ECTS - - İşletme Doktora (Türkçe)

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bilgi 1 1 Bilgi
3
Beceriler 3 3 Beceriler
3 3
Öğrenme Yetkinliği 2 Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 3 3 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
5
5
5
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 4 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
4
4
Alana Özgü Yetkinlik 6 Alana Özgü Yetkinlik
6
6
6
6