ECTS - - Çocuk Gelişimi

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çocuk Gelişimi alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.