ECTS - - Uçak Gövde ve Motor Bakımı

Programın amacı; ileri teknolojiyi kullanan, teknolojik bilgi üreten, sivil havacılık sektörünün gövde ve motor bakım branşının bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip nitelikli gövde motor teknisyenleri yetiştirmektir.  Bölümde öğrenciler, hava aracında bulunan gövde, pistonlu ve gaz turbinli motorlar, pervane ve diğer alt sistemlerin bakım ve onarımının nasıl yapılacağını öğreneceklerdir. Ders konuları, aerodinamik, hidrolik, pnömatik, malzeme, donanım, vb. konuları kapsamaktadır.

Bölümümüz laboratuar ve atölyeleri ile, bakım ve onarım konusunda yetkin teknisyen eğitimine olanak sağlayacak donanım ve altyapı dikkate alınarak kurulmuştur. Üniversitemizin İncek kampüsü içerisinde Aerodinamik Laboratuarı, Gövde Laboratuarı, Motor Laboratuarı, Malzeme Laboratuarı, Fizik Laboratuarları, Teknik Resim Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı bulunmaktadır. 

Teknik derslere ilişkin eğitim programlarımızın en az % 40’ı uygulama ağırlıklı olup yoğun ve kapsamlı laboratuvar ve atölye uygulamalarından oluşmakta, iş başı ve yaz stajları ile gerçek koşullarda çalışma olanağı sağlanmaktadır. 3. ve 4. sınıf eğitimleri, Esenboğa Havalimanındaki Atılım Hangar bünyesinde gerçekleştirilecektir. Hangar içerisinde Gövde Atölyesi, Tahribatsız Muayene Atölyesi, Motor Atölyesi ve Motor Bremzesi de yer alacaktır.