AKTS - Biyoloji ve Genetik

Biyoloji ve Genetik (CHL105) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Biyoloji ve Genetik CHL105 2 0 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Sevil KÖSE
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı canlıların özelde insanların yapı birimi olan hücre üzerinde durularak insan vücudunda gerçekleşen başlıca olayların hücresel temellerinin verilmesi ve böylece insan vücudunun moleküler düzeyde yapı ve işleyişi hakkında bilgi kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Canlıların genel özelliklerini tanımlar.
  • Prokaryot ve ökaryot canlıları karşılaştırır, ökaryot canlıları kendi arasında karşılaştırır.
  • Hücre organellerinin görevlerini tanımlayıp sistemlerdeki organlar ile ilişkilendirir.
  • Biyomoleküllerin sentez mekanizmalarını anlar.
  • Canlının embriyonel gelişimini doğum sonrası gelişimi ile karşılaştırır.
Dersin İçeriği Biyoloji, hücre biyolojisi ve moleküler genetiğe ilişkin temel kavramlar ve çocuk gelişimi ile ilgili konulara bu kavramları uyarlama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyolojinin Tanımı
2 Bitkiler ile hayvanlar arasındaki farklar
3 Eukaryot ve prokaryot hücre
4 Hücre, hücre organelleri
5 Endosimbiyotik hipotez, bilimsel yöntem, genetik
6 Nükleik asitler, biyolojik şifre
7 Genel tekrar
8 Ara Sınav
9 Dokular
10 Hücrenin kimyasal yapısı
11 Karbonhidratlar, proteinler, lipidler
12 Hücre bölünmesi, üreme ve gelişme
13 Mitoz, mayoz, hücre döngüsü
14 Protein sentezi
15 Genel tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Temel Histoloji, Junqueira, Seyhun Solakoğlu, Yener Aytekin, Nobel Tıp Yayınevleri, İstanbul
Diğer Kaynaklar 2. • Sitoloji,Turan Akay, Nobel Tıp Yayınevleri ,Yaşamın Temel Kuralları Genel Biyoloji, Ali Demirsoy, Meteksan Yayınları, İstanbul

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 105
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 11 2 22
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 3 3
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 79