ECTS - - Uçak Gövde ve Motor Bakımı

İleri teknolojiyi kullanan, teknolojik bilgi üreten, sivil hava ulaştırma sektörünün gövde ve motor bakım branşının bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip bakım personelleri yetiştirmektir.