AKTS - Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü

Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü (HUM316) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü HUM316 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. N. Berrin Aksoy
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı çeşitli kültürlerce üretilen ve farklı dönemlere ve niteliklere sahip kısa öykü türünü öğrencilere tanıtmak ve edebi çözümleme ve yorumlama becerilerini kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • - Kısa öykü türünü ait olduğu dönem ve yazın biçem ve biçimi doğrultusunda inceleme ve çözümleme becerilerini kazanır,
  • - Edebi dönemler ve tarihsel, sosyal koşullar arasında ilişki kurabilir ve bu ilişkinin günümüzdeki izdüşümleri hakkında fikir sahibi olur,
  • - Bir edebi metni, sanatsal bir ürün olarak değerlendirme bilinci geliştirir.
Dersin İçeriği Farklı kültürler ve farklı ülkelere ait yazarların ürettiği İngilizce veya İngilizceye çevrilmiş kısa öyküler, ders sorumlusunun vereceği genel edebiyat ve edebiyat eleştirisi metinleri

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Edebiyata giriş The Norton Anthology of English Literature, 9th Edition, Ed. Stephen Greenblatt. New York: W.W.Norton.(2000)
2 Kısa öykü biçem ve şekil incelemesi The Norton Anthology of English Literature, 9th Edition, Ed. Stephen Greenblatt. New York: W.W.Norton. (2000)
3 Birinci öykü ve geriplan The Norton Anthology of English Literature, 9th Edition, Ed. Stephen Greenblatt. New York: W.W.Norton. (2000)
4 Birinci öykü ve geriplan, tartışma Norton’dan (2000) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
5 İkinci öykü ve geriplan Norton’dan (2000) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
6 İkinci öykü ve geriplan, tartışma Norton’dan (2000) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
7 Ara Sınav Norton (2000), Practical Imagination (1987) ve ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
8 Üçüncü öykü ve geriplan Practical Imagination’dan (1987) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
9 Üçüncü öykü ve geriplan, tartışma Practical Imagination’dan (1987) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
10 Dördüncü öykü ve geriplan Practical Imagination’dan (1987) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
11 Dördüncü öykü ve geriplan, tartışma Practical Imagination’dan (1987) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
12 Beşinci öykü ve geriplan Practical Imagination’dan (1987) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
13 Beşinci öykü ve geriplan, tartışma Practical Imagination’dan (1987) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
14 Altıncı öykü ve geriplan Practical Imagination’dan (1987) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
15 Altıncı öykü ve geriplan, tartışma Practical Imagination’dan (1987) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
16 Final The Norton Anthology of English Literature Literature. Timeless Voices Timeless Themes. (Gold Edition) Prentice-Hall. (2000)

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Literature. Timeless Voices Timeless Themes. (Gold Edition) Prentice-Hall. (2000)
Diğer Kaynaklar 2. The Norton Anthology of English Literature, 9th Edition, Ed. Stephen Greenblatt. New York: W.W.Norton. (1974)
3. The Practical Imagination: Stories, Poems, Plays. Eds. Frye, Baker, Perkins, Harper and Row, Publishers, New York, (1987)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 105