AKTS - Internet Güvenliği ve Meşru Haklama

Internet Güvenliği ve Meşru Haklama (ISE543) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Internet Güvenliği ve Meşru Haklama ISE543 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin hedefi kriptoloji, bilgisayar ağ güvenliği ve meşru haklama esaslarının teorik ve pratiğini öğrencilere sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kriptoloji ve bilgisayar ağlarının temel ve pratiğinin farkına varmak
  • Temel Internet güvenliği yöntemlerini güvenlik ihlallerinden kaçınmak için uygulamak
  • Güvenlik ile ilgili işlerin farkında olmak
Dersin İçeriği Veri şifreleme teknik ve algoritmaları, açık anahtarlı şifreleme, hashing fonksiyonları, sayısal imzalama, kimlik denetimi, ağ güvenliği, web Güvenliği, sistem güvenliği, davetsiz misafir, virüsler, güvenlik duvarları; algoritma ve veri güvenliği araçları; meşru haklama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Internet Güvenliğine Giriş Bölüm 1
2 Klasik Şifreleme Teknikleri Bölüm 2
3 Bloch Sohbet ve Veri Güvenliği Standartları Bölüm 3
4 Sınırlı Alanlar ve İleri Şifreleme Standartları Bölüm 4,5
5 Geleneksel Şifreleme Kullanılarak Gizlilik Bölüm 7
6 Açık anahtar Kriptolojisi Bölüm 9,10
7 Mesaj Denetimi ve Hash Fonksiyonları Bölüm 11
8 Hash and Mac Algoritmaları Bölüm 12
9 Sayısal İmzalar ve Denetim Protocolları. Bölüm 13
10 Denetim Uygulamaları, Eletronik Mesaj Güvenliği Bölüm 14,15
11 IP Güvenliği, Web Güvenliği Bölüm 16, 17
12 Davetsiz misafirler, Kötü Niyetli Yazılımlar, Güvenlik Duvarları Bölüm 18,19,20
13 Meşru Haklamaya Giriş Britz Bölüm 1
14 Geleneksel ve Modern Bilgisayar Suçları Britz Bölüm 3,4
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Cryptography and Network Security: Principles and Practice, W. Stallings, 4/E, Prentice-Hall, 2005. ISBN: 0131873164
Diğer Kaynaklar 2. Marjie T. Britz, Computer Forensics and Cyber Crime: An Introduction, Prentice-Hall, 2008, ISBN:0132447495
3. Ferrell, O. C., Fraedrich, J., Ferrell, L., Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases, 7th Ed., Houghton Mifflin, 2008
4. Defending Your Digital Assets Against Hackers, Crackers, Spies and Thieves. R.Nichols, D. Ryan, and J. Ryan. McGraw-Hill, 2000
5. Beauchamp, T. L., Bowie, N., and Arnold, D., Ethical Theory and Business, Pearson/Prentice-Hall, 2004
6. Network Security: A Beginner’s Guide. Eric Maiwald. McGraw_Hill. 2001
7. Wode Trappe, Lawrence Washington, Introduction to cryptography with coding theory, 2 Edition, 2006
8. Schultz, R. A., Contemporary Issues in Ethics and Information Technology, IRM Press, 2005
9. http://www.ieee-security.org
10. http://csrc.nist.gov
11. http://sans.org

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği. X
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175