ECTS - - İşletme Doktora (Türkçe)

Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygunluğu ve eşdeğerliliği ilgili Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.