AKTS - Psikososyal Destek Hizmetleri

Psikososyal Destek Hizmetleri (CHL311) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Psikososyal Destek Hizmetleri CHL311 2 1 0 5 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin, boşanma, kardeşinin olması, ölüm, akut, kronik veya ölümcül hastalıklar, göç, deprem vb. doğal afetler gibi psikososyal destek gerektirebilecek durumlar karşısında çocuğun gelişimsel olarak nasıl etkilenebileceği, bu durumların aile-çocuk ve çevre bağlamında incelenmesi ve bu durumlar karşısında başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Psikososyal desteği ve psikososyal destek gerektiren durumları tanımlar
  • Psikososyal destek gerektiren durumları çocuk, aile ve toplum açısından değerlendirir
  • Boşanma olayını çocuk-aile ve çevre açısından değerlendirir
  • Akut, kronik veya ölümcül hastalık durumunu çocuk - aile ve toplum açısından değerlendirir
  • Aileye katılacak yeni bir kardeşi diğer çocuk açısından değerlendirir
  • Aileye katılacak yeni bir kardeşin özel gereksinim gerektirmesi veya aile üyelerinde ortaya çıkabilecek özel gereksinim durumunu çocuk açısından değerlendirir
  • Deprem gibi doğal afet durumlarını çocuk-aile ve çevre açısından değerlendirir
  • Göç olayını çocuk-aile ve çevre açısından değerlendirir
  • Konu ile ilgili hazırladığı sunuyu sınıf içerisinde sunar
Dersin İçeriği Boşanma, göç, ölüm, akut, kronik veya ölümcül hastalıklar, doğal afetler, kardeşin olması gibi çocuğun yaşamını etkileyen durumlar, çocuk gelişimci bakış açısıyla bu olaylar sonucunda görülebilecek olası durumlar ve bu durumlarda çocuğa ve aileye destek olmak için yapılması gerekenler

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Psikososyal destek
2 Psikososyal destek gerektiren durumlar
3 Psikososyal destek gerektiren durumlarda aile ve çocuk
4 Psikososyal destek gerektiren durumlarda toplum ve çocuk
5 Boşanma olayının çocuk-aile ve çevre açısından değerlendirilmesi
6 Aile üyelerinden herhangi biri veya çocuğu kendisinde görülebilecek akut, kronik veya ölümcül hastalık durumunun çocuk açısından değerlendirilmesi
7 Akut, kronik veya ölümcül hastalık durumunun çocuk - aile ve toplum açısından değerlendirilmesi
8 Ara Sınav
9 Ölüm kavramı ve ailede yaşanan ölüm olayının çocuk-aile ve çevre açısından değerlendirilmesi
10 Aileye katılacak yeni bir kardeşin diğer çocuk açısından değerlendirilmesi
11 Aileye katılacak yeni bir kardeşin özel gereksinim gerektirmesi veya aile üyelerinde ortaya çıkabilecek özel gereksinim durumunun çocuk açısından değerlendirilmesi
12 Deprem gibi doğal afet durumlarının çocuk-aile ve çevre açısından değerlendirilmesi
13 Göç olayının çocuk-aile ve çevre açısından değerlendirilmesi
14 Sunum
15 Genel tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Unicef Disability and Inclusion Strategy 2022-2030
2. Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Saha Rehberi (AÇSHB- UNICEF)
3. IASC Psikososyal Destek Kılavuzu Psikolojik İlk Yardım Saha Rehberi (Dünya Sağlık Örgütü, 2011)
4. Çağdaş, A., Seçer, Şahin, Z. (2011). Anne Baba Eğitimi, Eğiten Kitap, Ankara.
5. Ekşi, A. (Ed.) (2011). Ben Hasta Değilim. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
6. Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi Kültürel Psikoloji, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
7. Güler, T. (Ed.) (2010). Anne Baba Eğitimi. Pegem Akademi, Ankara
8. Tanhan, F., Arı İnci, F. (2009). Ölüm Eğitimi. Pegem Akademi, Ankara.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 1 8 8
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 14 14
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 133