AKTS - Temel Aerodinamik (Modül 8)

Temel Aerodinamik (Modül 8) (APM108) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Temel Aerodinamik (Modül 8) APM108 2. Dönem 5 0 0 5 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Mine ALEMDAROĞLU TEMEL
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı SHY-66 Module-8
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Atmosfer fiziğinin teorik arka plan bilgilerinin öğrenilmesi
  • Aerodinamik ile ilgili teorik arka plan bilgilerinin öğrenilmesi
  • Uçuş teorisi, stabilite ve dinamiğe ilişkin teorik arka plan bilgilerinin öğrenilmesi
Dersin İçeriği Atmosfer Fiziği, Aerodinamik, Uçuş Teorisi, Uçuş Kararlılığı ve Dinamiği

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Standart Atmosfer (ISA), aerodinamiğe uygulama (Modül 8.1) -
2 Uluslararası Standart Atmosfer (ISA), aerodinamiğe uygulama (Modül 8.1) -
3 Bir nesnenin etrafındaki hava akışı; Sınır tabakası, laminer ve türbülanslı akış, serbest akış (Modül 8.2) -
4 Bağıl hava akışı, upwash ve downwash , girdaplar, durgunluk (Modül 8.2) -
5 Terimler: kamburluk, kord, ortalama aerodinamik kord, hücum açısı, wash in ve wash out, incelik oranı, kanat şekli ve en boy oranı (Modül 8.2) -
6 Terimler: profil (parazit) sürüklemesi, indüklenmiş sürükleme, basınç merkezi; İtme, Ağırlık (Modül 8.2) -
7 Aerodinamik Sonuç; Kaldırma ve Sürüklemenin Oluşturulması: Hücum Açısı (Modül 8.2) -
8 Kaldırma katsayısı, Sürtünme katsayısı, kutupsal eğri, Stall ; Buz, kar ve don dahil olmak üzere kanat profili kirliliği (Modül 8.2) -
9 Kaldırma, ağırlık, itme ve sürükleme arasındaki ilişki (Modül 8.3) -
10 Kayma oranı; Kararlı durum uçuşları, performans (Modül 8.3) -
11 Dönüş Teorisi; Yük faktörünün etkisi: stall (Modül 8.3) -
12 Uçuş zarfı ve yapısal sınırlamalar; Kaldırma artırma (Modül 8.3) -
13 Boyuna, yanal ve yönsel stabilite (aktif ve pasif) (Modül 8.4) -
14 Boyuna, yanal ve yönsel stabilite (aktif ve pasif) (Modül 8.4) -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. ICAT Module-8
Diğer Kaynaklar 2. Module 8 Lecture Notes

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 2 90
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Havacılık ve temel bilimlerle ilgili bilgi birikimine sahip olmak. X
2 Zaman baskısı altında ekip üyeleriyle koordineli çalışabilmek.
3 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ve becerileri meslek hayatında kullanabilmek.
4 Havacılık faaliyetlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları analitik bakışla ile çözebilmek.
5 Alanıyla ilgili ulusal/uluslararası konulara ilişkin çözüm önerilerini uluslararası dillerde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
6 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
7 Konuyu tanımlayan kroki, şema. grafik, teknik resim vb. dökümanları okuyabilir, anlayabilir ve hazırlayabilir. X
8 Alanı ile ilgili teknik/idari doküman ve kitaplara, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilmek, arşivlemek ve güncel olarak takip edebilmek.
9 Alanı ile ilgili verilerin kurallara uygun olarak toplanması/yorumlanması/ duyurulması/uygulanması aşamalarında mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak.
10 Çalışmalarında emniyet faktörünü ön planda tutacak biçimde mesleki etik ve iş güvenliği bilincine sahip olmak.
11 Bakım uygulamaları için gerekli olan teknik, beceri ve modern bakım araçlarını kullanabilmek.
12 Muhtelif kaynaklardan ve ölçümlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilmek ve uygun olduğu yerlerde düzeltici tedbirleri tatbik edebilmek.
13 İmalatçının talimatlarından istifade ederek bilgisini pratik bir şekilde tatbik edebilmek.
14 Sosyal, kültürel ve tarih alanlarında kendini geliştirmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 5 70
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 7 7
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 130