AKTS - Çocuk Gelişiminde Vaka Çalışmaları

Çocuk Gelişiminde Vaka Çalışmaları (CHL312) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çocuk Gelişiminde Vaka Çalışmaları CHL312 3 1 0 4 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Vaka analizi ile ilgili temel kavramlar, çocuk gelişiminde vaka incelemelerinin önemi, vaka analizinde ilgili meslek elemanlarının arasındaki işbirliğinin gerekliliği, vaka ile ilgili bilgilerinin edinilmesi, yazılması, sağlık sorunu olan çocuklar ile ilgili vaka analizleri, atipik gelişim gösteren çocuklar ile ilgili vaka analizleri, dezavantajlı ve risk altındaki çocuklar ile ilgili vaka örneklerinin incelenmesi ile ilgili yeterlilik kazanmalarını sağlamaktır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Vaka analizi ile ilgili temel kavramları bilir
  • Vaka bilgilerini (gelişimsel özgeçmiş, gelişimsel değerlendirme, sosyal inceleme sonuçlarını) derler
  • Vakaya ilişkin gelişimsel değerlendirme sürecini analiz eder
  • Vakaya ilişkin sosyal inceleme sürecini analiz eder
  • Kapsamlı bireysel vaka raporunu hazırlar
  • Vaka inceleme sürecinde ilgili meslek grupları ile iş birliği içinde çalışma becerileri gösterir
Dersin İçeriği Vaka analizinde temel kavramlar, çocuk gelişiminde vaka incelemelerinin önemi, vaka analizinde meslek elemanları arasındaki iş birliğinin gerekliliği, vaka ile ilgili bilgilerin edinilmesi ve yazılması, sağlık sorunu olan çocuklar ile ilgili vaka analizleri, atipik gelişim gösteren çocuklar ile ilgili vaka analizleri, risk altındaki ve dezavantajlı çocuklar ile ilgili vaka örneklerinin incelenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Vaka analizi ve vaka analizi ile ilgili temel kavramlar
2 Vaka analizinin çocuk gelişimi açısından önemi
3 Vaka çalışmalarında ilgili meslek elemanları ile işbirliğinin gerekliliği
4 Vaka ile ilgili bilgilerin alınması
5 Vaka ile ilgili rapor yazılması
6 Sağlık sorunu olan çocuklar ile ilgili örnek vaka analizleri inceleme ve çözümleme
7 Sağlık sorunu olan çocuklar ile ilgili örnek vaka analizleri inceleme ve çözümleme
8 Ara Sınav
9 Atipik gelişim gösteren çocuklar ile ilgili örnek vaka analizleri inceleme ve çözümleme
10 Atipik gelişim gösteren çocuklar ile ilgili örnek vaka analizleri inceleme ve çözümleme
11 Atipik gelişim gösteren çocuklar ile ilgili örnek vaka analizleri inceleme ve çözümleme
12 Risk altındaki çocuklar ile ilgili örnek vaka analizleri inceleme ve çözümleme
13 Risk altındaki çocuklar ile ilgili örnek vaka analizleri inceleme ve çözümleme
14 Risk altındaki çocuklar ile ilgili örnek vaka analizleri inceleme ve çözümleme
15 Sunum ve değerlendirme
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Olmanns, T. H., Martin, M. T., Neale, J. M., Davison, G. C. (2017). Anormal psikolojide vaka örnekleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 8 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 2 2
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 101