ECTS - - Çocuk Gelişimi

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CHL103 Sosyoloji 3 0 3 5
MED181 Fizyoloji 3 0 3 6
ENG121 Temel İngilizce I 4 0 4 3
CHL101 Çocuk Gelişimi 3 3 4 6
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
CHL105 Biyoloji ve Genetik 2 0 2 4
CHL107 Psikolojiye Giriş 3 0 3 4
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 21 3 22 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CHL102 Çocuk Gelişimi ve Mevzuat 4 2 5 6
ENG122 Temel İngilizce II 4 0 4 3
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
CHL104 Antropoloji 3 0 3 4
CHL106 Aile Yaşam Döngüsü 4 0 4 6
CHL108 Felsefe 3 0 3 4
CHL110 Akademik Yazma Beceriler 3 2 4 5
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II 2 0 2 2
Toplam 25 4 27 32

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MED183 Anatomi 3 3 6 8.5
CHL203 Sosyal ve Duygusal Gelişim 3 1 4 5
ENG221 Temel İngilizce III 3 0 3 3
CHL205 Bilişsel ve Dil Gelişimi 3 1 4 5
CHL201 Gelişim Psikolojisi 3 1 4 5
CHL207 Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim 3 1 4 4
CHL-AE2FA1 Alan Seçmeli 0 0 2 2
MED211 Temel Anatomi 3 0 6 6
Toplam 21 7 33 38.5

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CHL206 Çocuk Beslenmesi 3 2 4 5
ENG222 Temel İngilizce IV 3 0 3 3
CHL210 Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş 3 0 3 4
CHL202 Özel Gereksinimi Olan Bireyler 3 2 4 5
CHL204 Nörolojik Gelişim 3 0 3 5
CHL-AE2SP1 Alan Seçmeli 0 0 2 4
CHL-GE2SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 15 4 22 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG321 İş Yaşamı için Temel İngilizce I 3 0 3 3
MED283 Biyoistatistik 2 0 2 4
CHL301 Gelişimsel Psikopatoloji 4 0 4 5
CHL303 Gelişimsel Değerlendirme ve Gözlem Teknikleri 3 2 4 5
CHL305 Gelişimsel Oyun 3 2 4 5
CHL307 Davranış Problemleri ve Yönetimi 3 0 3 3
CHL-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 18 4 23 30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG322 İş Yaşamı için Temel İngilizce II 3 0 3 3
CHL308 Araştırma Yöntemleri 3 1 4 4
CHL302 Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Uygulamaları 2 6 5 8
CHL304 Toplum ve Sağlık 2 2 3 4
CHL306 Sağlık Sorunlu Çocuk 3 0 3 3
CHL-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 2 4
CHL-GE3SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 13 9 23 30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CHL403 Kaynaştırma Uygulama 0 8 4 8
CHL407 Mezuniyet Tez Çalışması I 1 1 2 2
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
CHL401 Okul ve Ergenlik Döneminde Gelişim ve Destek Programları 0 8 4 8
CHL405 Sağlık Kuruluşlarında Klinik Uygulamalar 0 8 4 8
CHL499 Yaz Uygulaması 0 8 3 6
CHL-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 2 2
Toplam 3 33 21 36

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
CHL404 Çocuk Gelişiminde Alan Çalışması 0 8 4 8
CHL402 Özel Eğitim Uygulamaları 0 8 4 8
CHL408 Çocuk İhmal ve İstismarı 2 0 2 2
CHL406 Mezuniyet Tez Çalışması II 2 2 3 4
CHL-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 2 2
CHL-GE4SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
CHL-GE4SP1-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
CHL-GE4SP1-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
CHL-GE4SP1-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 6 18 29 42

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CHL209 Çocukla İletişim 2 0 2 2
Toplam 2 0 2 2