ECTS - - Çocuk Gelişimi

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CHL103 Sosyoloji 1 2 5 4 2 1 2 4 3 1 4 5 4 5 1 1
MED181 Fizyoloji - - - - - - - - - - - - - - - -
ENG121 Temel İngilizce I - - - - - - - - - - - - - - - -
CHL101 Çocuk Gelişimi 3 2 2 2 1 1 4 5 2 1 1 1 2 5 1 1
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I - - - - - - - - - - - - - - - -
CHL105 Biyoloji ve Genetik 2 1 4 4 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
CHL107 Psikolojiye Giriş 1 2 5 4 2 1 1 4 3 1 4 5 4 5 1 1
KRY111 Kariyer Planlama - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CHL102 Çocuk Gelişimi ve Mevzuat 3 2 2 2 1 1 4 5 2 1 1 1 2 5 1 1
ENG122 Temel İngilizce II - - - - - - - - - - - - - - - -
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) - - - - - - - - - - - - - - - -
CHL104 Antropoloji 1 2 3 2 2 1 1 3 3 1 2 5 4 5 1 1
CHL106 Aile Yaşam Döngüsü 5 5 5 5 4 5 4 3 3 1 1 4 3 3 1 5
CHL108 Felsefe 3 3 3 2 - 3 2 3 3 3 3 4 - 3 3 3
CHL110 Akademik Yazma Beceriler 1 2 1 3 2 1 1 3 5 2 5 5 4 3 3 1
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MED183 Anatomi - - - - - - - - - - - - - - - -
CHL203 Sosyal ve Duygusal Gelişim 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1
ENG221 Temel İngilizce III - - - - - - - - - - - - - - - -
CHL205 Bilişsel ve Dil Gelişimi 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 2 -
CHL201 Gelişim Psikolojisi 5 5 5 5 1 3 5 5 5 2 5 5 4 1 5 2
CHL207 Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 - 5 1 -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - -
MED211 Temel Anatomi - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CHL206 Çocuk Beslenmesi 2 2 3 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2
ENG222 Temel İngilizce IV - - - - - - - - - - - - - - - -
CHL210 Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş 2 4 5 1 1 4 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3
CHL202 Özel Gereksinimi Olan Bireyler 5 5 4 5 5 5 5 1 1 2 2 2 5 4 3 5
CHL204 Nörolojik Gelişim 5 5 5 3 1 5 5 5 3 2 5 3 4 1 2 5
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ENG321 İş Yaşamı için Temel İngilizce I - - - - - - - - - - - - - - - -
MED283 Biyoistatistik - - - - - - - - - - - - - - - -
CHL301 Gelişimsel Psikopatoloji 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 -
CHL303 Gelişimsel Değerlendirme ve Gözlem Teknikleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 -
CHL305 Gelişimsel Oyun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 2 5 4 1 5 5
CHL307 Davranış Problemleri ve Yönetimi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ENG322 İş Yaşamı için Temel İngilizce II - - - - - - - - - - - - - - - -
CHL308 Araştırma Yöntemleri 5 5 5 5 2 2 5 5 4 4 5 4 5 2 3 2
CHL302 Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Uygulamaları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -
CHL304 Toplum ve Sağlık 4 1 5 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
CHL306 Sağlık Sorunlu Çocuk 5 3 5 4 4 4 5 1 1 2 3 2 5 4 3 3
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CHL403 Kaynaştırma Uygulama 5 5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -
CHL407 Mezuniyet Tez Çalışması I 5 5 5 5 1 3 5 5 5 4 5 5 5 3 4 2
TURK401 Türk Dili I - - - - - - - - - - - - - - - -
CHL401 Okul ve Ergenlik Döneminde Gelişim ve Destek Programları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - - -
CHL405 Sağlık Kuruluşlarında Klinik Uygulamalar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 2 4
CHL499 Yaz Uygulaması 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TURK402 Türk Dili II - - - - - - - - - - - - - - - -
CHL404 Çocuk Gelişiminde Alan Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -
CHL402 Özel Eğitim Uygulamaları 5 4 5 5 5 5 4 5 5 2 4 5 5 5 5 5
CHL408 Çocuk İhmal ve İstismarı 5 5 5 5 1 3 5 5 5 3 5 5 5 5 2 2
CHL406 Mezuniyet Tez Çalışması II 5 5 5 5 1 3 5 5 5 4 5 5 5 3 4 2
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CHL209 Çocukla İletişim 5 5 5 5 3 2 5 4 5 2 4 5 4 1 4 3