AKTS - İleri Bilgisayar Ağları

İleri Bilgisayar Ağları (CMPE538) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Bilgisayar Ağları CMPE538 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; TCP/IP bilgisayar ağlarının ileri ve detaylı çalışma prensiplerini günümüz İnternet uygulamalarına odaklanarak öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel veri ağ prensiplerini bilir ve TCP/IP protokol kümesinin çalışma esaslarını yorumlayabilir.
  • TCP/IP ağlarda yönlendirme mekanizmalarını ve yönlendirme yöntemlerini bilir.
  • Çoklu ortam özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını yorumlayabilir.
  • Tasarlı ve tasarsız kablosuz ağ prensiplerini bilir.
  • Bilgisayar ağlarında güvenlik ihtiyaçlarını bilir ve güvenlik uygulamalarını tanır.
  • Ağ yönetim esaslarını yorumlayabilir.
Dersin İçeriği TCP/IP bilgisayar ağlarında ileri teknik konular, yönlendirme prensipleri ve mekanizmaları, kablosuz bilgisayar ağları, çoklu ortam ağları, ağ güvenliği, ağ yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel ağ terminolojisi. Sayısal iletişimin temelleri. Katmalı ağ yapısı ve protokoller. Ağ güvenliği ve saldırı tipleri. Intenetin kısa tarihçesi. Bölüm 1
2 Uygulama katmanı prensipleri. Çok bilinen uygulama protokolleri (http, FTP, SMTP, POP3, DNS, DHCP). Gönderim katmanı ve prensipleri. UDP ve TCP iletişim prensipleri. Kesimler ve kesim formatı. Bölüm 2-3
3 Ağ katmanı prensipleri (yönlendirme ve aktarma). IP adresleme, alt ağlar, yönlendirme protokolleri. VPN’ler. Bağlantı katmanı prensipleri. HUB ve Anahtar çalışma prensipleri. Çerçeve formatı. VLAN’lar. Fiziksel katman standartları ve prensipleri. Bölüm 4-5
4 Yönlendirme algoritmaları. Bağlantı-durumu ve Uzaklık-vektörü yönlendirme algoritmaları. Hiyerarşik yönlendirme. İç alan yönlendirmesi: OSPF, RIP. Ağlar arası yönlendirme: BGP. Yayım ve çoklu gönderim. Bölüm 4.5-4.7
5 Kablosuz ağ çalışma prensipleri ve protocol özeti (WiFi, BlueTooth, WiMAX). IEEE 802.xx standard ve kablosuz servisler. Hücresel ağlar. Bölüm 6.1-6.4
6 Kablosuz tasarsız ağlar. Kablosuz ağlarda dolaşabilirlik. Mobil IP. Bölüm 6.5-6.7
7 Genl tekrar ve ara sınav. Ders notları.
8 Çoklu ortam ağ uygulamaları. Video özellikleri. Çoklu ortam uygulama tipleri. Duraksız depolanmış video (UDP, http, DASH). İçerik dağıtım ağları. Uygulama örnekleri. Bölüm 7.1-7.2
9 Ip üzerinden ses iletimi. En-yüksek-çaba ağların kısıtlamaları. Ses iletişimde alıcı tarafında seğirmenin kaldırılması. Kayıp paketlerden etkilenmeme. Gerçek zamanlı etkileşimli uygulamalar için protokoller. RTP, SIP. Bölüm 7.3-7..4
10 Çoklu ortam uygulamalarında ağ desteği. En-yüksek-çaba ağlarda boyutlandırma. Çoklu servis sınıfları oluşturma Diffserv. Bağlantı servis kalite garantisi (QoS). Bölüm 7.5-7.6
11 Kriptolojinin temelleri (Simetrik, asimetrik ve açık anaktar kriptolama). Mesaj bütünlüğü ve sayısal imzalar (kriptografik özet algoritmaları, mesaj onay kodu, sayısal imza). Son kullanıcı onayı ve yetkilendirme. Bölüm 8.1-8.3
12 E-postalarda güvenlik (güvenli e-posta, SMIME, PGP). TCP bağlantılarda güvenlik (TLS/SSL). Ağ katmanında güvenlik (IPsec ve sanal özel ağlar). Kablosuz ağlarda güvenlik (802.11i). Uygulama/işletme güvenliği: Ateş duvarları, saldırı tespit sistemleri. Bölüm 8.4-8.8
13 Ağ yönetim altyapısı. İnternet-standart-yönetim-çerçevesi. Yönetim bilgi yapısı. Bölüm 9.1-9.3
14 Yönetim bilgi tabanı (MIB). SNMP protokolü uygulamaları ve gönderim eşlemesi. Güvenlik yönetimi. ASN.1 Bölüm 9.4-9.5
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, 5/E, James F. Kurose, Keith W. Ross, Addison-Wesley, 2010, ISBN: 978-0-13-136548-3.
Diğer Kaynaklar 2. Computer Networks 4/E, Andrew S. Tanenbaum, Pearson Education Inc., 2006
3. Cryptography and network security, William Stallings, Pearson, 2011, ISBN-13: 978-0-13-705632-3
4. Introduction to Data Networks, Lawrence Harte, ALTHOS Publishing, 2005
5. Computer Networking First-Step, Wendell Odom, Cisco Press, 2004
6. Bilgisayar Ağları, Nazife Baykal, Sas Bilişim, 2005
7. TCP/IP Tutorial and Technical Overview, On-line book available at “http://www.redbooks.ibm.com/” Redbooks, published 19 December 2006, Last accessed May 14, 2009

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 4 12
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 128