AKTS - Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi

Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi (ISE511) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi ISE511 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bir bilgi teknolojileri stratejik planlaması çerçevesinde bir bilişim sisteminin tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetimi sürelerinin anlatılması ve uygulanmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir bilişim teknolojileri yönetimine yönelik standart, kural ve çerçeve çalışmalarını örnekleri ile açıklamak
  • Bilişim teknolojileri stratejik plan hazırlamaya yönelik çerçeve çalışmalarını örneklemek
  • Bilgi teknolojilerine dayalı bir sistemin yönetiminin başarılı olması için gerekli liderlik ve insan ilişkileri gibi beceri ve yetenekleri açıklamak
  • Bir organizasyon için bilişim teknolojileri stratejik planı geliştirmek
  • SWOT analiz ve program değerlendirme çalışmaları yapmak
Dersin İçeriği Bilgi teknolojileri stratejik planlama; iş ortamı analizi; misyon ve organizasyon yeterliliklerin belirlenmesi; IT portföyleri gözden geçirme; BT yönetim değerlendirme; iş hedeflerine uygun BT planlama; iş merkezli IT vizyon tanımlama, kritik başarı faktörleri belirleme; stratejik girişimleri seçme; BT vizyon tanımlama; BT yatırım ve bütçelendirme;

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 BT / İş uyum, planlama, yürütme ve yönetimine giriş Bölüm 1 (Ders Kitabı)
2 BT / İş uyum, planlama, yürütme ve yönetimine giriş Bölüm 1
3 Kapsamlı IT yönetim çerçevesine genel bakış Bölüm 2
4 Stratejik Planlamaya Giriş Bölüm 1 (Ek kaynak 1).
5 İş, BT ve Stratejik Planlama Bölüm 3
6 Stratejik planlama gerçekletirimi Bölüm 2 (Ek kaynak 1).
7 Stratejik planlama gerçekletirimi Bölüm 2 (Ek kaynak 1).
8 Organizasyonel değişim yönetiminde başarı ölçütleri Bölüm 4
9 Program ve proje yönetimi Bölüm 5
10 BT hizmet yönetimi Bölüm 6
11 Stratejik kaynak ve kış kaynaklar Bölüm 7
12 Durum Çalışmaları Bölüm 7
13 Performans, risk ve denetim yönetimi Bölüm 8
14 Proje Sunumları Proje Sunumları
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Selig, Gad J., Implementing IT Governance – A Practical Guide to World Class IT Management, Van Haren Publishing, 2008
Diğer Kaynaklar 2. M. Allison, J. Kaye, Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and Workbook (Nonprofit Law, Finance, and Management Series), Wiley, 1997.
3. Using Current and Emerging Industry Best Practices, Van Haren Publishing Company, Holland, 2008.
4. Selig, Gad J. IT Strategy and Governance PowerPoint Workbook, GPS Group, Inc., Fd., CT, 2007-8.
5. P. Weill & J. W. Ross, IT Governance – How Top Performers Manage IT Decision Rights for
6. Superior Results, Harvard Business School Press, Boston, MA, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği. X
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 2 15 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 180