Estetik (HUM320) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Estetik HUM320 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin estetik kavramını tanımalarını sağlamak, Estetik Felsefesi’nin önde gelen bazı düşünürlerinin konuyla ilgili yapıtlarından (yapıtın tümü veya seçkiler biçiminde) okumalar yaparak bunları tartışmaya açmak, estetik konusundaki görüşlerin tarihteki değişim ve gelişimini izlemek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Estetik ve güzellik kavramlarının ilişkisini ve farkını öğrenir
  • Estetik ve etik kavramlarının ilişkisini ve farkını öğrenir
  • Estetik kavramının öğrenilebilirliği konusunda değişik görüşleri kavrar
  • Zevk kavramının öğrenilebilirliği konusunda değişik görüşleri kavrar
  • Zevk ve zevksizliğin ne olduğunu tartışabilme yetisini kazanır
  • Filozofların görüşlerine bağlı veya onlardan bağımsız kendi görüşlerini oluşturup sunabilme becerisi kazanır
  • Sanat, estetik ve etik ilişkilerini anlar
Dersin İçeriği Sanat, estetik, güzellik, çirkinlik, etik tanımları ve tanımlara bağlı içeriklerin incelenmesi, farklı filozofların görüşlerinin tartışılması ve karşılaştırılması, sanatta ve doğada estetiğin yerinin irdelenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Estetiğe Giriş Dönem boyunca verilecektir.
2 Aristoteles, Poetika
3 Aristoteles, Poetika
4 Platon, Şölen
5 Platon, Şölen
6 David Hume, Zevkin Ölçütüne Dair
7 David Hume, Zevkin Ölçütüne Dair
8 Kant, Immanuel, Yargı Yetisinin Eleştirisi
9 Kant, Immanuel, Yargı Yetisinin Eleştirisi
10 Kant, Immanuel, Yargı Yetisinin Eleştirisi
11 Nietzsche, Friedrick, Putların Alacakaranlığı (Selection)
12 Nietzsche, Friedrick, Putların Alacakaranlığı (Selection)
13 Nietzsche, Friedrick, Tragedyanın Doğuşu (Selections)
14 Nietzsche, Friedrick, Tragedyanın Doğuşu
15 Dönem Tekrarı
16 Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Aristoteles, Poetika, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1987.
2. Platon, Şölen, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2016.
3. David Hume, Zevkin Ölçütüne Dair, Elibron Classics, Boston, 2007.
4. Kant, Immanuel, Yargı Yetisinin Eleştirisi, İdea Yayınavi, İstanbul, 2006.
5. Nietzsche, Friedrick, Putların Alacakaranlığı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul,2010.
6. Nietzsche, Friedrick, Tragedyanın Doğuşu, Can sanat Yayınları, İstanbul, 2013.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 20
Sunum 2 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 98