ECTS - - İşletme Doktora (Türkçe)

  • Tezli yüksek lisans programından mezun olmak.
  • Yüksek lisans derecesini uygun alanlardan veya yakın alanlardan almış olmak.*

 

*Doktora Programına kabul edilen, ancak Lisans veya Yüksek Lisansını başvurdukları Lisansüstü programdan farklı programda tamamlamış olan öğrencilere, bilimsel hazırlık programı gerekli durumlarda uygulanacaktır.

  • ALES’ten en az 60 eşit ağırlıklı puan almış olmak.**

 

Son iki yılda LES’e/ALES’e girmemiş olanların dikkatine:
17.12.2004 tarihli YÖK KARARI ile “...Herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen, ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış yeniden başka bir programa kabul almış öğrencilerin (en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeniden LES’e girmelerine gerek olmadığı ...” belirtilmiştir.

  • KPDS veya YDS/ÜDS’den en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmak.**

** ALES yerine uluslararası düzeyde kabul gören Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Aptitude Test (GMAT) sınav sonuçları da kabul edilmektedir. YÖK’ün 24.08.2005 tarih ve 2844-18626 sayılı GRE ve GMAT taban puanlarına ilişkin kararına göre ALES taban puanı olan 60’e karşılık gelen GMAT eşdeğer puanı 467, GRE eşdeğer puanı 635’tir.

**Denkliği kabul edilen sınavlar ile puanlar http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf adresinden görülebilir.