AKTS - BT Ekonomisi

BT Ekonomisi (ISE555) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
BT Ekonomisi ISE555 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere bilgi teknolojileri (BT) gelişmelerinin modern toplum ve kurumlardaki etkisi hakkında bilgi vermeyi hedeflemektedir. Toplum ve endüstrinin gelişmesi ve evrilmesi, bilgi sistemleri, teknoloji, ekonomi, süreç ve strateji perspektifi gibi altyapısal bakış açılarıyla incelenecektir. Bu ders, ekonomi, teknoloji, bilgi sistemleri ve iş ekonomisine odaklanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal kavram ve politikaların yönetim kararlarına ve bütçeleme sürecine uygulamak
  • Proje ve aktivitelerin finansal geçerliliğini, gelir beyanı ve bilançolar üzerinden değerlendirmek
  • İş aktivitelerinin hesaplaması hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Ekonomi ve muhasebenin temelleri; stratejik karar verme; dış kaynak kullanımı; proje değerlendirme teknikleri; BT operasyonel bütçesi: SaaS, fiyatlandırma modelleri; hizmet ekonomisi; maliyet takip ve yönetimi; BT harcamaları ve kadrosuna yönelik gösterge ve ölçümler; performans değerlendirmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
2 BT Yatırım Yönetimi Çerçevesi Bölüm 2 (Fitzpatrick)
3 BT Yatırımlarının değerlendirilmesi ve seçilmesi Bölüm 3 (Fitzpatrick)
4 BT Yatırımlarının değerlendirilmesi ve seçilmesi Bölüm 3 (Fitzpatrick)
5 BT Yatırımlarının değerlendirilmesi ve seçilmesi Bölüm 3 (Fitzpatrick)
6 Alıcı-Satıcı ilişkileri Bölüm 3 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
7 Alıcı-Satıcı ilişkileri Bölüm 3 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
8 Kaynak ve maliyet modeli Bölüm 9 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
9 Kaynak ve maliyet modeli Bölüm 9 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
10 Kaynak ve maliyet modeli Bölüm 9 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
11 Kıyaslama Bölüm 10 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
12 Kıyaslama Bölüm 10 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
13 Başarı ölçümleme Bölüm 11 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
14 Başarı ölçümleme Bölüm 11 (Tardugno, DiPasquale, Matthews)
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Tardugno, A., DiPasquale, T., Matthews, R., IT Services: Costs, Metrics, Benchmarking and Marketing, Prentice Hall PTR, 2000.
2. Fitzpatrick, E. W., Planning and Implementing IT Portfolio Management: Maximizing the Return on Information Technology Investments, IT Economics Corp., 1. baskı, 2005.
Diğer Kaynaklar 3. Hefley, B. (ed.), Murphy, W. (ed.), Service Science, Management and Engineering: Education for the 21st Century, Springer, 2008.
4. Johnson, M. D., Gustafsson A., Competing in a Service Economy: How to Create a Competitive Advantage Through Service Development and Innovation, Jossey-Bass (J-B-UMBS Series), 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği. X
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175