ECTS - - İşletme Doktora (Türkçe)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISL600 Seminer 0 0 0 5
ISL699 Tez 0 0 0 150
ISL606 Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 3 0 3 5
ISL690 Yeterlik 0 0 0 30
ISL697 Tez Önerisi 0 0 0 20
ISL623 Çağdaş Örgüt Kuramları 3 0 3 5
SBE-MAN-DR-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MAN-DR-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MAN-DR-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MAN-DR-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-MAN-DR-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-ISL-DR-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-ISL-DR-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-ISL-DR-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-ISL-DR-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-ISL-DR-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 6 0 36 265

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ISL601 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
ISL602 Stratejik Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
ISL611 Hizmet Pazarlaması 3 0 3 5
ISL614 Finansal Kurumlar ve Araçlar 3 0 3 5
ISL603 İleri Finansal Muhasebe 3 0 3 5
ISL605 Finansal Yönetim 3 0 3 5
ISL609 Finansal Ekonometri 3 0 3 5
ISL610 Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular 3 0 3 5
ISL612 Pazarlama Modelleri 3 0 3 5
ISL613 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 5
ISL615 Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırması 3 0 3 5
ISL616 Strateji ve İşletme Politikası 3 0 3 5
ISL617 Yatırım Projelerinin Analizi ve Firma Değerlemesi 3 0 3 5
ISL618 Muhasebe Denetimi 3 0 3 5
ISL619 Uluslararası Finansman 3 0 3 5
ISL620 Uluslararası Pazarlama Stratejileri 3 0 3 5
ISL621 Tüketici Davranışları 3 0 3 5
ISL622 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 3 5
ISL624 Mali Analiz 3 0 3 5
ISL625 İşletmelerde Kurumsallaşma, Riskler ve Kontrol Yöntemleri 3 0 3 5
ISL627 Stratejik Marka Yönetimi 3 0 3 5
ISL628 Satış Yönetimi 3 0 3 5
ISL617 Yatırım Projelerinin Analizi ve Firma Değerlemesi 3 0 3 5
ISL620 Uluslararası Pazarlama Stratejileri 3 0 3 5
ISL604 İleri Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
ISL607 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
ISL608 İleri Örgütsel Davranış 3 0 3 5
Toplam 81 0 81 135