Fizik I (PHYS103) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fizik I PHYS103 3 2 0 4 6.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Prof. Dr. Ramazan AYDIN
 • Prof. Dr. Ramazan AYDIN
 • Doç. Dr. Hüseyin OYMAK
 • Doç. Dr. Yasemin SARAC
 • Yrd. Doç. Dr. Filiz KORKMAZ ÖZTÜRK
 • Öğr. Gör. Dr. Mehmet IŞIK
 • Araş. Gör. Bilge Can YILDIZ
 • Araş. Gör. Seda KAYRA
 • Araş. Gör. Elif SARIGÜL
 • Araş. Gör. Yakup PEKÖN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin başlıca amacı; matematiğe dayalı mekanğin temel ilkeleri ışığında, matematik, fizik ve havacılık arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve fiziğin temel ilkelerini sivil havacılık alanlarına uygulamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Statik basınç, mekanik, dalga haraketli, ses ve ışık dalgaları problemlerini anlayabilme ve çözebilme.
 • Mekaniğin kavramsal konularını anlayabilme ve bunları havacılık problemlerine uygulayabilme.
 • Temel bilim ve sivil havacılığın prensiplerini ilişkilendirme ve uygulayabilme.
 • Muhtelif alanlarda öğrencinin çözülmemiş bir problemi çözme yeteneğini ve becerisini artırmak.
Dersin İçeriği Maddenin doğası, kimyasal elementler, atomun, moleküllerin ve kimyasal bileşiklerinin yapısı, katı, sıvı ve gazlar, hal değişmeleri, kuvvet, moment, vektörler, ağırlık merkezi, stres ve gerilme, elastiklik, sıkıştırma, torsiyon, düzgün doğrusal hareket, sabit ivmeli hareket, vibrasyon, harmonik hareket ve rezonans, momentum, itme, sürtünme, dönme h

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Madde; Atomun Yapısı ve Periyotlar Çizelgesi; Atomun Elektronik Yapısı ve Kimyasal Bağlar;
2 Ölçme ve Doğrusal Hareket
3 Vektörler
4 İki ve Üç Boyutta Hareket
5 İki ve Üç Boyutta Hareket (devamı) ; Kuvvet ve Hareket I (sürtünmesiz)
6 Kuvvet ve Hareket II (sürtünmeli)
7 Ara Sınav
8 Kinetik Enerji ve İş
9 Kinetik Enerji ve İş (devamı)
10 Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Kütle Merkezi, Ağırlık Merkezi; Doğrusal Momentum
11 Dönme
12 Yuvarlanma, Tork ve Jiroskopun prensipleri
13 Akışkan Dinamiği;Viskozite, Sıvı Direnci; Sıvıların Sıkıştırılabirliği
14 Statik, Dinamik ve Toplam Basınç; Bernoulli Teoremi.
15 Dalga Hareketi ve Ses.
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Fundamentals of PHYSICS by Halliday, D., Resnick, R., and Walker, J. (8th edition), Extended, John Wiley & Sons, Inc. (2007)
Diğer Kaynaklar 2. Sears and Zemansky’s UNIVERSITY PHYSICS by Young, H. D. and Freedman. R. A., (8th Edition), Volume 1, Pearson Addison Wesley (2007)
3. Physics for Scientists and Engineers by R. A. Serway, Third Edition

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Adayların JAR 66 sertifikası sınavlarına hazırlıkları için gövde ve motor bakım uygulamaları yeteneklerinin geliştirilmesi.
2 Bakım, bakım prosedürleri, raporlar ve sonuçlar hakkında konuşma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla teknik terimlerin öğrenilmesi.
3 Hava aracı bakım problemlerinin çözümlerinde bilgi ve becerilerin uygulanması yeteneği.
4 Temel bilimlerin anlaşılma ve uygulama becerisi.
5 Hava araçlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Hava aracı uçuşunun ve bakımının temel prensiplerinin öğrenilmesi.
6 Profesyonel ve etik sorumlulukların öğrenilmesi.
7 Bakım prosedürlerinin doğru uygulanmasının öneminin kavranması.
8 Kişisel güvenlik bilgisi.
9 Muayene tekniklerinin uygulanması yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar 14 2 28
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 149