AKTS - Bilgi Teknolojileri Mimarisi ve Danışmanlığı

Bilgi Teknolojileri Mimarisi ve Danışmanlığı (ISE564) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgi Teknolojileri Mimarisi ve Danışmanlığı ISE564 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, kurumsal bilgi teknolojileri mimarilerinin tasarım ve entegrasyon yöntemleri üzerinde durmaktır. Bu derste, bütünleşik bilişim sistemlerinin ve bu sistemler arası etkileşimlerin farklı türleri açıklanacaktır.Bu altyapı,geniş ölçekli veri kümeleri ve anabilgisayar sistemleri üzerine odaklanacaktır. Öğrenciler, günümüz kurumsal bilgi teknolojileri mimarilerinin yapı taşları hakkında bilgi sahibi olacak ve bu temellerin büyük şirketlerde karşılaşılan problemleri çözme aşamasında nasıl ilişkilendirileceklerini öğreneceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kurumsal bilgi teknolojileri mimarisindeki temel terim ve konseptlerin tanımlanması
  • Kurumsal bilgi işlem problemlerinin entegrasyonu için uygun alternatif tasarımların formüle edilmesi
  • Kurumsal bilgi teknolojileri mimarisinin farklı bileşenlerinin, bu bileşenlerin nasıl çalıştıklarının ve birbirleriyle nasıl bütünleştiklerinin anlaşılması
  • Öğrencilerin sunum hazırlama yetilerinin ve grup içerisindeki iletişiminin geliştirilmesi
Dersin İçeriği İş hedefleri ile bilgi teknolojilerinin girişimlerinin uyumu; verimlilik ve bilgi teknolojileri altyapısının etkinliği; kurumsal mimari; büyük ölçekli yazılım sistemi geliştime; ürün alternatifleri analizi; sistem entegrasyonu; etik ve mesleki gösterim.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kurumsal Bilgi Teknolojisi Mimarisine Giriş Bölüm 1
2 Bilgi Teknolojisi Mimarisi Süreci Bölüm 1
3 Bilgi Teknolojisi Mimarisi Gösterimi Bölüm 2
4 Bilgi Teknolojisi Mimarisi Modelleri Bölüm 3
5 Tasarım Senaryoları Bölüm 4
6 Katmanlar ve Bileşenleri Bölüm 5
7 Bellek Hiyerarşisi Bölüm 6
8 Paralellik Bölüm 7
9 Bilgi Teknolojisi Mimarisinin Değerlendirilmesi Bölüm 8
10 Servis Tabanlı Mimari Bölüm 9
11 Bilgi Teknolojisi Mimarisinin Değiştirilmesi Bölüm 10
12 Gelişen Altyapı Teknolojileri Bölüm 11
13 Kurumsal Bilgi Teknolojisi Mimarisinin Ötesinde… Bölüm 12
14 Etik ve Mesleki Gösterim Bölüm 12
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis, Lankhorst, M., 2th edition, Springer, 2009.
Diğer Kaynaklar 2. I/T Architecture in Action, Reese, R. J., Xlibris Corporation, 2008.
3. The Ultimate IT Professional's Guide to Managing and Consulting - Getting The Job Done, Foster, J., Emereo Pty Ltd, 2008.
4. Guide to Enterprise IT Architecture, Perks, C., Beveridge, T., Springer, 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi. X
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği. X
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175