ECTS - - İşletme Doktora (Türkçe)

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, Genel İşletme alanında Doktora derecesi alamay hak kazanırlar