AKTS - Yazılım Sınaması ve Bakımı

Yazılım Sınaması ve Bakımı (SE559) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazılım Sınaması ve Bakımı SE559 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Yazılım sınaması ile ilgili bilgilerin verilmesi ve yazılım geliştirici organizasyonlarda kullanılan farklı yazılım sınaması tekniklerinin gösterilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı yazılım yaşam döngüleri ve adımları için yazılım sınama stratejilerini, açıklamak ve değerlendirmek
  • Yazılım sınamada kullanılan anahtar teknikler ve prensipleri tarif edebilmek
  • Var olan yazılım kodlarını geliştirebilmek veya genişletmek üzere, stabil, doğru, bakılabilir ve verimli kod gelişirebilmek
  • Sınama durumlarını belirlemek ve tasarımlamak, programları sınamak, en-iyilemek ve hatadan arındırmak
  • Sınama planları, sınama takvimi ve sınama ilerleyişini gözlemleme dahil, test yönetimi için uygun doküman geliştirmek
  • Sınava güdümlü geliştirme kullanarak kod geliştirmek
  • Uygun yazılım geliştirme ve sınama araçları kullanabilmek ve bunların sınır-larını ve yeteneklerini değerlendirmek
  • Yazılım projelerinde yapıcı işbirliğine yönelik çalışmak
  • Projeleri verilen bir çerçevede geliştirmek üzere planlamak
Dersin İçeriği Sınamanın temelleri; yazılım yaşam döngüsü etrafında sınama; sınamanın yaşam döngüsü; statik sınama teknikleri; sınama tasarım teknikleri; kusur yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Foundations of Software Testing ISTQB Certification 3rd Edition by Rex BLACK, Eric Van VEENENDAAL and Dorothy GRAHAM, ISBN-13: 978-1408044056
Diğer Kaynaklar 2. Craftsman's Approach, Third Edition by Paul C. Jorgensen, CRC Press, ISBN 9781439889510
3. Software Testing Principles, Practices, and Patterns by Stephan Vance, December 2013, ISBN13: 9780321832986

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği.
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0