AKTS - Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi

Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi (MAN412) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi MAN412 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Doç. Dr. Pelin ÖZGEN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı temel pazarlama bilgisi olmayan öğrencilere ürün ve marka yönetimi hakkında temel teorik ve pratik bilgiyi sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Ürün ile ilgili temel kavramları bilir
 • Ürün ile ilgili temel kavramları bilir
 • Ürünleri sınıflandırabilir
 • Ürünleri sınıflandırabilir
 • Yeni ürün tasarım ve üretim sürecini bilir
 • Yeni ürün tasarım ve üretim sürecini bilir
 • Marka stratejisi oluşturabilir
 • Marka stratejisi oluşturabilir
 • Markanın değerini yükseltecek şekilde yönetebilir
 • Markanın değerini yükseltecek şekilde yönetebilir
Dersin İçeriği Ürün ve marka kavramları, ürün sınıflandırması ve stratejileri, yeni ürün geliştirme, stratejik marka yönetimi, marka değeri ve marka yaratma stratejileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ürün ve Marka Yönetimine Giriş
2 Ürünle ilgili temel kavramlar
3 Ürünlerin sınıflandırılması
4 Yeni ürün geliştirme süreci
5 Yeni ürün geliştirme süreci (devam)
6 Ürün karması ve stratejileri
7 Ürün yaşam eğrisi ve stratejileri
8 Ürün ile marka arasındaki farklar, markalaşmanın tarihi ve faydaları
9 Ara sınav
10 Markalaşma süreci
11 Marka kimliği, imajı ve konumlandırma
12 Müşteri temelli marka değeri
13 Marka Genişletme Stratejileri
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ulrich, k. and Eppinger, S. (2016) Product Design and Development, 6th Edition, McGraw Hill

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 128