AKTS - Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Uygulamaları

Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Uygulamaları (CHL302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Uygulamaları CHL302 2 6 0 5 8
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı 0-6 yaş bebeklik ve erken çocukluk dönemi çocuklarının; sosyal-duygusal, bilişsel, motor, dil ve öz bakım gelişimlerini değerlendirebilmek, gelişimlerini desteklemeye yönelik tam günlük gelişim destek programı hazırlayabilmek ve uygulayabilmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, Gelişimsel değerlendirme araçlarını kullanarak 0-6 yaş bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişimlerini değerlendirirler ve gelişimsel özellikleri listeler.
  • Grubun gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim amaçlarını belirler.
  • 0-6 yaş bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki çocukların gereksinimleri doğrultusunda bilişsel gelişimi, dil gelişimini, motor gelişimi, öz bakım gelişimini ve sosyal duygusal gelişimi destekleyici programlar hazırlar.
  • 0-6 yaş bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki çocukların gereksinimlerine uygun bilişsel gelişimi, dil gelişimini, motor gelişimi, öz bakım gelişimini ve sosyal duygusal gelişimi destekleyici programlar uygular.
  • Uygulanan gelişimsel destek programlarını değerlendirir ve dokümanları raporlar.
  • Etkinlik türlerini kullanarak (oyun, drama, sanat, müzik, jimnastik, matematik ve fen, edebiyat, vb.) 0-6 yaş bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişimlerini destekleyici oyun merkezli program geliştirir, uygular ve değerlendirirler.
  • Meslek etiğine uyar.
  • Uygulamalar süresince çocuklarla ve kurum personeli ile etkili iletişim becerilerini sergiler.
Dersin İçeriği Erken müdahale tanımı, hizmetleri, amaçları, bireyselleştirilmiş aile destek planı, erken müdahale konuları, erken müdahale basamakları, erken müdahale hizmet seçenekleri; bebeklik ve erken çocukluk dönemi, çocuklar ve aileleri ile uygulamalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gözlem
2 Gözlem
3 Kurumdaki çocukların gelişimsel değerlendirmesi
4 Kurumdaki çocukların gelişimsel değerlendirmesi
5 Etkinlik türlerini kullanarak gelişimsel destek programları planlama ve uygulama
6 Etkinlik türlerini kullanarak gelişimsel destek programları planlama ve uygulama
7 Etkinlik türlerini kullanarak gelişimsel destek programları planlama ve uygulama
8 Etkinlik türlerini kullanarak gelişimsel destek programları planlama ve uygulama
9 Etkinlik türlerini kullanarak gelişimsel destek programları planlama ve uygulama
10 Etkinlik türlerini kullanarak gelişimsel destek programları planlama ve uygulama
11 Etkinlik türlerini kullanarak gelişimsel destek programları planlama ve uygulama
12 Etkinlik türlerini kullanarak gelişimsel destek programları planlama ve uygulama
13 Etkinlik türlerini kullanarak gelişimsel destek programları planlama ve uygulama
14 Etkinlik türlerini kullanarak gelişimsel destek programları planlama ve uygulama
15 Etkinlik türlerini kullanarak gelişimsel destek programları planlama ve uygulama
16 Final Sınavı (Dosya Teslimi)

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Okul öncesi Dönemde Müzik Eğitimi
2. Okul Öncesi Dönemde Alternatif Değerlendirme
3. İz bırakmak: Çocuk, Sanat ve Yaratıcılık
4. Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 ay)
5. Okul Öncesi Eğitim Programı (0-36 ay)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 15 50
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 1
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 99
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 2 3 6
Laboratuar
Uygulama 14 8 112
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 13 13
Toplam İş Yükü 201