AKTS - Sağlık Bilişiminde Karar Destek

Sağlık Bilişiminde Karar Destek (SE546) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sağlık Bilişiminde Karar Destek SE546 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin sağlık sistemlerindeki farklı veri tipleri ile tanışmalarını sağlamak, veri kalitesini ve sağlık alanındaki farklı paydaşların karar destek amaçlı olarak sunulan bilgiyi nasıl anladıkları ve nasıl iletişim kurduklarını anlamalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği Sağlık bilişimi alanındaki farklı kararlar için doğru bilginin nasıl seçileceği ve bunun kullanıcı için anlamının ne olacağı; istatistiksel ve diğer analiz metotları ve araçlarının değerlendirilmesi; nicel sağlık hizmetleri verilerinin etkin bir şekilde analizi amacıyla farklı araştırma veritabanlarının ve operasyonel veritabanlarının kullanımı ve

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilişim sistemlerine giriş Karar Destek Sistemlerine genel bir bakış Okumalar verilecektir.
2 Karar Teorisi ve Karar verme Okumalar verilecektir.
3 Medikal Enformatik Alalnında Karar Destek Ders Kitabı. Bölüm 1.
4 Karar Analizleri Ders Kitabı. Bölüm 2.
5 Medikal Karar Destek Gereksinimleri ve Alanları Ders Kitabı. Bölümler 4-5.
6 Medikal Karar Destek Gereksinimleri ve Alanları Ders Kitabı. Bölüm 6.
7 Biyobilişim Problemleri Okumalar verilecektir.
8 Biyobilişim Problemleri Okumalar verilecektir.
9 Biyobilişim Problemlerine yönelik analiz yaklaşımları Okumalar verilecektir.
10 Biyobilişim Problemlerine yönelik analiz yaklaşımları Okumalar verilecektir.
11 Görselleştirme Okumalar verilecektir.
12 Görselleştirme Okumalar verilecektir.
13 Durum Çalışması 1 Ders Kitabı. Bölüm 8.
14 Durum Çalışması 2 Okumalar verilecektir.
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Berner, E.E. (ed.) (2007). Clinical decision support systems: Theory and practice, New York, Springer, Heath Informatics Series.
Diğer Kaynaklar 2. Osteroff, J.A., Pifer, E.A., Teich, J.M., Sitting, D.F., & Jenders, R.A. (2005). Improving outcomes with clinical decision support: an implementer’s guide: Chicago, IL: HIMSS.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi. X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0