AKTS - Gereksinim Mühendisliği

Gereksinim Mühendisliği (SE560) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Gereksinim Mühendisliği SE560 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yazılım mühendisleri için gereksinim mühendisliği yöntemlerine yönelik genel bir giriş yapmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Alan Araştırması ve Gereksinim Temini. Gereksinim Değerlendirmesi. Gereksinim Spesifikasyonu ve Dökümantasyonu. Yazılım Kalite Güvencesi. Gereksinim Evrimi.
  • Hedef Diyagramları ile Sistem Objektiflerinin Modellenmesi. Hedef Modellerinde Risk Analizi. Sistem Aracılarının ve Görevlerinin Modellenmesi. Sistem Davranışlarının Modellenmesi. Değişik Sistem Görüşlerinin Entegrasyonu. Hedefe Yönelik Model Kurma Methodu Aksiyonu. Sistem Modellerinin Formal Spesifikasyonu.
Dersin İçeriği Alan araştırması ve gereksinim temini; gereksinim değerlendirmesi; gereksinim spesifikasyonu ve dökümantasyonu; yazılım kalite güvencesi; gereksinim evrimi; hedef diyagramları ile sistem objektiflerinin modellenmesi; hedef modellerinde risk analizi; sistem aracılarının ve görevlerinin modellenmesi; sistem davranışlarının modellenmesi; değişik siste

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Alan Araştırması ve Gereksinim Temini Requirements Engineering, Axel van Lamsweerde- Ch. 2
2 Gereksinim Değerlendirmesi Ch.3
3 Gereksinim Spesifikasyonu ve Dökümantasyonu Ch.4
4 Yazılım Kalite Güvencesi Ch.5
5 Gereksinim Evrimi Ch.6
6 Hedef Diyagramları ile Sistem Objektiflerinin Modellenmesi Ch.8
7 Hedef Modellerinde Risk Analizi Ch.9
8 Sistem Aracılarının ve Görevlerinin Modellenmesi Ch.11
9 Sistem Davranışlarının Modellenmesi Ch.13
10 Değişik Sistem Görüşlerinin Entegrasyonu Ch.14
11 Hedefe Yönelik Model Kurma Methodu Aksiyonu Ch.15
12 Sistem Modellerinin Formal Spesifikasyonu Ch.17
13 Durum çalışması Konuların tekrarı
14 Durum çalışması Konuların tekrarı
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem için konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. van Lamsweerde, A., Requirements Engineering: From System Goals to UML Models to Software Specifications, Wiley, 2009.
2. Wiegers, K. E., Software Requirements, Second Edition (Pro-Best Practices), Microsoft Press, 2003
Diğer Kaynaklar 3. Leffingwell, D. & Widrig, D., Managing Software Requirements: A Use Case Approach, Addison Wesley, 2nd edn, 2003.
4. Hull, E., Jackson, K. & Dick, J., Requirements Engineering, Springer, 2nd Ed.,Pressman, R. S., Software Engineering, McGraw Hill, 2005
5. Thayer, R. H., Dorfman, M., Software Requirements Engineering, Wiley-IEEE Computer Society, 1999
6. Young, R. R., The Requirements Engineering Handbook, Artech House, 2004
7. Kotonya, G., Sommerville, I., Requirements Engineering: Processes and Techniques, Wiley, 1998
8. Requirements Management with Use Cases, Rational Software Corporation, (>=v5.5).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 10
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği.
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 20 20
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 10 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 228