ECTS - - Uçak Gövde ve Motor Bakımı

UYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bilgi 1 - Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. X X X X
Beceriler 1 - Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. X X X X X X X
2 - Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. X X
3 - Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. X X X X
4 - Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. X X X
5 - Teknik resim kullanarak iletişim kurar. X X X
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 - Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. X X
2 - Alanında iş paketi geliştirme çalışmaları planlar ve ilgili etkinlikleri yönetir. X X
Öğrenme Yetkinliği 1 - Sosyal iletişim sistemleri hakkında yetkinliğe sahiptir. X
2 - Ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından belirlenen havacılık kural ve mevzuatını bilir, etik tutum ve davranış sergiler. X X X X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 - Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. X
2 - Mesleki uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. X X X X
Alana Özgü Yetkinlik 1 - Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. X X X X