ECTS - - Uçak Gövde ve Motor Bakımı

1) Havacılık ile ilgili temel bilgi birikimine sahip olmak.
2) Zaman baskısı altında ekip üyeleriyle koordineli çalışabilmek.
3) Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ve becerileri meslek hayatında kullanabilmek.
4) Havacılık faaliyetlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları analitik bakışla ile çözebilmek.
5) Alanıyla ilgili ulusal/uluslararası konulara ilişkin çözüm önerilerini uluslararası dillerde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
6) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
7) Konuyu tanımlayan kroki, şema. grafik, teknik resim vb. dökümanları okuyabilir, anlayabilir ve hazırlayabilir.
8) Alanı ile ilgili teknik/idari doküman ve kitaplara, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilmek, arşivlemek ve güncel olarak takip edebilmek.
9) Alanı ile ilgili verilerin kurallara uygun olarak toplanması/yorumlanması/ duyurulması/uygulanması aşamalarında mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak.
10) Çalışmalarında emniyet faktörünü ön planda tutacak biçimde mesleki etik ve iş güvenliği bilincine sahip olmak.
11) Bakım uygulamaları için gerekli olan teknik, beceri ve modern bakım araçlarını kullanabilmek.
12) Muhtelif kaynaklardan ve ölçümlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilmek ve uygun olduğu yerlerde düzeltici tedbirleri tatbik edebilmek.
13) İmalatçının talimatlarından istifade ederek bilgisini pratik bir şekilde tatbik edebilmek.