ECTS - - İşletme Doktora (Türkçe)

İşletme Doktora Programı 2011-2012 Güz döneminde tam zamanlı bir program olarak eğitime başlamıştır.Bir yandan her gün yenilenen teknik ve yaklaşımları globalleşen piyasalarda faaliyet gösteren işletmelerde uygulanabilecek mezunlar; diğer yandan işletmecilik alanında orijinal, bilimsel katkı sağlayacak araştırmacılar yetiştirmektir. Program, esas itibariyle pazarlama modelleri,üretim yönetimi, uluslararası muhasebe standartları, finansal araçlar ve kurumlar konularında modellerin oluşturulması, yorumlanmas, sonuçlar çıkarılması konularında yoğunlaşmaktadır.