ECTS - - Uçak Gövde ve Motor Bakımı

Programın amacı; ileri teknolojiyi kullanan, teknolojik bilgi üreten, sivil havacılık sektörünün gövde ve motor bakım branşının bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip sertifikalı gövde motor bakım personelleri yetiştirmektir.  Bölümde öğrenciler, hava aracında bulunan gövde, pistonlu ve gaz turbinli motorlar, pervane ve diğer alt sistemlerin bakım ve onarımının nasıl yapılacağını öğreneceklerdir. Ders konuları EASA PART66 ve SHT66 modül konularını kapsamaktadır.

Bölümümüz laboratuar ve atölyeleri ile, bakım ve onarım konusunda yetkin bakım personeli eğitimine olanak sağlayacak donanım ve altyapı dikkate alınarak kurulmuştur. Üniversitemizin İncek kampüsü içerisinde Aerodinamik Laboratuarı, Gövde Laboratuarı, Motor Laboratuarı, Malzeme Laboratuarı, Fizik Laboratuarları, Teknik Resim Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı bulunmaktadır. 

SHT66 mevzuatı gereği eğitim programımızın en az % 40’ı uygulama ağırlıklı olup yoğun ve kapsamlı laboratuvar ve atölye uygulamalarından oluşmakta, pratik eğitimler ve stajlar ile gerçek koşullarda çalışma olanağı sağlanmaktadır. 3. ve 4. sınıf pratik eğitimlerinin bir kısmı Esenboğa Havalimanındaki Atılım Hangar bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Hangar içerisinde Gövde Atölyesi, Tahribatsız Muayene Atölyesi ve Motor Atölyesi yer almaktadır.