AKTS - Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri

Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri (ISE553) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri ISE553 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sağlık hizmetlerinde bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik temel kavram, teknik ve yöntemlerin anlaşılmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında, kişisel sağlık kaydı, medikal bilgi, sağlık bilişim sistemleri, karar destek sistemleri, insan-bilgisayar etkileşimi, sistem entegrasyon, dijital kütüphane, etik unsurlar gibi konularda sağlık bilişimine yönelik genel bir bakış sunulmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık sektöründe bilgisayarlı sistemlerin kullanımını anlatmak
  • Kişisel sağlık kaydı, medikal görüntü, biosinyal analiz gibi sağlık kayıtlarını tanımlama ve örnekleme
  • Hasta odaklı bilişim sistemleri tespit etmek ve özelliklerini anlatmak
  • Medikal bilgi ve sağlık hizmetlerinde karar destek sistemlerinin kullanımını tasvir etmek
  • Tibbli bilgi toplamak için kullanılan strateji ve yöntemleri anlatmak
  • Hastane yönetim sisteminin bileşenlerini ve yapısını tasvir etmek
  • Tıp bilişiminde insan bilgisayar etkileşiminin önemini ifade etmek
  • Sağlık hizmetlerine yönelik bir bilişim sistemi tasarlamak
Dersin İçeriği Sağlık hizmetlerinde veri yönetimi; kişisel sağlık kaydı; sağlık istatistikleri, biyomedikal araştırma ve kalite yönetimi; sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve dağıtımı; bilgi teknolojileri ve sistemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi teknolojileri ve tıp bilişimine giriş Bölüm 2, 3, 4, 6
2 Hasta kayıt (Kişisel Sağlık Kaydı) Bölüm 7
3 Biosinyal analiz Bölüm 8
4 Tıbbi görüntüleme Bölüm 9
5 Görüntü işleme ve analizi Bölüm 10
6 Hasta odaklı bilişim sistemleri Bölüm 11, 12
7 Hasta odaklı bilişim sistemleri Bölüm 13, 14
8 Tıbbi veri ve karar destek sistemleri Bölüm 15
9 Klinik karar destek sistemleri Bölüm 16
10 Tıbbi veri toplamak için stratejiler Bölüm 17
11 Klinik bilişim sistemleri için tahmin araçları Bölüm 18
12 Sağlık hizmelerine yönelik bilişim sistemi tasarlama ve modeleme Bölüm 19
13 Hastane bilişim sistemleri Bölüm 20, 21
14 Sağlık bilişim sistemlerinde insan-bilgisayar etkileşimi Bölüm 31
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. J.H. van Bemmel, M.A. Musen. Handbook of Medical Informatics, 1997. HMI , ISBN: 3540633510 http://www.mieur.nl/mihandbook/r_3_3/handbook/home.htm
Diğer Kaynaklar 2. Human, Social and Organizational Aspects of Health Information Systems. edited by A.W. Kushniruk & E. M. Borycki, IGI Global, 2008
3. Health Information Management Technology, an Applied Approach, Merida L. Johns (Editor), 2nd ed., AHIMA, ISBN: 978-1584261414, 2006
4. Essentials of Health Information Management: Principles and Practices, Michelle A. Green, Mary Jo Bowie, Delmar Cengage Learning, 2007, 978-0766845022

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği. X
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175