AKTS - Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller

Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller (ISE501) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller ISE501 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bilgi teknoloji hizmetleri hakkında genel bilgi vermektir. Ders, her bir oturumda bir bilgi teknoloji hizmetinin işlendiği oturumlardan oluşacaktır ve kullanım durumu çalışmaları ile, öğrencilere, bilgi teknolojileri şirketlerinin müşterilerine sunduğu hizmetlerden örnekler verilecektir. Bilgi teknoloji hizmetlerinde tasarım, uygulama ve destek konularında temel kavramlar ve metodolojilere odaklanılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel BT terim ve kavramlarını tanımlamak
  • BT mimarisinin temel bileşenlerini tanımak
  • BT ile ilgili ana hizmet alanlarını tanımak
  • Bilgi teknolojileri sistem işletim ve yönetiminde kullanılan araç ve teknikleri anlamak
  • Sistemde oluşan önemli sorunları tespit etmek
  • Pazar ihtiyaçlarına etkin ve verimli yanıtları sağlamak için entegrasyon sistemleri için ihtiyaç analizi yapmak
Dersin İçeriği Bilişim altyapısı özeti; BT hizmetlerine giriş: olay ve hata yönetimi; sorun yönetimi; değişiklik yönetimi; konfigürasyon yönetimi; varlık yönetimi (envanter ve yazılım dağıtımı); performans ve kapasite yönetimi; güvenlik yönetimi; ağ yönetimi; depolama yönetimi; işyükü yönetimi; yedekleme ve geri alma yönetimi; son kullanıcı hizmetleri

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi işlem altyapısı özeti Bölüm 2 – 5 (ana kaynak)
2 Bilgi teknoloji hizmetlerine giriş – kurumsal hizmet yönetimine giriş Bölüm 6-7
3 Olay ve hata yönetimi Bölüm 9 – 12
4 Sorun yönetimi Bölüm 13
5 Değişiklik yönetimi ve konfigürasyon yönetimi Bölüm 14, 16
6 Varlık yönetimi Bölüm 17 – 18
7 Performans ve kapasite yönetimi Bölüm 19 Bölüm 19
8 Güvenlik yönetimi Bölüm 22
9 Ağ yönetimi Bölüm 23-24
10 Depolama ve işyükü yönetimi Bölüm 25-26
11 Yedekleme ve gerialma yönetimi Bölüm 27
12 Son kullanıcı hizmetleri Bölüm 30
13 Raporlama yönetimi Bölüm 31
14 İş süreci yönetimi temelleri Bölüm 32 – 33
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Foundations in IT Services - Lecture Notes, IBM Corporation, 2007.
Diğer Kaynaklar 2. van Bon, J., Foundations of IT Service Management: based on ITIL, Van Haren Publishing, 2005.
3. Sturm, R., Morris, W., Foundations of Service Level Management, Sams, 2000
4. Fitzsimmons, J., Fitzsimmons, M., Service Management: Operations, Strategy, Information Technology, McGraw-Hill/Irwin, 6th edition, 2007.
5. Addy, Rob. Effective IT Service Management – To ITIL and Beyond! Springer, 2007.
6. Orand, B., Foundations of IT Service Management: The Unofficial ITIL v3 Foundations Course in a Book, BookSurge Publishing, 2009.
7. Hurwitz, J., Bloor, R., Kaufman, M., Halper, F., Service Management For Dummies, For Dummies, 2009.
8. Betz, C., Architecture and Patterns for IT Service Management, Resource Planning, and Governance: Making Shoes for the Cobbler's Children, Morgan-Kaufmann, 2006.
9. Case, G., DuMoulin, T., Spalding, G., Dissanayake, A. C., Service Management Strategies that Work - Guidance for Executives, Van Haren, 1st edition, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama. X
7 Etkin iletişim kurma becerisi. X
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği. X
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175