ECTS - - İşletme Doktora (Türkçe)

İşletme doktora programının amacı, bir yandan her gün yenilenen teknik ve yaklaşımları globalleşen piyasalarda faaliyet gösteren işletmelerde uygulanabilecek mezunlar; diğer yandan işletmecilik alanında orijinal, bilimsel katkı sağlayacak araştırmacılar yetiştirmektir.

Program, esas itibariyle satış öngörüsü, modern pazarlama, üretim, stok, kalite kontrol yöntemleri uluslararası muhasebe standartları, finansal araçlar ve kurumlar konularında modellerin oluşturulması, yorumlanması, sonuçlar çıkarılması konularında yoğunlaşmaktadır.

İşletme Doktora Programı 2011-2012 Güz döneminde tam zamanlı bir program olarak eğitime başlamıştır.

Program’a kabul edilen adaylar ilk yıl alanında uzman  öğretim üyeleri tarafından verilen Anabilim derslerine devam ederler. 

İşletme Anabilim Dalı dersleri tamamlandıktan sonra Doktora Yeterlilik Sınavı’na girilir. Sınavı başaranlar ilgili oldukları anabilimdallarında tezlerini hazırlarlar. Tez savunmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler İşletme Doktoru ünvanını kazanırlar.