ECTS - - Çocuk Gelişimi

Bu programdaki öğrencinin mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S/T notu alarak başarılı olması gerekmektedir (ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ) Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi (yaz  uygulaması dışında) 241’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını ve mezuniyet tez çalışmalarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.