüm 4
4 Arayüz tabanlı ara yazılımlar, dağıtık objeler Bölüm 5
5 XML; XML tabanlı diller ve standartlar Bölüm 3 (Ek kaynak 1)
6 Servis tabanlı mimari ve web servisleri Bölüm 2, 4
7 Web 2.0: Web APIs, REST, Mashup Ek kaynak 2
8 Web 2.0: Web APIs, REST, Mashup Ek kaynak 2
9 Veri/Bilgi entegrasyonu ve EII Ek kaynak 3
10 Sunum entegrasyonu ve portal Ek kaynak 4
11 Process tabanlı entegrasyon Bölüm 5, 6 (Ek kaynak 1)
12 Kimlik Entegrasyonu; Single Sign-On Ek kaynak 5.
13 Proje Sunumları Proje Sunumları
14 Proje Sunumları Proje Sunumları
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Enterprise Application Integration: A Wiley Tech Brief, by William A. Ruh, Francis X. Maginnis and William J. Brown, John Wiley & Sons, 2001
Diğer Kaynaklar 2. Matjaz, B. Juric et al., SOA Approach to Integration: XML, Web Services, ESB, and BPEL in Real-World SOA Projects, 2007
3. Tim O'Reilly, What Is Web 2.0, Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, 2005
4. Philip Bernstein and Laura Haas, "Information integration in the enterprise", Communications of the ACM 51(9) September 2008, Pages 72-79
5. Florian Daniel, et al., "Understanding UI Integration: A Survey of Problems, Technologies, and Opportunities Export", IEEE Internet Computing, Vol.11, No.3 (2007), pp. 59-66.
6. Andreas Pashalidis and Chris J. Mitchell. A taxonomy of single sign-on systems. ACISP 2003, Proceedings, volume 2727 of Lecture Notes in Computer Science, pages 249-264.
7. Beth Gold-Bernstein and William Ruh. Enterprise Integration: The Essential Guide to Integration Solutions. Addison-Wesley, 2004.
8. Chris Britton and Peter Bye. IT Architectures and Middleware: Strategies for Building Large, Integrated Systems, 2nd Edition. Addison-Wesley, 2004.
9. Linthicum, D. S., Next generation application integration : from simple information to Web services, Addison-Wesley, ISBN 0-201-84456-7, 2004.
10. Hohpe G., Woolf B., Enterprise integration patterns : designing, building, and deploying messaging solutions, Addison-Wesley, ISBN 0-321-20068-3, 2004.
11. Barry D. K., Web services and service-oriented architectures : the savvy manager's guide, Morgan Kaufmann, ISBN 1-55860-906-7, 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği. X
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 180