ECTS - - Uçak Gövde ve Motor Bakımı

1) Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2) Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3) Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4) Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5) Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6) Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7) Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8) Kişisel güvenlik bilgisi.
9) Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.