ECTS - - Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans

Psikoloji Örgün Eğitim dört yıllık Lisans programından mezun olmak (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin bulunması gerekmektedir).

Lisans mezuniyet not ortalamasının, 4 katsayı üzerinden en az 2.70 olmak.. 

ALES Eşit ağırlık puan türünden en az 60 puan almış olmak.

İngilizce Dil yeterliliği  (YDS 80, YÖKDİL 80, TOEFL IBT 96).

Yazılı bilim sınavından (100 üzerinden 70 puan almış olmak).

Mülakat (100 üzerinden 70 puan almış olmak).

Önerilen yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması, yazılı bilim sınavı ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede 

  • ALES puanının %50’si, 
  • İngilizce dil puanının %15’i, 
  • Lisans not ortalamasının %15’i, 
  • Yazılı bilim sınavı puanının %10’u 
  • Mülakat puanının %10’u

dikkate alınarak anabilim dalı Akademik Kurul Önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az 75 puan alanlar arasında sıralama yapılır.