ECTS - - Çocuk Gelişimi

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CHL103 Sosyoloji 3 0 3 5
MED181 Fizyoloji 3 0 3 6
ENG121 Temel İngilizce I 4 0 4 3
CHL101 Çocuk Gelişimi 3 3 4 6
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
CHL105 Biyoloji ve Genetik 2 0 2 4
CHL107 Psikolojiye Giriş 3 0 3 4
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 21 3 22 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CHL102 Çocuk Gelişimi ve Mevzuat 4 2 5 6
ENG122 Temel İngilizce II 4 0 4 3
CHL104 Antropoloji 3 0 3 4
CHL106 Aile Yaşam Döngüsü 4 0 4 6
CHL108 Felsefe 3 0 3 4
CHL110 Akademik Yazma Beceriler 3 2 4 5
HIST102 Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II 2 0 2 2
Toplam 23 4 25 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CHL203 Sosyal ve Duygusal Gelişim 3 1 4 5
ENG221 Temel İngilizce III 3 0 3 3
CHL205 Bilişsel ve Dil Gelişimi 3 1 4 5
CHL201 Gelişim Psikolojisi 3 1 4 5
CHL207 Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim 3 1 4 4
CHL-AE2FA1 Alan Seçmeli 0 0 2 2
MED211 Temel Anatomi 3 0 6 6
Toplam 18 4 27 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CHL206 Çocuk Beslenmesi 3 0 3 5
ENG222 Temel İngilizce IV 3 0 3 3
CHL210 Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş 3 0 3 4
CHL202 Özel Gereksinimi Olan Bireyler 3 2 4 5
CHL204 Nörolojik Gelişim 3 0 3 5
CHL-AE2SP1 Alan Seçmeli 0 0 2 4
CHL-GE2SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 15 2 21 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG321 İş Yaşamı için Temel İngilizce I 3 0 3 3
CHL301 Gelişimsel Psikopatoloji 4 0 4 5
CHL303 Gelişimsel Değerlendirme ve Gözlem Teknikleri 3 2 4 5
CHL305 Gelişimsel Oyun 3 2 4 5
CHL307 Davranış Problemleri ve Yönetimi 3 0 3 3
CHL-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
CHL313 Araştırma Yöntemleri 3 0 4 4
Toplam 19 4 25 30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG322 İş Yaşamı için Temel İngilizce II 3 0 3 3
MED283 Biyoistatistik 2 0 2 4
CHL302 Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Uygulamaları 2 6 5 8
CHL304 Toplum ve Sağlık 2 2 3 4
CHL306 Sağlık Sorunlu Çocuk 3 0 3 3
CHL-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 2 4
CHL-GE3SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 12 8 21 30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CHL403 Kaynaştırma Uygulama 0 8 4 8
CHL407 Mezuniyet Tez Çalışması I 1 1 2 2
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
CHL401 Okul ve Ergenlik Döneminde Gelişim ve Destek Programları 0 8 4 8
CHL405 Sağlık Kuruluşlarında Klinik Uygulamalar 0 8 4 8
CHL499 Yaz Uygulaması 0 8 3 6
CHL-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 2 2
Toplam 3 33 21 30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
CHL404 Çocuk Gelişiminde Alan Çalışması 0 8 4 8
CHL402 Özel Eğitim Uygulamaları 0 8 4 8
CHL408 Çocuk İhmal ve İstismarı 2 0 2 2
CHL406 Mezuniyet Tez Çalışması II 2 2 3 4
CHL-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 2 2
CHL-GE4SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
CHL-GE4SP1-Girişimcilik Havuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 6 18 23 34

Alan Dışı Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
GER201 Almanca I 3 0 3 4
RUS201 Rusça I 3 0 3 4
SPAN201 İspanyolca I 3 0 3 4
FRE201 Fransızca I 3 0 3 4
JAP201 Japonca I 3 0 3 4
GER202 Almanca II 3 0 3 4
RUS202 Rusça II 3 0 3 4
SPAN202 İspanyolca II 3 0 3 4
FRE202 Fransızca II 3 0 3 4
JAP202 Japonca II 3 0 3 4
GER301 Almanca III 3 0 3 4
RUS301 Rusça III 3 0 3 4
SPAN301 İspanyolca III 3 0 3 4
FRE301 Fransızca III 3 0 3 4
JAP301 Japonca III 3 0 3 4
RUS302 Rusça IV 3 0 3 4
SPAN302 İspanyolca IV 3 0 3 4
FRE302 Fransızca IV 3 0 3 4
JAP302 Japonca IV 3 0 3 4
GER401 Almanca V 3 0 3 4
FRE401 Fransızca V 3 0 3 4
GER402 Almanca VI 3 0 3 4
FRE402 Fransızca VI 3 0 3 4
HUM211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları 3 0 3 4
HUM201 Sosyal Sorumluluk Proje 3 0 3 4
ART201 Fotoğrafçılığa Giriş 3 0 3 4
ART221 Açıklamalı Müzik Tarihi 3 0 3 4
ART222 Caz Tarihi 3 0 3 4
ART223 Caz Performansı 3 0 3 4
ART251 Sulu Boya Resim 3 0 3 4
ART224 Arjantin Tango Tarihi 3 0 3 4
ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı 3 0 3 4
ART252 Serbest Seramik Şekillendirme 3 0 3 4
ART292 İşaret Dili 3 0 3 4
ART271 Yaratıcı Drama 3 0 3 4
ART225 Klasik Gitara Giriş 3 0 3 4
HUM204 Gönüllülük Çalışmaları 1 0 3 4
ART228 İş Hayatında Müzik 3 0 3 5
ISL328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat 3 0 3 5
ISL414 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 3 5
ISL412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
ISL437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri 3 0 3 5
ART265 İş Hayatında Yaratıcılık 3 0 3 4
ART268 Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro 3 0 3 4
ART269 Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası 3 0 3 4
Toplam 133 0 135 185

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CHL209 Çocukla İletişim 2 0 2 2
CHL208 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsel Eğitim 3 0 3 4
CHL212 Gelişim Destek Materyalleri 2 2 3 4
CHL309 Erken Çocuklukta Gelişimsel Destek Programları 3 2 4 5
CHL311 Psikososyal Destek Hizmetleri 2 1 5 5
CHL310 Çocuk Gelişiminde Güncel Araştırmalar 2 0 2 4
CHL312 Çocuk Gelişiminde Vaka Çalışmaları 3 1 4 4
CHL409 Duyu Gelişimi ve Desteklenmesi 2 0 2 2
CHL411 Erken Okuryazarlık 2 0 2 2
CHL410 Gelişimsel Ebeveynlik 2 0 2 2
CHL412 Çocuk Gelişiminde Girişimcilik 2 0 2 2
Toplam 25 6 31 36