AKTS - BT Güvenliği

BT Güvenliği (ISE542) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
BT Güvenliği ISE542 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, bilişim sistemlerinde var olan tehdit ve zafiyetleri açıklamaktır. Ayrıca, ders tehditlere karşı nasıl güvenli bilişim sistemleri tasarlanacağını ve geliştirileceğini öğretmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgi teknolojileri güvenliği ile ilgili temel terim ve kavramları tanımlamak
  • BT güvenliği için planlar hazırlamak
  • BT güvenlik politikaları ve programları geliştirmek
  • Uluslar arası güvenlik modellerini tanımak
  • Pratik güvenlik çözümleri üretmek
  • BT güvenlik risklerini yönetmek
  • Personel güvenliği ve etik konusunda bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Bilgi teknolojileri güvenliğine giriş. Güvenlik planları, güvenlik politikaları. Güvenlik modelleri: TCSEC, Common Criteri, ISE/IEC 27000, CIBIT, ITIL. Güvenlik risk değerlendirmesi ve yönetimi. Güvenlik çözümleri. BT hizmetleri ve güvenlik. Personel güvenliği. BT güvenliğinde etik.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 BT güvenliğine giriş Bölüm 1
2 Güvenlik planı Bölüm 2, 3
3 BT güvenlik politikaları Bölüm 4
4 Güvenlik programları geliştirme Bölüm 5
5 Güvenlik modelleri ve uygulamaları Bölüm 6,7
6 Bilgi güvenliği yönetim sistemleri Instructor notes
7 Bilgi güvenliği yönetim sistemleri Instructor notes
8 Bilgi güvenliği yönetim sistemleri Instructor notes
9 Risk yönetimi Bölüm 8, 9
10 Risk yönetimi Bölüm 8, 9
11 Güvenlik çözümleri Bölüm 10
12 Güvenlik çözümleri Bölüm 10
13 Personel güvenliği Bölüm 11
14 Bilişim güvenliğinde etik Bölüm 12
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Management of Information Security, M.E.Whitman, H.J.Mattord, Course Technology Cengage Learning, 2010, ISBN: 978-0-8400-3160-0
Diğer Kaynaklar 2. Computer forensics and cyber-crime, Britz M., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, ISBN: 0132447495, 2008.
3. Introduction to Computer Security, Bishop Matt, Addison-Wesley, Pearson Education, Inc. ISBN: 0-321-24744-2, 2005.
4. Cryptography and Network Security: Principles and Practice, W. Stallings, 4/E, Prentice-Hall, 2006.
5. Security in Computing (3rd edition), Charles P. Pfleeger and Shari L. Pfleeger, Prentice-Hall, ISBN: 0-13-035548-8, 2003.
6. ISO/IEC 27001 Information Technology – Security Techniques – Information Security Management Systems – Requirements, 2005.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği. X
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175