ECTS - - Uçak Gövde ve Motor Bakımı

Zorunlu Bölüm Dersleri

AE103 - Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (1 + 4) 3

Solidworks yazılımının tanıtımı ve katı modelleme ve teknik resim uygulamalarının yapılması; 2 boyutlu eskiz komutları ve uygulamaları; 3 Boyutlu katı modelleme komutları; vida, dişli ve kam çizimleri; montaj çizimi; tekerlek jantı; süspansiyon sistem montajı; küresel eklem; 3 boyutlu eskiz, boru yerleşimi; teknik çizim, ortogonal görünümler;

AEE101 - Havacılık Düzenlemeleri (Modül 10) (5 + 0) 4

Düzenleyici çerçeve, Onaylayıcı personel ? bakım, Onaylanmış bakım kuruluşları, Hava operasyonları, Hava aracı, Parça ve Cihaz Sertifikasyonu, Sürekli uçuşa elverişlilik, Geçerli ulusal ve uluslararası gereklilikler.

AEE102 - Elektromanyetizmanın Temelleri (3 + 0) 5.5

Vektörler, elektron teorisi, statik elektrik ve iletkenlik, elektrik yükünün özellikleri, elektriğin üretimi, elektrik alanı, dielektrikler, manyetik alan, indüksiyon ve indüktans, manyetik malzemeler, AC teorisi, AC ve DC motorlar, RLC devreler, transformatörler, AC jeneratörler, elektromanyetik dalgalar ve ışık, RF spektrumu, elektromanyetik

AEE104 - Elektrik Temelleri I (Modül 3-1) (3 + 1) 5

Elektron teorisi, Statik elektrik ve kondüksiyon/iletim, Elektriksel terminoloji, Elektrik üretimi, DC elektrik kaynakları, DC devreler, Direnç/Rezistans, Güç/Enerji.

AEE106 - Elektronik Esaslar (Modül 4) (4 + 0) 5

Diyodlar, Transistörler, Entegre devreler, Baskılı devre kartları, Servomekanizma konuları ile ilgili genel bilgiler.

AEE201 - Elektrik Devreleri I (3 + 2) 5

Elektrik-elektronikte genel kavramların tanıtımı, temel kuramlar (Ohm, Kirchhoff kuramları), analiz metotları (düğüm and döngü analizleri), devre teoremleri (Thevenin, Norton, süperpozisyon), işlemsel yükselteçler (Op-amp), kondansatörler, bobinler, aküler, birinci dereceden devreler, ikinci dereceden devreler.

AEE202 - Elektrik Devreleri II (3 + 2) 5

AA devrelerine giriş, sinüs dalgaları ve fazörler, sinüs dalgaları ve fazörler, sinusoidal durağan durum analizi, AA güç analizi, üç fazlı devreler, manyetik bağlı devreler, frekans cevabı, filtreler.

AEE204 - Elektronik Devreler (3 + 2) 5

Yarıiletken diyotlar ve uygulamaları, BJT ve uygulamaları, FET ve uygulamaları, MOSFET tiplerinin yapıları, BJT ve FET?lerin DC biaslamaları, BJT ve FET?lerin eşlenik (re ve hibrit) modelleri, BJT ve FET?lerin küçük sinyal analizleri, BJT?lerin frekans analizleri, BJT?lerin yükseltici olarak çalıştırılması, güç yükselticileri.

AEE205 - Elektrik Temelleri II (Modül 3-2) (3 + 1) 5

Kapasitans/Kapasitör, Manyetizma teorisi, İndüktans/İndüktör, AC teorisi, Rezistif (R), kapasitif (C) ve endüktif (L) devreler, Filtreler.

AEE217 - Dijital Teknikler (Modül 5-1) (4 + 0) 4

Numaralandırma sistemleri, Veri dönüştürme, Veri yolları, Mantık devreleri, Temel bilgisayar yapısı, Fiber optik.

AEE220 - Elektronik Alet Sistemleri (Modül 5-2) (4 + 0) 5

Elektronik alet sistemleri, Elektronik ekranlar, Elektrostatik hassas cihazlar, Yazılım yönetim kontrolü, Elektronmanyetik çevre, Tipik elektronik/dijital hava aracı sistemleri.

AEE306 - Hava Aracı Ölçüm Aletleri (3 + 0) 4

Pito-statik aletlerin çalışması, cayroskopik hareket, cayroskopik uçuş aletlerinin çalışması, doğrudan ve uzaktan okuyan pusulalar, uçak irtifa kaybı uyarı sistemlerinin çalışması ve yerleşimi, üç temel uçak aydınlatma sisteminin yerleşimi ve çalışması.

AEE307 - Aviyonik Sistemler (3 + 0) 5

RF yayılımın temellleri, antenler, verici ve alıcılar, havacılık haberleşmesi (VHF ve HF), dahili haberleşme sistemi, seyrüsefer, acil konum bildiriciler, radar temelleri, otomatik yön bulucular (ADF), VOR, mesafe ölçücüler, aletli iniş yardımcıları, ataletsel ölçüm sistemleri (INS).

AEE313 - Hava Aracı Elektromekanik Sistemleri (Modül 3-3) (3 + 0) 3

Manyetizma, DC motor/jeneratör teorisi, Transformatörler, AC jjeneratörler, AC motorlar.

AEE405 - Hava Aracı Seyrüseferi (3 + 0) 5

Temel SS terimleri ve prensipleri, manyetik pusulaların çalışma prensipleri, kısa mesafede kullanılan SS yardımcıları, uzun mesafede kullanılan SS yardımcıları, yaklaşma ve iniş SS yardımcıları, uydu SS, aviyonik sistemlerde kullanılan veri iletim protokol yapıları.

APM-GE3FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

APM-GE3SP1-Girişimcilik Havuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

APM102 - Hava Aracı Temel Bilgileri (3 + 0) 5

Hava aracı ve motor sınıflandırması, ağırlık dağılımı, atmosfer modeli, kanat, kaldırma ve sürüklenme katsayıları, kalkış mesafesi, kalkış süresi ve hızı, yavaşlama, iniş mesafesi, tırmanma açısı ve hızı, süzülme, seyir şartları ve hava aracı menzili, servis yüksekliği, seyir süresi, manevra, yük faktörü, hava aracı dönüş yarıçapı, turbojet motorla

APM104 - Havacılıkta İnsan Faktörleri (3 + 0) 5

Giriş, insan performansı ve limitleri, sosyal psikoloji, performansı etkileyen faktörler, fiziksel çevre, görevler, iletişim, insan hatası, çalışma alanındaki tehlikeler.

APM106 - Havacılık Bakımında İnsan Faktörleri (Modül 9) (2 + 0) 3

Genel, İnsan Performansı ve Sınırlamalar, Sosyal Psikoloji, Performansa Etki Eden Faktörler, Fiziksel Çevre, Görevler (Task'ler), İletişim, İnsan Hatası, İşyerindeki Tehlikeler

APM108 - Temel Aerodinamik (Modül 8) (5 + 0) 5

Atmosfer Fiziği, Aerodinamik, Uçuş Teorisi, Uçuş Kararlılığı ve Dinamiği

APM114 - Enerji (Modül 2-2) (4 + 0) 4.5

Akışkanlar Dinamiği, Termodinamik, Optik (Işık Bilimi), Dalga Hareketi ve Ses

APM201 - Termodinamik ve Akışkanlar (3 + 2) 5

Özgül ağırlık ve yoğunluk, akışkanlarda sıkıştırılabilirlik etkisi, Bernoulli teoremi, Venturi, sıcaklık, ısı, ısı kapasitesi, özgül ısı, ısı geçişi, hacimsel genişleme, termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları, gazlar: ideal gaz yasaları, sabit hacim ve basınçta özgül ısılar, genişleyen gaz tarafından yapılan iş, izotermal adyabatik genişleme ve

APM203 - Hava Aracı Bakım Uygulamaları I (1 + 5) 8

Güvenlik önlemleri, havaaracı ve atölye, atölye uygulamaları, aletler, mühendislik çizimleri diyagramları ve standartları, bağlama ve kleranslar, perçinleme, borular ve hortumlar, yaylar, yataklar, dişli kutuları, kontrol kabloları.

APM204 - Hava Aracı Bakım Uygulamaları II (1 + 5) 8

Malzeme idamesi, kaynak eritme kaynağı lehim ve bağlama, hava aracı ağırlık ve dengesi, hava aracı idamesi ve hangarlanması, söküm muayene tamir ve montaj teknikleri, olağanüstü durumlar, bakım prosedürleri.

APM205 - Hava Aracı Malzeme Donanım ve Yapıları (3 + 2) 5

Demir içeren malzemeler, demir içermeyen malzemeler, kompozit ve metalik-olmayan malzemeler, korozyon, bağlantı elemanları, borular ve bağlantıları, yaylar, yataklar, dişli kutuları, kontrol kabloları, elektrik kablo ve konektörleri.

APM208 - Aerodinamik ve Uçuş Teorisi (2 + 2) 5

Atmosfer fiziği, uluslararası standart atmosfer, bir cisim etrafındaki hava akışı, sınır tabakası, laminer ve türbülent akışlar, serbest akış, yukarı doğru, aşağı doğru akış, vorteksler, durma noktası, terimler, kamburluk, veter, ortalama aerodinamik veter, profil sürüklenmesi, indüklenmiş sürükleme, basınç merkezi hücum açısı, kanat şekli ve

APM210 - Havacılık Mevzuatı (3 + 0) 4

Yasal çerçeve, bölüm-66, bakım elemanı sertifikasyonu, bölüm-145, bakım işletmeleri, Jar-Ops, ticari hava taşımacılığı, hava aracı sertifikasyonu, bölüm-M, yürürlükteki ulusal ve uluslararası isterler.

APM211 - Havacılık Teknik Terminolojisi (3 + 0) 4

Havacılık İngilizcesi, konuşma ve dinleme, radyo haberleşmesi, telefon konuşması, hadise raporlama, takım elemanlarıyla haberleşme, hasar anlatımı, problemlere çözüm bulma, okuma ve yazma, tamir organizasyonu, parça siparişi, kullanma kılavuzu, teknik veri girişi.

APM212 - Gaz Türbin Motorlar I (Modül 15-1) (5 + 0) 6

Temel Esaslar, Motor Performansı, Giriş (Inlet), Kompresörler, Yanma Kısmı, Türbin Bölümü, Egzos

APM213 - Bakım Uygulamaları I (Modül 7-1) (4 + 0) 4

Emniyet Önlemleri-Hava Aracı ve Atölye, Atölye Uygulamaları,Aletler / Takımlar, Aviyonik Genel Test Ekipmanları, Mühendislik Çizimleri, Diyagramlar ve Standartlar, Uyumlar ve Açıklıklar, Elektrik Tesisatı Dahili Bağlantı Sistemi (EWIS)

APM214 - Bakım Uygulamaları II (Modül 7-2) (4 + 0) 4

Hava Aracı Ağırlık ve Denge, Hava Aracı Handling ve Depolama, Söküm, Takım, Onarım ve Kontrol Teknikleri, Olağan Dışı Olaylar, Bakım Prosedürleri

APM215 - Malzeme ve Donanımı I (Modül 6-1) (5 + 0) 5

Hava Aracı Materyalleri - Ferro (Demir), Hava Aracı Materyalleri - Non-Ferro (Demir Dışı), Hava Aracı Materyalleri - Kompozit ve Metalik Olmayan, Korozyon

APM216 - Malzeme ve Donanımı II (Modül 6-2) (5 + 0) 5

Bağlama / Bağlantı Elemanları, Borular ve Bağlantılar, Yaylar, Yataklar, Transmisyonlar, Kumanda Kabloları, Elektrik Kabloları ve Konnektörler

APM217 - Bakım Uygulamaları Pratiği I (Modül 7-1A) (0 + 5) 2

Atölye uygulamaları

APM218 - Bakım Uygulamaları Pratiği II (Modül 7-2A) (0 + 3) 2

Atölye uygulamaları

APM219 - Uçak Aerodinamiği, Yapısı ve Sistemleri I (Modül 11-1) (6 + 0) 6

Uçuş Teorisi, Gövde Yapısı - Genel Kavramlar, Gövde Yapısı - Uçaklar, Air Conditioning ve Kabın Basınçlandırma (ATA 21)

APM220 - Uçak Aerodinamiği, Yapısı ve Sistemleri II (Modül 11-2) (6 + 0) 5

Aletler (Cihazlar) / Aviyonik Sistemler, Elektrik Gücü (ATA 24), Kabin ekipmanları ve Mefruşat (ATA 25)

APM301 - Hava Aracı Yapıları (3 + 2) 5

Uçuşa elverişlilik isterleri, yapısal sınıflandırma, arıza koruma emniyetli ömür hata toleransı konseptleri, bölgesel ve istasyon bulgu sistemleri, stres, şekil değiştirme, eğilme, basma, kesme, burulma, çekme, çevresel stres yorulma, tahliye ve havalandırma, sistem montaj, yapısal montaj teknikleri: perçinleme, vidalama, yapıştırma, yüzey koruma

APM302 - Hava Aracı Sistemleri (3 + 2) 5

Havalandırma ve kabin basınçlandırma, enstrümanlar/aviyonik sistemler, elektriksel güç, yangın koruma, uçuş kontrol, yakıt sistemleri, hidrolik güç, buz ve yağmur, ışıklar, oksijen, pnömatik/vakum, su/atık, yerleşik bakım sistemleri.

APM307 - Pervane (3 + 2) 7

Giriş, pervane yapısı, pervane hatve kontrolü, pervane senkronizasyonu, pervane buzlanma koruması, pervane bakımı, pervane idame ve koruması.

APM308 - Pistonlu Motorlar (3 + 2) 5

Giriş, motor performansı, motor yapısı, motor yakıt sistemleri, çalıştırma ve ateşleme sistemleri, emme egzoz ve soğutma sistemleri, süperşarj/turboşarj, yağlar ve yakıtlar, yağlama sistemleri, motor gösterge sistemleri, motor montajı, motor idame ve koruması.

APM313 - Bakım Uygulamaları Pratiği III (Modül 7-3A) (0 + 5) 3

Atölye uygulamaları

APM314 - Uçak Aerodinamiği, Yapısı ve Sistemleri IV (Modül 11-4) (6 + 0) 6

İniş Takımları (ATA 32), Işıklar (ATA 33), Oksijen (ATA 35), Pnömatik/Vakum (ATA 36), Su/Atık (ATA 38), Yerleşik Bakım Sistemleri (ATA 45), Entegre Modüler Aviyonikler (ATA 42), Kabin Sistemleri (ATA 44), Enformasyon Sistemleri (ATA 44)

APM315 - Piston Motor (Modül 16) (6 + 0) 5

Temel Esaslar, Motor Performansı, Motor Yapısı, Motor Yakıt Sistemleri, Çalıştırma/Başlatma ve Ateşleme Sistemleri, Endüksiyon, Egzos ve Soğutma Sistemleri, Süperşarj / Turboşarj, 16.8 Yağlayıcılar ve Yakıtlar, Yağlama Sistemleri, Motor Gösterge Sistemleri, 16.11 Güç Sistemi Kurulumu, Motor İzleme /Takip ve Yerde Çalıştırma, Motor Depolama ve Muhafaza

APM316 - Bakım Uygulamaları Pratiği IV (Modül 7-4A) (0 + 7) 3

Atölye uygulamaları

APM317 - Piston Motor Uygulamaları (Modül 16-A) (0 + 2) 2

Atölye uygulamaları

APM318 - Gaz Türbin Motorlar III (Modül 15-3) (4 + 0) 4

Turbo-prop Motorlar, Turbo-şaft Motorlar, Yardımcı Güç Üniteleri (APU'lar), Güç Sistemi Kurulumu, Yangından Koruma Sistemleri, Motor İzleme /Takip ve Yerde Çalıştırma, Motor Depolama ve Muhafaza

APM319 - Uçak Aerodinamiği, Yapısı ve Sistemleri III (Modül 11-3) (6 + 0) 5

Yangından Koruma (ATA 26), Uçuş Kumandaları (ATA 27), Yakıt Sistemleri (ATA 28), Hidrolik Güç (ATA 29), Buz ve Yağmurdan Koruma (ATA 30)

APM320 - Gaz Türbin Motorlar Uygulaması I (Modül 15-1A) (0 + 2) 2

Atölye uygulamaları

APM321 - Gaz Türbin Motorlar II (Modül 15-2) (4 + 0) 4

Yataklar ve Contalar, Yağlayıcılar ve Yakıtlar, Yağlama Sistemleri, Yakıt Sistemleri, Hava Sistemleri, Çalıştırma/Başlatma ve Ateşleme Sistemleri, Motor Gösterge Sistemleri, Güç Arttırma Sistemleri

APM322 - Pervane (Modül 17) (4 + 0) 4

Temel Esaslar, Pervane Yapısı, Pervane Hatve (Pitch) Kontrolü, Pervane Senkronizasyonu, Pervane Buzdan Koruma, Pervane Bakımı, Pervane Depolama ve Muhafaza

APM323 - Bakım Uygulamaları III (Modül 7-3) (4 + 0) 4

Hava Aracı Ağırlık ve Denge, Hava Aracı Handling ve Depolama, Söküm, Takım, Onarım ve Kontrol Teknikleri, Olağan Dışı Olaylar, Bakım Prosedürleri

APM324 - Pervane Uygulamaları (Modül 17-A) (0 + 2) 2

Atölye uygulamaları

APM326 - Emniyet Yönetim Sistemi (2 + 0) 2

Temel emniyet konseptleri, Emniyet yönetimine giriş, Tehlike, Riskler, SMS mevzuatı, SMSe giriş, SMS planlama, SMS işletilmesi, SSP ve SMS fazlar halinde uygulama yaklaşımı

APM399 - Yaz Stajı I (0 + 0) 13

Derslerde verilen konuların uygulaması.

APM401 - Uygulamalı Gövde Bakımı (1 + 5) 7

Uçak sistemlerindeki veri yolları, veri yolunun bileşenleri ve işlevleri, yaygın veri yolu standartları, veri yolu protokolleri, aviyonik bilgisayarlar, uçak veri saklama sistemleri, uçak yazılım ve kontrolü hakkındaki konular, modern uçaklarda kullanılan gösterge aletlerinin prensipleri, fiber optik prensipleri ve uçaklardaki uygulamaları.

APM402 - Uygulamalı Motor Bakımı (1 + 5) 7

Hava alığı, kompressörler, yanma odası, türbin, egzoz, yataklar ve contalar, yağlama sistemleri, yakıt sistemleri, hava sistemleri, başlatma ve ateşleme sistemleri, motor gösterge sistemleri, güç takviye sistemleri, turbo-prop motorlar, turbo-şaft motorlar.

APM403 - Gaz Türbinli Motorların Temelleri (3 + 2) 6

Uçaklardaki elektrik üretiminin prensipleri, pillerin prensipleri ve kullanımı, uçak kabloları ve ilgili cihazların prensipleri ve kullanımı, kablolama işleri, güç kaynakları, aydınlatma sistemleri.

APM404 - Gaz Türbinli Motor Sistemleri (1 + 5) 7

Hava aracı ölçüm aletlerinin (algılayıcılar/dönüştürücüler ve göstergeler) sökülmesi ve takılması, uçuş aletleri sistemlerinde hata bulma, onarımın yapılması ve test edilmesi.

APM410 - Gaz Türbin Motorlar Uygulaması III (Modül 15-3A) (0 + 3) 3

Atölye uygulamaları

APM411 - Bakım Uygulamaları Pratiği V (Modül 7-5A) (0 + 5) 5

Atölye uygulamaları

APM412 - Bakım Uygulamaları Pratiği VIII (Modül 7-8A) (0 + 4) 4

Atölye uygulamaları

APM413 - Bakım Uygulamaları Pratiği VI (Modül 7-6A) (0 + 5) 5

Atölye uygulamaları

APM414 - Bakım Uygulamaları Pratiği IX (Modül 7-9A) (0 + 4) 4

Atölye uygulamaları

APM415 - Bakım Uygulamaları Pratiği VII (Modül 7-7A) (0 + 7) 7

Atölye uygulamaları

APM416 - Bakım Uygulamaları Pratiği X (Modül 7-10A) (0 + 4) 4

Atölye uygulamaları

APM417 - Uçak Aerodinamiği, Yapısı ve Sistemleri Uygulaması I (Modül 11-1A) (0 + 5) 5

Atölye uygulamaları

APM418 - Uçak Aerodinamiği, Yapısı ve Sistemleri Uygulaması III (Modül 11-3A) (0 + 7) 7

Atölye uygulamaları

APM419 - Uçak Aerodinamiği, Yapısı ve Sistemleri Uygulaması II (Modül 11-2A) (0 + 5) 5

Atölye uygulamaları

APM420 - Uçak Aerodinamiği, Yapısı ve Sistemleri Uygulaması IV (Modül 11-4A) (0 + 4) 4

Atölye uygulamaları

APM421 - Gaz Türbin Motorlar Uygulaması II (Modül 15-2A) (0 + 3) 3

Atölye uygulamaları

APM422 - Uçak Aerodinamiği, Yapısı ve Sistemleri Uygulaması V (Modül 11-5A) (0 + 4) 4

Atölye uygulamaları

APM423 - Zorunlu Yaz Bakım Uygulaması (0 + 12) 10

Atölye uygulamaları

APM499 - Yaz Stajı II (0 + 0) 13

Derslerde verilen konuların uygulaması.

AVM101 - Sivil Havacılığa Giriş (3 + 0) 5

Sivil havacılık tarihçesi, sivil havacılık kavramları, sivil havacılık sistemi, sivil havacılık organizasyonları, sivil havacılıkta roller ve faaliyetler, genel havacılık operasyonları, Türk sivil havacılık otoriteleri.

ENG201 - Akademik İngilizce III (3 + 0) 3

Eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerileri; bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma.

ENG202 - Akademik İngilizce IV (3 + 0) 3

Etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerileri; bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma.

ENG301 - İş Yaşamı için İngilizce I (3 + 0) 3

İş ortamı iletişim becerileri;iş ortamı ilişikileri, performans ölçme ve geribildirim kavramları ve süreçleri,planlama ve düzenlemeler,sosyal medya,işe alım testleri,mülakat,bir servis veya ürün üzerine sunum, websitelerini değerlendirme, iş ile ilişkili e-posta yazma konuları

ENG302 - İş Yaşamı için İngilizce II (3 + 0) 3

Daha gelişmiş iş ortamı becerileri: toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST112 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST221 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

Seçmeli Dersler

APM-AE3FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

APM-AE3FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

APM-AE3SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

APM-AE4FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

APM-AE4FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

APM-AE4SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

APM-AE4SP2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

APM-GE3SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

APM-GE3SP2 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

APM-GE4SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

APM303 - Tahribatsız Muayene Yöntemleri (1 + 5) 6

Sıvı penetran, manyetik parçacık, sıvı penetran ile birlikte manyetik parçacık, radyografik test, dijital radyografik test, dijital detektör dizisi ile dijital radyografik test, gelişmiş radyografi yorumlaması, radyasyon güvenliği, ultrasonik test, görsel test.

APM405 - Bakım ve Güvenilirlilik Yönetimi (3 + 0) 5

Temel SS terimleri ve prensipleri, manyetik pusulaların çalışma prensipleri, kısa mesafede kullanılan SS yardımcıları, uzun mesafede kullanılan SS yardımcıları, yaklaşma ve iniş SS yardımcıları, uydu SS, aviyonik sistemlerde kullanılan veri iletim protokol yapıları.

APM406 - Helikopter Sistemleri (3 + 0) 5

Havalandırma, enstrümanlar/aviyonik sistemler, elektriksel güç, yangın koruma, yakıt sistemleri, hidrolik güç, buz ve yağmur koruması, ışıklar, pnömatik/vakum.

APM408 - Bakım Sonrası Uçuş Testi (3 + 0) 5

Test uçuşlarının amacı, uçuşa elverişlilik kılavuzu, test pilotları, sigorta teminatı, test uçuşu hazırlıkları, büyük sabit kanatlı uçaklar, döner kanatlılar, küçükuçaklar, eski ve eski askeri uçaklar, otocayro uçaklar, telsiz testi, uçuş sonrası raporlama.

APM409 - Helikopter Yapıları (3 + 0) 5

Uçuş teorisi, döner kanat aerodinamiği, uçuş kontrol sistemleri, kanat takip ve titreşim analizi, dişli kutuları, gövde yapıları, ekipmanlar ve döşemeler, iniş takımı.

APM444 - Roket ve Füze Teknolojisi (3 + 0) 5

Roket ve füze teknolojisi için giriş bilgileri, atmosferden etkilenen tam ölçekli füzelerin sorunları, roket yakıtı, katı yakıtlı roketler, sıvı yakıtlı roket ve füzeler, yakıt kompozisyonu, yanma, yakıt çekirdeği, roket motorları, lüle akışı, roket performansı parametreleri, itki, itki katsayısı, karakteristik egzoz çıkış hızı, impuls,yanma odası

ART201 - Fotoğrafçılığa Giriş (3 + 0) 4

Fotoğraf ve fotoğrafçının genel tanımı; fotoğrafı oluşturan temel unsurlar, fotoğrafın farklı kullanım alanları, fotoğraf makinesi türleri, parçaları (gövde, objektif) ve değişkenler arası (iso, diyafram, enstantane) bağlantılar; fotoğrafın temel öğesi ışık, renk ve ışığın farklı kullanımları; fotoğrafta temel kompozisyon kuralları; dünya fotoğraf

ART202 - Karikatür (3 + 0) 4

Temel karikatür bilgisi; basit kurallarla çizim; mizah; kariyer odaklı karikatür çalışmaları.

ART221 - Açıklamalı Müzik Tarihi (3 + 0) 4

Müziğin insanlık tarihi içindeki gelişimi, sanatlaşması ve sanata ait özgünlükler; müziğin sanatlaşması sürecine dönük tarihsel analiz, bilgi alış-verişi; müzik sanatının tarihsel gelişimi; sanatı diğer kültürel alanlardan ayıran temel özellikler.

ART222 - Caz Tarihi (3 + 0) 4

1900`lü yıllar öncesindeki müziğin tarihçesini; Blues ve Ragtime müzikleri; caz müziğinin, New Orleans`ta ortaya çıkışından önce bölgenin müzikal, sosyal ve kültürel yapısı; bu yapının doğacak bu yeni müziğe etkileri; caz müziğinin ilk ana akımı olan Dixieland müziğinden, günümüzdeki Fusion caz akımına kadar farklı ana caz akımları.

ART223 - Caz Performansı (3 + 0) 4

İnsan sesini anatomisi ve fizyolojsi; ses teknikleri; diyaframın önemi; diyaframı aktif kullanarak doğru bir şekilde ses çıkarma teknikleri.

ART224 - Arjantin Tango Tarihi (3 + 0) 4

Tangonun doğuşu; tangonun kültürlere olan etkisi; Arjantin tangonun kökenleri, doğuşu, Avrupa ve Türkiye`ye yayılması; tangonun ekonomiye ve politik değişimlere olan etkisi.

ART225 - Klasik Gitara Giriş (3 + 0) 4

Temel müzik bilgileri; temel müzik terimleri, nota ve ritim; gitar çalgısında notaların yerleri, nota diyagram ve şekilleri.

ART226 - Dünya Müzik Kültürleri (3 + 0) 4

Dünyanın belli başlı bölgelerindeki müziklerin özellikleri ve bu özellikleri kazandıran coğrafi, kültürel, dinsel, sosyal, iktisadi ve siyasi etmenler bağlamında ele alınması.

ART227 - Opera Tarihi (3 + 0) 5

Belli başlı operaların bestecilerinin müzik yazım dilindeki benzer ve farklı özellikleri; operaların coğrafi, kültürel, dinsel, sosyal, iktisadi ve siyasi etmenler bağlamında yazılış amacı.

ART235 - Çok Sesli Koro (3 + 0) 4

Doğru soluk alma, doğru ses üretme ve yayma becerisi kazandırmanın yanı sıra koro çalışmaları aracılığı ile senkronize seslendirme alışkanlığının kazandırılması amaçlanır.

ART251 - Sulu Boya Resim (3 + 0) 4

Suluboya resim sanatı ve tarihi; suluboya resim sanatının tekniği, malzeme ve gereçleri; suluboya resim tekniğini uygulamaları; suluboya resim örnekleri; suluboya resim sanatı teknikleri; uygulamalı suluboya resim sanatı teknikleri.

ART252 - Serbest Seramik Şekillendirme (3 + 0) 4

Seramik çamuru; elle şekillendirmeye yardımcı malzemeler; form tasarımları örnek alınarak seramik çamurunu serbest elle şekillendirme; bireysel yaratıcılığı sınırlamadan özgün seramik formlar oluşturabilme; seramik çamurunu kullanarak serbest şekillendirme yöntemi ile iki veya üç boyutlu biçim tasarımları oluşturma.

ART260 - Kısa Film (3 + 0) 4

Kısa bir film yapmak için gerekli senaryo yazımı, çekim planı, bütçe, aksesuar, kostüm ve yönetmenlikler.

ART261 - Senaryo Yazarlığı (3 + 0) 4

Film senaryosu ve senaryo kuramları; özgün ya da uyarlama bir öykünün sinopsis tretman ve senaryo haline getirilmesi.

ART262 - Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar (3 + 0) 4

Çini tekniği, geleneksel ve çağdaş motifler, motiflerin bisküvi malzemesi üzerinde uygulanması.

ART264 - İç Mekan Heykel Tasarımı (3 + 0) 4

Biçimi oluşturan elemanlar, nokta-çizgi- yüzey ilişkisi, çizim teknikleri, form-biçim, ölçü-oran, açık-koyu, gölge- ışık, hacim bilgisi, doku çeşitleri ve dokunun tasarımdaki yeri ve önemi.

ART265 - İş Hayatında Yaratıcılık (3 + 0) 4

Yaratıcılık teknikleri; yaratıcılığın iş hayatımızda uygulanması; sektöre dışardan bakma ve eleştirme; sanat aracılığıyla yeni yaklaşımlar oluşturma; yenilikçi fikirler.

ART266 - Takı Tasarımı (3 + 0) 4

Biçimi oluşturan elemanlar, nokta-çizgi- yüzey ilişkisi, çizim teknikleri, form-biçim, ölçü-oran, açık-koyu, gölge- ışık, hacim bilgisi, doku çeşitleri ve dokunun tasarımdaki yeri ve önemi; takı tezgahı ve tezgahta çalışma koşulları; el aletleri; basit modelleme teknikleri ile üretim; kesim ve tesviye teknikleri, montaj ve patinaj işlemleri;

ART267 - Tiyatro (3 + 0) 4

Oyun sahneleme, oyun yazma, inceleme, dramaturgi, oyunculuk, sahne tasarımı, oyun yönetme.

ART268 - Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro (3 + 0) 4

Tiyatro sanatı yoluyla girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi.

ART269 - Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası (3 + 0) 4

Dünyada son yıllardaki en önemli yatırım araçlarından biri olarak kabul edilen çağdaş sanatın işlevi ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından küresel örgütlenmesi, etkinliklerin sosyo-ekonomik boyutu, sanat dünyası ile ilşkileri: kolleksiyoner, sponsor ve girişimcilik.

ART270 - Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Biomimkri; yeryüzündeki yaşamı sürdürmenin ve onu sosyal ve ekonomik yenilikler için bir model olarak kullanmanın doğal süreçleri; ekosistem bileşenleri arasındaki entegrasyon: canlı organizmalar; iklim ve kimyasal çevre; disiplinler arası yaklaşımlarla yenilikçi girişimcilik uygulamaları için fırsatları keşfetmek; yenilikçi ve yaratıcı girişimcilik fırsatları için 21. yüzyıl becerileri ve doğanın ilkeleri.

ART271 - Yaratıcı Drama (3 + 0) 4

Viola Spolin tarafından bireylerin aksiyon, ilişki ve spontanlık kapasiteleri ile yaratıcılıklarını grup ortamı içinde stimule etmek için geliştirilmiş oyunlar ve egzersizler; ısınma oyunları, doğaçlamalar, rol oynama, yazı yazma, hikâye anlatma gibi teknikler.

ART282 - Şan, Solfej, Korrepetisyon (3 + 3) 4

Nefes, diyafram ve sesi doğru kullanma teknikleri, profesyonel şarkı söyleme eğitimi, müzik kulağını geliştirici egzersizler, teorik nota bilgisi ve ritim öğrenme, dikte (duyulan ses ya da müziği nota ve ritim şeklinde yazıya dökebilme), müzik kulağını geliştirici egzersizler, piyano eşlikli birlikte çalma ve çalışma.

ART284 - Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi (3 + 0) 4

Dünya tiyatro tarihine yön vermiş oyunların felsefi izlek üzerinden incelenmesi, ana fikirlerinin bulunması ve boşluğa düşmüş dünya sanat yolculuğunun tiyatro uzam arayışlarının belirlenmesi, Dünya tarihinde çığır açmış ve önceden belirlenmiş filmlerin Sartre/Varoluşçuluk ve Spinoza/Ethica kapsamında tartışılması.

ART285 - Yenilikçi Görsel Anlatı (3 + 0) 4

Görsel anlatım süreçlerinin seçilen örnek eserler aracılığı ile irdelenmesi; belirlenen bir görsel anlatım türüne yönelik araştırma raporunun hazırlanması; görsellerin ve/veya görsel anlatımın düşünme, karar verme, kişisel ifade ve iletişimdeki etkinliğine yönelik bilgilendirme ve değerlendirme; yenilikçi yaklaşımların görsel anlatı uygulamalarına etki

ART286 - Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri (3 + 0) 4

Eser onarımı hakkında genel ilke ve kabuller, farklı modern malzemeler üzerinden basit onarım uygulamaları.

ART287 - Eşli Danslar (3 + 0) 4

Temel müzik ve ritm eğitimi, beden farkındalığı, hareket, koordinasyon, jest, mimik ve eşli uyum eğitimine yönelik uygulamalar.

ART288 - Retorik: Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı (3 + 0) 4

Düşünce ve görüşleri en iyi, en etkili ve en doğru bir biçimde ifade etme, etkili konuşma ve toplulukları ikna etme.

ART289 - Mozaik Sanatı (3 + 0) 4

Yüzyıllardır bir bezeme ögesi olarak kullanılan mozaik sanatı ve mozaik yapım teknikleri; farklı malzemeler ile mozaik uygulamaları.

ART290 - Müze ve Müzecilik (3 + 0) 4

Batı'da, Osmanlı ve Türkiye'de müzeciliğin gelişmesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, müze ziyaretleri; müzede eser araştırmaları.

ART291 - Beden Dili ve İkna Sanatı (3 + 0) 4

Duruş, mimik, jest, konuşma ve tonlamanın yerinde ve doğru kullanılması, bunlara bağlı olarak iş ve sosyal çevrede ikna edebilme yetisini geliştirme; liderlik; beden dilini kullanarak düşünceleri karşı tarafa kabul ettirebilme.

ART292 - İşaret Dili (3 + 0) 4

İşitme engelli vatandaşlarla günlük iletişim kurabilme becerisi kazandırma.

ART293 - Mimari Fotoğrafçılık (3 + 0) 4

Fotoğraf sanatında mimari dinamikler; yapıya uygun fotoğraf teknikleri; ekipman bilgisi ve kullanım teknikleri.

ART294 - Sahne Makyajı (3 + 0) 4

Plastik makyaj; model üzerinde form çalışmaları; oluşturulan silikon kalıplarının boyanması ve insan yüzüne uygulanması.

ART295 - Türk Sanat Müziği (3 + 0) 4

Geleneksel, klasik ve modern dönem Klasik Türk Müziği nazariyatı ve icra teknikleri

ART297 - Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum (3 + 0) 4

3D modelleme tekniklerinin bilgisayar destekli 3D tanıtım animasyonu alanında kullanımı; modellerin animasyonlarının programlar arası geçiş yöntemleri; sahne ışık ve render ayarları; montaj aşamasında farklı render katmanlarının birleştirilmesi; renk düzenlemesi sırasında kullanılan yöntemler.

ART298 - Sahne Makyajı (3 + 0) 4

Amaç ve öğrenme çıktılarıyla uyumlu olarak, ders öğrencilerin sahne makyajının çeşitli yönlerini kavramalarına yardımcı olacak içeriğe sahiptir. Ders tarihsel perspektif içinde, sahne makyajında kullanılan ürün, araç ve gereçler ile teknikleri öğrencilere aktarır.

AVM305 - Havacılık İngilizcesi (3 + 0) 5

Uluslararası havacılık terimleri, hava taşımacılığı ve havaalanı sektörü, hava kargo sektörü, havayolu işbirlikleri.

AVM417 - Karar Analizi (3 + 0) 5

Belirsizlik ortamında karar verme, karar problemlerinin elemanları, karar probleminin formülasyonu ve çözümü, duyarlılık analizleri, uzman görüşlerinin değerlendirilmesi, çok kriterli karar modelleri.

AVM421 - Hava Aracı Bakım Yönetimi (3 + 0) 5

Havaaracı bakımı ile ilgili genel kavramlar, havaaracı bakimi ile ilgili teknik düzenlemeler, havaaracı bakım faaliyetlerinin sınıflandırılması, havaaracı bakımını oluşturan faaliyetler, temel bakım yöntemleri, temel bakım programının geliştirilmesi, tipik bir havayolu işletmesinde havaaracı bakım bölümünün incelenmesi, havaaracı bakım maliyetleri.

AVM422 - Servis Sistemleri Yönetimi (3 + 0) 5

Servis sistemlerine giriş, servis sistemlerinin oluşturulması, servis sistemlerinin yürütülmesi, servis sistemlerinin yürütülmesine ilişkin kullanılan teknikler, modeller ve yöntemler.

AVM424 - Proje Yönetimi (3 + 0) 5

Proje yönetiminin safhaları, proje yönetim fonksiyonları (planlama, personel görevlendirme, çizelgeleme, izleme değerlendirme ve kontrol), proje yönetim teknikleri, proje yönetim araçlari, projelerin maliyet kontrolü, zaman ve kaynak planlaması, risk yönetimi.

AVM425 - Hava Kargo Yönetimi (3 + 0) 5

Hava kargo kavramı, hava kargo pazarında yer alan işletmelerin sınıflandırılması, hava kargo pazarının geleceğine yönelik beklentilerin değerlendirilmesi.

AVM428 - Havacılıkta Risk Yönetimi (3 + 0) 5

Havacılıkta risk yönetiminin temel hususları ve sınırlamaları, havacılık risk yönetiminin teorik altyapısı, havacılıkta risk yönetimi pratikleri, havacılıkta risk yönetimi uygulamaları ve optimizasyonu.

AVM429 - Kalite Yönetim Sistemleri (3 + 0) 5

Kaliteye Giriş, Yalın İşletme , Altı Sigma, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Değişkenler için Kontrol Grafikleri, Kabul Örneklemesi, Güvenilirlilik, Yönetim ve Planlama Araçları, Deneysel Tasarım.

AVM490 - Havacılık Tarihi (3 + 0) 4

Havacılık tarihine özlü bir bakış ve giriş, mitolojide havacılık, havadan hafif araçlarla uçuşun öncüleri, aerodinamiğe özlü bir bakış, havadan ağır araçlarla uçuşun öncüleri, Birinci Dünya Savaşı?na kadar havacılığın gelişimi, Osmanlı/Türk havacılığının kuruluşu, Birinci Dünya Savaşı yıllarında (1914 ? 1918) havacılık, iki savaş arası dönemde

CHIN201 - Çince I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

CHIN202 - Çince II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

CHIN301 - Çince III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

E300 - Popular Science (3 + 0) 4

Bilgi yok

FRE201 - Fransızca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

FRE202 - Fransızca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

FRE301 - Fransızca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

FRE302 - Fransızca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

FRE401 - Fransızca V (3 + 0) 4

İletişim becerileri geliştirme, sözcük ve dil yapıları pekiştirme, kitap, gazete, öykü okuma, anlama ve aktarma.

FRE402 - Fransızca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; kutlamalar, hastane süreçleri, müze, banka ve kütüphane işlemleri ve kültürel ögeler.

GER201 - Almanca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

GER202 - Almanca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

GER301 - Almanca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

GER302 - Almanca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

GER401 - Almanca V (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

GER402 - Almanca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; kutlamalar, hastane süreçleri, müze, banka ve kütüphane işlemleri ve kültürel ögeler.

HUM201 - Sosyal Sorumluluk Proje (3 + 0) 4

Toplumsal ve çevresel sorunlar; sivil toplum kuruluşları; sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği; takım çalışması.

HUM202 - Bilimsel Oyuncak Tasarımı (3 + 0) 4

Atölye çalışmalarında öğrencilerin alet kullanma el becerilerinin geliştirilmesi; bilim müzesi ve bilim merkezlerini ziyaret ederek büyük boyutlardaki bilimsel oyuncakların gözlemlenmesi, tasarlanan ve üretilen tüm bilimsel oyuncakların sergilenmesi.

HUM211 - Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları (3 + 0) 4

Giriş; toplumsal cinsiyet algıları; kadın ve sağlık; kadın ve siyaset; kadın ve hukuk; modernleşme, toplumsal cinsiyet ve kadın hakları; kadına yönelik şiddet türleri ve önlenmesi; kadın ve edebiyat; küresel ekonomide kadın emeği; çalışma yaşamı ve kadın; kadın ve girişimcilik; kadın ve çevre.

HUM212 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (3 + 0) 4

Bu ders, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ekseninde cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin temel konuları ve güncel sorunları kuramsal açıdan inceleme, Türkiye ve dünyadaki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını takip etmelerini sağlama ve toplumsal hayatı eşitlikçi perspektiften değerlendirme ve davranış geliştirme yeteneklerini geliştirme

HUM291 - Beden Dili ve İletişim Yöntemleri (3 + 0) 4

Duruş, mimik, jest, konuşma ve tonlamanın yerinde ve doğru kullanılması, bunlara bağlı olarak iş ve sosyal çevrede ikna edebilme yetisini geliştirme; liderlik; beden dilini kullanarak düşünceleri karşı tarafa kabul ettirebilme.

HUM310 - Toplumsal Dilbilimine Giriş (3 + 0) 4

Dile sosyal yaklaşımın ortaya çıkmasına katkıda bulunan faktörler; dil değişimi süreci; dillerin bölgesel ve sosyal türlerinin oluşumundan sorumlu olan faktörler; çeşitli çokdillilik modelleri ve diller arasındaki güç ilişkileri; çokdilliliği etkileyen küresel eğilimler; çeşitli siyasi ve sosyo-kültürel faktörlerin dilin korunmasına yaptığı katkı; dilbilimi araştırmalarında kullanılan çeşitli yöntemler; alan çalışması.

HUM312 - Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar (3 + 0) 4

İngiliz, Fransız, Rus gibi dünya edebiyatının önde gelen eserlerinden seçilen bir roman, iki kısa öykü, iki şiir ve bir oyun.

HUM316 - Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü (3 + 0) 4

Farklı kültürler ve farklı ülkelere ait yazarların ürettiği İngilizce veya İngilizceye çevrilmiş kısa öyküler, ders sorumlusunun vereceği genel edebiyat ve edebiyat eleştirisi metinleri

HUM320 - Estetik (3 + 0) 4

Sanat, estetik, güzellik, çirkinlik, etik tanımları ve tanımlara bağlı içeriklerin incelenmesi, farklı filozofların görüşlerinin tartışılması ve karşılaştırılması, sanatta ve doğada estetiğin yerinin irdelenmesi.

HUM321 - Felsefe Tarihine Giriş (3 + 0) 4

Antik Çağ, Ortaçağ, Modern Felsefe ile 19. ve 20. Yüzyıl felsefesinden seçili düşünürler.

HUM331 - Go (3 + 0) 4

Go oyununun genel tanıtımı, Gonun kuralları, Go tarihçesi, Go kültürü ve etiği, Go felsefesi, Türkiye?de ve dünyada Go, Go terim ve kavramları, Go oyunu açılışı, Go oyunu içi stratejiler.

HUM360 - Bilim Tarihi (3 + 0) 4

Modern bilimin ve bilimsel düşüncenin tarihsel temelleri ve gelişim süreci; Dünyayı tanımanın farklı toplumlar ve kültürler üzerindeki etkisi; bilimin gelişiminin sanat ve dinler gibi farklı alanlarla ilişkisi ve etkileri; eski çağlardan günümüze bilimsel ilerlemenin ana konuları ve kazanımları.

IR423 - Enerji Politikaları (3 + 0) 5

Küresel ve bölgesel olarak enerji konuları; enerji kaynakları; enerji güvenliği ve enerji jeopolitiği; Türkiye'nin enerji politikaları ve siyaseti.

JAP201 - Japonca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

JAP202 - Japonca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

JAP301 - Japonca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

JAP302 - Japonca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

KOR201 - Korece I (3 + 0) 4

Kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

KOR202 - Korece II (3 + 0) 4

Kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

KOR301 - Korece III (3 + 0) 4

Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilere yönelik etkinlikleri içerir. Bu etkinlikler, meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar çerçevesindedir.

MAN313 - 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler (3 + 0) 5

Kişisel Yönetim, Kişisel Finansal Yönetim , Zaman ve Stress Yönetimi ve Örgütsel Yetenekler, Etiket ve Profesyonel Giyim, Etik, Politika ve Çeşitlilik, Hesap verebilirlik ve İşyeri İlişkileri, İletişim ve Elektronik İletişim, Motivasyon, Liderlik ve Takımlar, Çatışma ve Müzakere, Sosyal Ağ Oluşturma, İş arama Yeteneği geliştirme, Özgeçmiş hazırlama, Mülakat teknikleri, Kariyer yönetimi

MAN328 - Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat (3 + 0) 5

İş kurma aşamasında gerekli olan vergi mevzuatı, Ticaret kanunu bilgileri, yasal mevzuata ilişkin yükümlülükler, değişik şirket ve işletme türleri ve seçim esasları, mali tabloların (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu) yorumlanması.

MAN374 - Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. (3 + 0) 5

Endüstri 4.0 bileşenleri: Büyük veri, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, robotik teknolojiler, yapay zeka, entegre sistemler, 3d yazıcılar, bulut uygulamalar.

MAN408 - Sürdürebilirliğe Giriş (3 + 0) 5

Sürdürülebilirlik nedir; sürdürülebilirlik ve ilgili politikalar, iklim ve küresel değişim; çevre ve kaynak ekonomisi, sürdürülebilir iş uygulamaları, sürdürülebilirlik: etik, kültür ve tarih; sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilirlik göstergeleri.

MAN412 - Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi (3 + 0) 5

Ürün ve marka kavramları, ürün sınıflandırması ve stratejileri, yeni ürün geliştirme, stratejik marka yönetimi, marka değeri ve marka yaratma stratejileri.

MAN414 - Girişimcilik ve İş Planı (3 + 0) 5

Girişimciliğin temel kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri ve teknikleri, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri, iş planı hazırlama teknikleri, iş planını uygulamaya taşıma yöntemleri, pazarlama, üretim yönetimi süreçleri, insan kaynakları yönetimi, finansal planlama

MAN437 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri (3 + 0) 5

Girişimcilik ve girişimcilik kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri, yaratıcılığı destekleyen ve geliştiren teknikler, yaratıcılığın önündeki engeller, girişimciliği etkileyen içsel ve dışsal faktörler, içgirişimcilik kavramı, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri

PLT421 - Kaza Kırımları Analizleri (3 + 0) 5

Kaza incelemesinin temelleri, incelemenin başlatılması, olay mahallinin dokümante edilmesi, etkili sorgulama yapmak, olay analizi, sebep analizi.

PR413 - Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I (3 + 0) 5

Liderlik teorilerinin tarihsel ve günümüzdeki uygulamaları, liderliğin kişisel ve örgütsel boyutu, öncelikler, liderliğin stratejik karar alma süreci üzerindeki etkileri.

PR414 - Liderlik Teorileri ve Uygulamaları II (3 + 0) 5

Eğitim ve öğretim sürecinin temel değer ve ilkeleri ile mesleki etik ilkeleri, bu ilkeleri iş yaşamında uygulama.

PR491 - Gazetecilik I (0 + 3) 5

Gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleri, Atılım Haber gazetesi için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretme, metinlere eşlik edecek görsellerin üretimi, dönem boyunca 3 sayıyı basıma hazırlama.

PR492 - Gazetecilik II (0 + 0) 5

Gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleri, Atılım Haber gazetesi için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretme, metinlere eşlik edecek görsellerin üretimi, dönem boyunca 3 sayıyı basıma hazırlama.

RUS201 - Rusça I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

RUS202 - Rusça II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

RUS301 - Rusça III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

RUS302 - Rusça IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

RUS401 - Rusça V (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

RUS402 - Rusça VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

SPAN201 - İspanyolca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

SPAN202 - İspanyolca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

SPAN301 - İspanyolca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

SPAN302 - İspanyolca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

SPAN401 - İspanyolca V (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

SPAN402 - İspanyolca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

TURK301 - Türkçe III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

TURK302 - Türkçe IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.