Fizik I (PHYS103) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fizik I PHYS103 3 2 0 4 6.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Prof. Dr. Ramazan AYDIN
 • Prof. Dr. Ramazan AYDIN
 • Doç. Dr. Hüseyin OYMAK
 • Doç. Dr. Yasemin SARAC
 • Yrd. Doç. Dr. Filiz KORKMAZ ÖZTÜRK
 • Öğr. Gör. Dr. Mehmet IŞIK
 • Araş. Gör. Bilge Can YILDIZ
 • Araş. Gör. Seda KAYRA
 • Araş. Gör. Elif SARIGÜL
 • Araş. Gör. Yakup PEKÖN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin başlıca amacı; matematiğe dayalı mekanğin temel ilkeleri ışığında, matematik, fizik ve havacılık arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve fiziğin temel ilkelerini sivil havacılık alanlarına uygulamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Statik basınç, mekanik, dalga haraketli, ses ve ışık dalgaları problemlerini anlayabilme ve çözebilme.
 • Mekaniğin kavramsal konularını anlayabilme ve bunları havacılık problemlerine uygulayabilme.
 • Temel bilim ve sivil havacılığın prensiplerini ilişkilendirme ve uygulayabilme.
 • Muhtelif alanlarda öğrencinin çözülmemiş bir problemi çözme yeteneğini ve becerisini artırmak.
Dersin İçeriği Maddenin doğası, kimyasal elementler, atomun, moleküllerin ve kimyasal bileşiklerinin yapısı, katı, sıvı ve gazlar, hal değişmeleri, kuvvet, moment, vektörler, ağırlık merkezi, stres ve gerilme, elastiklik, sıkıştırma, torsiyon, düzgün doğrusal hareket, sabit ivmeli hareket, vibrasyon, harmonik hareket ve rezonans, momentum, itme, sürtünme, dönme h

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Madde; Atomun Yapısı ve Periyotlar Çizelgesi; Atomun Elektronik Yapısı ve Kimyasal Bağlar;
2 Ölçme ve Doğrusal Hareket
3 Vektörler
4 İki ve Üç Boyutta Hareket
5 İki ve Üç Boyutta Hareket (devamı) ; Kuvvet ve Hareket I (sürtünmesiz)
6 Kuvvet ve Hareket II (sürtünmeli)
7 Ara Sınav
8 Kinetik Enerji ve İş
9 Kinetik Enerji ve İş (devamı)
10 Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Kütle Merkezi, Ağırlık Merkezi; Doğrusal Momentum
11 Dönme
12 Yuvarlanma, Tork ve Jiroskopun prensipleri
13 Akışkan Dinamiği;Viskozite, Sıvı Direnci; Sıvıların Sıkıştırılabirliği
14 Statik, Dinamik ve Toplam Basınç; Bernoulli Teoremi.
15 Dalga Hareketi ve Ses.
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Fundamentals of PHYSICS by Halliday, D., Resnick, R., and Walker, J. (8th edition), Extended, John Wiley & Sons, Inc. (2007)
Diğer Kaynaklar 2. Sears and Zemansky’s UNIVERSITY PHYSICS by Young, H. D. and Freedman. R. A., (8th Edition), Volume 1, Pearson Addison Wesley (2007)
3. Physics for Scientists and Engineers by R. A. Serway, Third Edition

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Havacılık ve temel bilimlerle ilgili bilgi birikimine sahip olmak. X
2 Zaman baskısı altında ekip üyeleriyle koordineli çalışabilmek.
3 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ve becerileri meslek hayatında kullanabilmek.
4 Havacılık faaliyetlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları analitik bakışla ile çözebilmek.
5 Alanıyla ilgili ulusal/uluslararası konulara ilişkin çözüm önerilerini uluslararası dillerde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
6 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
7 Konuyu tanımlayan kroki, şema. grafik, teknik resim vb. dökümanları okuyabilir, anlayabilir ve hazırlayabilir.
8 Alanı ile ilgili teknik/idari doküman ve kitaplara, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilmek, arşivlemek ve güncel olarak takip edebilmek.
9 Alanı ile ilgili verilerin kurallara uygun olarak toplanması/yorumlanması/ duyurulması/uygulanması aşamalarında mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak.
10 Çalışmalarında emniyet faktörünü ön planda tutacak biçimde mesleki etik ve iş güvenliği bilincine sahip olmak.
11 Bakım uygulamaları için gerekli olan teknik, beceri ve modern bakım araçlarını kullanabilmek.
12 Muhtelif kaynaklardan ve ölçümlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilmek ve uygun olduğu yerlerde düzeltici tedbirleri tatbik edebilmek.
13 İmalatçının talimatlarından istifade ederek bilgisini pratik bir şekilde tatbik edebilmek.
14 Sosyal, kültürel ve tarih alanlarında kendini geliştirmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar 14 2 28
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 149