Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi’nde üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nin 2. ve daha üst sınıftaki öğrencilerine, yaz döneminde; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, kış döneminde ise; Şubat ayında zorunlu stajlarını yapma olanağı sunulmaktadır. Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri Şubat-Mayıs ayları arasında stajlarını yapabilmektedirler.

Kütüphanemizde, stajyer öğrencilerin devam eden uygulamalarda ve projelerde etkin rol almaları teşvik edilmektedir. Staj dönemi öncesinde, stajyerlerin tüm günleri planlanmakta ve eğitim programları oluşturulup, stajları başlamadan 1 hafta önce kendilerine mail yoluyla iletilmektedir. Programları dâhilinde stajyer öğrencilerin kütüphanede yer alan tüm birimler ile görüşmeleri, tüm uygulamalarda bulunmaları, stajları süresince kütüphanenin düzenlediği toplantı ve etkinliklerine katılmaları sağlanmaktadır. Staj dönemi sonunda öğrencilerin; üniversite kütüphaneciliği hakkında genel bilgiler edinmelerine, kütüphane içinde ve dışında devam eden önemli mesleki oluşumları tanımalarına, uygulama alanlarını görmelerine ve aktif olarak içinde yer almalarına, mesleki alanlarda kendi ilgi ve yeteneklerini netleştirerek, kariyer gelişimlerini planlamalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Kütüphanemizde aynı tarihlerde, en fazla, 5 stajyer kabul edilmektedir. Ön başvuru için öğrencilerin Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Staj Başvuru Formu”nu doldurmaları gerekmektedir. Başvurular değerlendirildikten sonra olumlu/olumsuz yanıtlar staj sorumlusu tarafından başvuru sahiplerine mail yoluyla iletilmektedir.

Başvuru sürecinde ise üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’ndeki staj danışmanları tarafından Kütüphane Direktörlüğü’ne hitaben yazılan ve Kütüphanemizde staj yapmasını önerdikleri öğrencilerin bilgilerini içeren dilekçeler ve stajyer bilgi formlarını, bilgisayar ortamında okunur bir punto ile doldurularak, ıslak imzalı nüshası kütüphanemiz staj sorumlusu; Ankara’da ikamet edenler için elden teslim edilerek, Ankara dışındakiler içinse mail yoluyla iletilmelidir.

Dilekçe örneği için tıklayınız. Stajyer Bilgi Formu için tıklayınız. 

Ayrıca öğrencinin kurumumuzda staj yaptığı süre boyunca öğrenim görmekte olduğu üniversite tarafından sigortalanacağına dair bir yazı ve işe giriş bildirgesi gerekmektedir. 

Sigorta bildirim yazısı örneği için tıklayınız. 

Dilekçe ve sigorta bildirim yazıları, bölümlerin tüm iletişim bilgilerini içeren antetli kağıtlara basılmış olmalıdır.

Staj planlamasının sağlıklı şekilde yapılabilmesi için bölümlerden gönderilecek dilekçe, form ve sigorta bildirim yazılarının kış dönemi için en geç Ocak ayı, yaz dönemleri için ise en geç Mayıs ayı içinde koordinatöre ulaştırılması gerekmektedir.

Staj programına katılan öğrenciler Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi bünyesinde personel için geçerli tüm kurallara uymak zorundadır (mesai saatleri, genel çalışma kuralları vb). Stajyer öğrenciler, personelin kullandığı semt servislerinden ve yemekhaneden yararlanabilmektedirler. Staj programında uyumsuzluk gösteren öğrenciler programdan çıkarılabilir ve tekrar staj başvuruları kabul edilmez.

Bilgi için (+90.312) 586 84 64 numaralı telefonu arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.

 


Staj Sorumlusu
Banu Çermikli

Kütüphanemizde yarı zamanlı çalışmak isteyen öğrencilerimiz için belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir.

 • Üniversitemizde lisans öğrencisi olmak (4. sınıf ve hazırlık hariç),
 • 3.00 ve üzeri not ortalamasına sahip olmak,
 • Hafta içi 18.00-22.00, hafta sonu 10.00-20.00 çalışma saatlerine uygun çalışabilmek,
 • Aylık çalışma saati aylık en az 40, en fazla 60 saat olmak üzere çalışmak,
 • Ekim - Haziran ayları arasında görev yapmak

olarak belirlenmiştir.

Yarı zamanlı çalışacak öğrencilerimiz 1 aylık deneme süresi sonunda, Birim Sorumlusu tarafından, performansları göz önünde tutularak çalışmaya başlayacaklardır. Performansları yeterli görülen öğrencilerimizle çalışmaya devam edilecektir.  

Yarı zamanlı olarak çalışmaya başlayan öğrencilerimiz, Kütüphane personel servisini kullanabileceklerdir.

Job Shadowing Nedir?

Job shadowing (Mesleki gölge / Çıraklık / Staj / İş gölgeliği / İş başında eğitim) deneyimli bir çalışanı işinin başında izleme ve gözlemleme imkânı veren bir iş eğitimi türüdür. 1 günlük bu stajda amaç; Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin erkenden iş dünyasını tanımalarını sağlamak, ilgi alanlarına ve becerilerine göre kariyerlerine yön vermelerine yardımcı olmak ve öğrencileri mesleki çevre ile tanıştırmaktır.

Öğrenciler 1 gün boyunca Kütüphanemizin birimlerinde eğitim alacak ve iş akışına destek olacaklardır. Bu birimler öğrencilerin ilgilerine, isteklerine ve Kütüphanemizin staj politikasına göre staj sorumlusu tarafından belirlenecek; başvuru süresinin tamamlanmasının ardından birkaç gün içerisinde başvuru sahiplerine yine staj sorumlusu tarafından kabul ya da ret konulu bir geri bildirimde bulunulacaktır. Birimlerimiz hakkında ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. Başvuru formu için tıklayınız.

Programa Katılma Şartları Nelerdir?

 • Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak (Ankara dışından katılan öğrencilerin yol ve konaklama masrafları kendilerine aittir.)
 • İlgili formu eksiksiz doldurmak
 • 1 gün boyunca çalışmak istenilen birimi, nedenlerini birkaç cümle ile açıklayarak, belirtmek

*Herhangi bir birim seçiminde bulunmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Program Sonunda Neler Hedeflenmektedir?

İş hayatına atılmadan alandaki kişilerle iş ilişkileri ve mesleki konularda sohbet edebilme imkânı, öğrencilerin ilgi duydukları alanları gerçek anlamda tanımaları, meslek hayatındaki ihtiyaçlarını daha önce fark etmeleri ve teorideki bilgileri pratikte deneyimleme fırsatı program sonunda ön gördüğümüz kazanımlar arasındadır.

Kütüphanemiz bünyesinde bulunan ve özel bir koleksiyon olan Ankara Dijital Kent Arşivi’ndeki Ankara ile ilgili her tür materyal (kitap, dergi, fotoğraf, kartpostal, efemera, obje vb.) bilgi havuzumuzu doldurmaya yardımcı olmaktadır.

Ankara’nın dününe ışık tutmak, bugününü daha iyi anlamak, geleceğe emin adımlarla ilerlemek adına bu arşiv oluşturulmuştur.

Özel bir koleksiyon oluştururken nelere dikkat edilir, sağlama nasıl yapılır, dijitalleştirmenin özel koleksiyonlardaki önemi nedir, sosyal medyayı çalışmalarımızda nasıl kullanırız, koleksiyon geliştirmek için politikamız ne olmalıdır gibi soruların yanıtlarını Ankara Dijital Kent Arşivi’nde öğrenebilirsiniz.

Bu birimde kütüphane otomasyon sistemi ve özellikleri, web sayfaları ve güncelleme işlemleri, genel olarak donanım altyapısı vb. pek çok hizmetin ayrıntılarını gözlemleyebilirsiniz.

Günümüzde bilgi teknolojilerinin bir bilgi merkezinin olmazsa olmazı olduğunu göreceksiniz.

E-kaynaklar ve Süreli Yayınlar biriminde süreli yayınlar için seçim, sağlama ve teknik işlemler yapılmakta; e-kaynaklar için ise seçim, değerlendirme, sağlama ve kullanıcıların erişimine sunulması işlemleri yürütülmektedir.

Bunların yanı sıra kaynaklara ilişkin kullanıcılara referans hizmeti de verilmektedir.

Kataloglama ve Sınıflama Birimi kütüphanenin mutfağı sayılmaktadır.  

Burada bilgiyi kayıt altına alıp, bilgiye doğru, hızlı ve kolay erişim sağlanması için çalışılmaktadır. 

Bu alanda yapılan çalışmaları ve güncel uygulamaları takip ederek, dünya standartlarıyla uyumlu katalog kayıtları yapılmaktadır.

Yerinde öğrenmek ve uygulamak için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

Bu birim; idari ve akademik personel tarafından üretilen bilginin derlenmesi, uzun dönemde korunarak, bilgiye erişimin güvence altına alınması ve bu doğrultuda Kurumumuz bilimsel ve entelektüel bilgi birikiminin geniş kitlelerle paylaşılmasını hedeflemektedir.

Kurumsal Arşiv biriminde dijital ve basılı kaynakların, uluslararası açık erişim ve arşivleme standartlarına uygun olarak, veri girişlerinin nasıl yapıldığına dair bilgi edinebilirsiniz.

Kurum içi eğitimler, kütüphane tanıtımı, reklam faaliyetleri ve hizmet standardının sağlanmasına yönelik konular, kütüphane web sayfası ve sosyal medya hesaplarının yönetimi, sanatsal ve akademik etkinliklerin planlanması, kullanıcı eğitimlerinin düzenlenmesi, görsel medya içeriği üretilmesi, hizmet geliştirmeye yönelik araştırmaların yapılması, Üniversite içi diğer birimlerle organizasyonların planlanması ve referans hizmeti verilmesi…

Bütün bunlar ilginizi çektiyse Kurumsal iletişim kütüphanecisinin renkli dünyasına bekliyoruz.

Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgi kaynaklarına yönlendirmek, kütüphaneyi kullanabilme konusunda bilgilendirmek, kullanıcıların ödünç, iade ve uzatma isteklerini en iyi şekilde giderebilmeye çalışmak günlük yaptığımız işlerden sadece birkaçını oluşturmaktadır.

Kullanıcıların istedikleri bilgi kaynaklarının koleksiyonumuzda bulunmaması halinde “Kütüphaneler Arası İşbirliği” çerçevesinde protokol veya ILL (Inter Library Loan) yoluyla kullanıcılarımızın bilgiye erişimi sağlanmaktadır.

Danışma hizmetinin verildiği bu birimde kullanıcıların sorularına yanıt verilmektedir. Literatür taraması, araştırma yöntemleri ve Kütüphane hizmetleri konusunda bilgilendirilme yapılması birimin hizmetlerinden bazılarını oluşturmaktadır.

Bilgi yığınında, kullanıcılara yeni trendlerle yol göstermek isteyenlerden ve “klasikleşmiş referans hizmetinin dışına çıkmak istiyorum” diyenlerdenseniz bu birimi seçebilirsiniz.

Bu arada, gelirken yaratıcı fikirlerinizi de yanınıza aldığınızdan emin olun. Belki de beraber kütüphanelerin gölgesi değil; ışığı oluruz.

 • Satın alma ve sipariş işlemleri
 • Kaynakların seçim kriterleri
 • Satın alma işlemi için bütçe oluşturulması
 • Gelen kitap isteklerinin toplanması
 • Satın alınan kaynakların Kütüphaneye geldikten sonra kontrollerinin yapılması
 •  Fatura işlemleri
 • EBYS üzerinden yazışmalar ve sekretarya işlemleri
 • Bağış süreçlerinin takip edilmesi işlemleri bu birimde yürütülmektedir.


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 977 [title_tr] => Çalışma/Staj Olanakları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => tab [module_class] => [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Staj Başvuruları [content] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-4 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => owl-carousel [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/calisma-staj-olanaklari-1517410925/1569243506-WhatsApp Image 2019-05-03 at 11.37.30.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [caption] => /uploads/pages/calisma-staj-olanaklari-1517410925/1569243506-WhatsApp Image 2019-05-03 at 11.37.30.jpg [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/calisma-staj-olanaklari-1517410925/1569243506-WhatsApp Image 2019-05-03 at 11.37.30.jpg ) [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/calisma-staj-olanaklari-1517410925/1569243506-WhatsApp Image 2019-05-03 at 11.37.30.jpg [width] => 120px [type] => image ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [items] => 1 [padding] => 0 [margin] => 0 [responsive] => Array ( ) [autoplay] => [autoplayTimeout] => 5000 [center] => [mouseDrag] => 1 [touchDrag] => 1 [pullDrag] => 1 [freeDrag] => [stagePadding] => 0 [merge] => [mergeFit] => 1 [autoWidth] => [startPosition] => 0 [URLhashListener] => [nav] => [rewind] => 1 [dots] => 1 [dotsEach] => [autoplayHoverPause] => [loop] => [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-8 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi’nde üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nin 2. ve daha üst sınıftaki öğrencilerine, yaz döneminde; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, kış döneminde ise; Şubat ayında zorunlu stajlarını yapma olanağı sunulmaktadır. Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri Şubat-Mayıs ayları arasında stajlarını yapabilmektedirler.

Kütüphanemizde, stajyer öğrencilerin devam eden uygulamalarda ve projelerde etkin rol almaları teşvik edilmektedir. Staj dönemi öncesinde, stajyerlerin tüm günleri planlanmakta ve eğitim programları oluşturulup, stajları başlamadan 1 hafta önce kendilerine mail yoluyla iletilmektedir. Programları dâhilinde stajyer öğrencilerin kütüphanede yer alan tüm birimler ile görüşmeleri, tüm uygulamalarda bulunmaları, stajları süresince kütüphanenin düzenlediği toplantı ve etkinliklerine katılmaları sağlanmaktadır. Staj dönemi sonunda öğrencilerin; üniversite kütüphaneciliği hakkında genel bilgiler edinmelerine, kütüphane içinde ve dışında devam eden önemli mesleki oluşumları tanımalarına, uygulama alanlarını görmelerine ve aktif olarak içinde yer almalarına, mesleki alanlarda kendi ilgi ve yeteneklerini netleştirerek, kariyer gelişimlerini planlamalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Kütüphanemizde aynı tarihlerde, en fazla, 5 stajyer kabul edilmektedir. Ön başvuru için öğrencilerin Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Staj Başvuru Formu”nu doldurmaları gerekmektedir. Başvurular değerlendirildikten sonra olumlu/olumsuz yanıtlar staj sorumlusu tarafından başvuru sahiplerine mail yoluyla iletilmektedir.

Başvuru sürecinde ise üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’ndeki staj danışmanları tarafından Kütüphane Direktörlüğü’ne hitaben yazılan ve Kütüphanemizde staj yapmasını önerdikleri öğrencilerin bilgilerini içeren dilekçeler ve stajyer bilgi formlarını, bilgisayar ortamında okunur bir punto ile doldurularak, ıslak imzalı nüshası kütüphanemiz staj sorumlusu; Ankara’da ikamet edenler için elden teslim edilerek, Ankara dışındakiler içinse mail yoluyla iletilmelidir.

Dilekçe örneği için tıklayınız. Stajyer Bilgi Formu için tıklayınız. 

Ayrıca öğrencinin kurumumuzda staj yaptığı süre boyunca öğrenim görmekte olduğu üniversite tarafından sigortalanacağına dair bir yazı ve işe giriş bildirgesi gerekmektedir. 

Sigorta bildirim yazısı örneği için tıklayınız. 

Dilekçe ve sigorta bildirim yazıları, bölümlerin tüm iletişim bilgilerini içeren antetli kağıtlara basılmış olmalıdır.

Staj planlamasının sağlıklı şekilde yapılabilmesi için bölümlerden gönderilecek dilekçe, form ve sigorta bildirim yazılarının kış dönemi için en geç Ocak ayı, yaz dönemleri için ise en geç Mayıs ayı içinde koordinatöre ulaştırılması gerekmektedir.

Staj programına katılan öğrenciler Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi bünyesinde personel için geçerli tüm kurallara uymak zorundadır (mesai saatleri, genel çalışma kuralları vb). Stajyer öğrenciler, personelin kullandığı semt servislerinden ve yemekhaneden yararlanabilmektedirler. Staj programında uyumsuzluk gösteren öğrenciler programdan çıkarılabilir ve tekrar staj başvuruları kabul edilmez.

Bilgi için (+90.312) 586 84 64 numaralı telefonu arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.

 


Staj Sorumlusu
Banu Çermikli

) ) ) ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [title] => Yarı Zamanlı Çalışma İmkânı [content] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Kütüphanemizde yarı zamanlı çalışmak isteyen öğrencilerimiz için belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir.

 • Üniversitemizde lisans öğrencisi olmak (4. sınıf ve hazırlık hariç),
 • 3.00 ve üzeri not ortalamasına sahip olmak,
 • Hafta içi 18.00-22.00, hafta sonu 10.00-20.00 çalışma saatlerine uygun çalışabilmek,
 • Aylık çalışma saati aylık en az 40, en fazla 60 saat olmak üzere çalışmak,
 • Ekim - Haziran ayları arasında görev yapmak

olarak belirlenmiştir.

Yarı zamanlı çalışacak öğrencilerimiz 1 aylık deneme süresi sonunda, Birim Sorumlusu tarafından, performansları göz önünde tutularak çalışmaya başlayacaklardır. Performansları yeterli görülen öğrencilerimizle çalışmaya devam edilecektir.  

Yarı zamanlı olarak çalışmaya başlayan öğrencilerimiz, Kütüphane personel servisini kullanabileceklerdir.

) ) ) ) ) ) ) [2] => stdClass Object ( [title] => Job Shadowing (İş Başında Öğrenme) [content] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Job Shadowing Nedir?

Job shadowing (Mesleki gölge / Çıraklık / Staj / İş gölgeliği / İş başında eğitim) deneyimli bir çalışanı işinin başında izleme ve gözlemleme imkânı veren bir iş eğitimi türüdür. 1 günlük bu stajda amaç; Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin erkenden iş dünyasını tanımalarını sağlamak, ilgi alanlarına ve becerilerine göre kariyerlerine yön vermelerine yardımcı olmak ve öğrencileri mesleki çevre ile tanıştırmaktır.

Öğrenciler 1 gün boyunca Kütüphanemizin birimlerinde eğitim alacak ve iş akışına destek olacaklardır. Bu birimler öğrencilerin ilgilerine, isteklerine ve Kütüphanemizin staj politikasına göre staj sorumlusu tarafından belirlenecek; başvuru süresinin tamamlanmasının ardından birkaç gün içerisinde başvuru sahiplerine yine staj sorumlusu tarafından kabul ya da ret konulu bir geri bildirimde bulunulacaktır. Birimlerimiz hakkında ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. Başvuru formu için tıklayınız.

Programa Katılma Şartları Nelerdir?

 • Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak (Ankara dışından katılan öğrencilerin yol ve konaklama masrafları kendilerine aittir.)
 • İlgili formu eksiksiz doldurmak
 • 1 gün boyunca çalışmak istenilen birimi, nedenlerini birkaç cümle ile açıklayarak, belirtmek

*Herhangi bir birim seçiminde bulunmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Program Sonunda Neler Hedeflenmektedir?

İş hayatına atılmadan alandaki kişilerle iş ilişkileri ve mesleki konularda sohbet edebilme imkânı, öğrencilerin ilgi duydukları alanları gerçek anlamda tanımaları, meslek hayatındaki ihtiyaçlarını daha önce fark etmeleri ve teorideki bilgileri pratikte deneyimleme fırsatı program sonunda ön gördüğümüz kazanımlar arasındadır.

) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionBlue [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Ankara Dijital Kent Arşivi [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Kütüphanemiz bünyesinde bulunan ve özel bir koleksiyon olan Ankara Dijital Kent Arşivi’ndeki Ankara ile ilgili her tür materyal (kitap, dergi, fotoğraf, kartpostal, efemera, obje vb.) bilgi havuzumuzu doldurmaya yardımcı olmaktadır.

Ankara’nın dününe ışık tutmak, bugününü daha iyi anlamak, geleceğe emin adımlarla ilerlemek adına bu arşiv oluşturulmuştur.

Özel bir koleksiyon oluştururken nelere dikkat edilir, sağlama nasıl yapılır, dijitalleştirmenin özel koleksiyonlardaki önemi nedir, sosyal medyayı çalışmalarımızda nasıl kullanırız, koleksiyon geliştirmek için politikamız ne olmalıdır gibi soruların yanıtlarını Ankara Dijital Kent Arşivi’nde öğrenebilirsiniz.

) ) [1] => stdClass Object ( [title] => Bilgi Teknolojileri [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Bu birimde kütüphane otomasyon sistemi ve özellikleri, web sayfaları ve güncelleme işlemleri, genel olarak donanım altyapısı vb. pek çok hizmetin ayrıntılarını gözlemleyebilirsiniz.

Günümüzde bilgi teknolojilerinin bir bilgi merkezinin olmazsa olmazı olduğunu göreceksiniz.

) ) [2] => stdClass Object ( [title] => Elektronik Kaynaklar ve Süreli Yayınlar [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

E-kaynaklar ve Süreli Yayınlar biriminde süreli yayınlar için seçim, sağlama ve teknik işlemler yapılmakta; e-kaynaklar için ise seçim, değerlendirme, sağlama ve kullanıcıların erişimine sunulması işlemleri yürütülmektedir.

Bunların yanı sıra kaynaklara ilişkin kullanıcılara referans hizmeti de verilmektedir.

) ) [3] => stdClass Object ( [title] => Kataloglama ve Sınıflama [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Kataloglama ve Sınıflama Birimi kütüphanenin mutfağı sayılmaktadır.  

Burada bilgiyi kayıt altına alıp, bilgiye doğru, hızlı ve kolay erişim sağlanması için çalışılmaktadır. 

Bu alanda yapılan çalışmaları ve güncel uygulamaları takip ederek, dünya standartlarıyla uyumlu katalog kayıtları yapılmaktadır.

Yerinde öğrenmek ve uygulamak için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

) ) [4] => stdClass Object ( [title] => Kurumsal Akademik Arşiv [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Bu birim; idari ve akademik personel tarafından üretilen bilginin derlenmesi, uzun dönemde korunarak, bilgiye erişimin güvence altına alınması ve bu doğrultuda Kurumumuz bilimsel ve entelektüel bilgi birikiminin geniş kitlelerle paylaşılmasını hedeflemektedir.

Kurumsal Arşiv biriminde dijital ve basılı kaynakların, uluslararası açık erişim ve arşivleme standartlarına uygun olarak, veri girişlerinin nasıl yapıldığına dair bilgi edinebilirsiniz.

) ) [5] => stdClass Object ( [title] => Kurumsal İletişim [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Kurum içi eğitimler, kütüphane tanıtımı, reklam faaliyetleri ve hizmet standardının sağlanmasına yönelik konular, kütüphane web sayfası ve sosyal medya hesaplarının yönetimi, sanatsal ve akademik etkinliklerin planlanması, kullanıcı eğitimlerinin düzenlenmesi, görsel medya içeriği üretilmesi, hizmet geliştirmeye yönelik araştırmaların yapılması, Üniversite içi diğer birimlerle organizasyonların planlanması ve referans hizmeti verilmesi…

Bütün bunlar ilginizi çektiyse Kurumsal iletişim kütüphanecisinin renkli dünyasına bekliyoruz.

) ) [6] => stdClass Object ( [title] => Ödünç Verme Hizmetleri [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgi kaynaklarına yönlendirmek, kütüphaneyi kullanabilme konusunda bilgilendirmek, kullanıcıların ödünç, iade ve uzatma isteklerini en iyi şekilde giderebilmeye çalışmak günlük yaptığımız işlerden sadece birkaçını oluşturmaktadır.

Kullanıcıların istedikleri bilgi kaynaklarının koleksiyonumuzda bulunmaması halinde “Kütüphaneler Arası İşbirliği” çerçevesinde protokol veya ILL (Inter Library Loan) yoluyla kullanıcılarımızın bilgiye erişimi sağlanmaktadır.

) ) [7] => stdClass Object ( [title] => Referans Hizmetleri [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Danışma hizmetinin verildiği bu birimde kullanıcıların sorularına yanıt verilmektedir. Literatür taraması, araştırma yöntemleri ve Kütüphane hizmetleri konusunda bilgilendirilme yapılması birimin hizmetlerinden bazılarını oluşturmaktadır.

Bilgi yığınında, kullanıcılara yeni trendlerle yol göstermek isteyenlerden ve “klasikleşmiş referans hizmetinin dışına çıkmak istiyorum” diyenlerdenseniz bu birimi seçebilirsiniz.

Bu arada, gelirken yaratıcı fikirlerinizi de yanınıza aldığınızdan emin olun. Belki de beraber kütüphanelerin gölgesi değil; ışığı oluruz.

) ) [8] => stdClass Object ( [title] => Sağlama Birimi [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
 • Satın alma ve sipariş işlemleri
 • Kaynakların seçim kriterleri
 • Satın alma işlemi için bütçe oluşturulması
 • Gelen kitap isteklerinin toplanması
 • Satın alınan kaynakların Kütüphaneye geldikten sonra kontrollerinin yapılması
 •  Fatura işlemleri
 • EBYS üzerinden yazışmalar ve sekretarya işlemleri
 • Bağış süreçlerinin takip edilmesi işlemleri bu birimde yürütülmektedir.
) ) ) [closeAll] => ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 55 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-05 14:04:07 [updated_at] => 2019-10-09 12:34:34 [parent_id] => 981 [lft] => 42 [rgt] => 43 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => calisma-staj-olanaklari-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 55 [name_tr] => Kadriye Zaim Kütüphanesi [url] => library [type] => ) ) [pages] => Array ( [981] => Array ( [id] => 981 [title_tr] => Hizmetlerimiz [parent_id] => [site_id] => 55 [external_link] => javascript:; [lft] => 31 [rgt] => 44 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 981 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 977 [title_tr] => Çalışma/Staj Olanakları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"tab","module_class":null,"content":[{"title":"Staj Ba\u015fvurular\u0131","content":{"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-4","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"owl-carousel","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/calisma-staj-olanaklari-1517410925\/1569243506-WhatsApp Image 2019-05-03 at 11.37.30.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"caption":"\/uploads\/pages\/calisma-staj-olanaklari-1517410925\/1569243506-WhatsApp Image 2019-05-03 at 11.37.30.jpg","extra":{"file":"\/uploads\/pages\/calisma-staj-olanaklari-1517410925\/1569243506-WhatsApp Image 2019-05-03 at 11.37.30.jpg"},"key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/calisma-staj-olanaklari-1517410925\/1569243506-WhatsApp Image 2019-05-03 at 11.37.30.jpg","width":"120px","type":"image"}]},"settings":{"items":1,"padding":0,"margin":0,"responsive":[],"autoplay":false,"autoplayTimeout":5000,"center":false,"mouseDrag":true,"touchDrag":true,"pullDrag":true,"freeDrag":false,"stagePadding":0,"merge":false,"mergeFit":true,"autoWidth":false,"startPosition":0,"URLhashListener":false,"nav":false,"rewind":true,"dots":true,"dotsEach":false,"autoplayHoverPause":false,"loop":false,"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-8","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi’nde üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nin 2. ve daha üst s\u0131n\u0131ftaki ö\u011frencilerine, yaz döneminde; Haziran, Temmuz, A\u011fustos ve Eylül aylar\u0131nda, k\u0131\u015f döneminde ise; \u015eubat ay\u0131nda zorunlu stajlar\u0131n\u0131 yapma olana\u011f\u0131 sunulmaktad\u0131r. Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ö\u011frencileri \u015eubat-May\u0131s aylar\u0131 aras\u0131nda stajlar\u0131n\u0131 yapabilmektedirler.<\/p>\n\n

Kütüphanemizde, stajyer ö\u011frencilerin devam eden uygulamalarda ve projelerde etkin rol almalar\u0131 te\u015fvik edilmektedir. Staj dönemi öncesinde, stajyerlerin tüm günleri planlanmakta ve e\u011fitim programlar\u0131 olu\u015fturulup, stajlar\u0131 ba\u015flamadan 1 hafta önce kendilerine mail yoluyla iletilmektedir. Programlar\u0131 dâhilinde stajyer ö\u011frencilerin kütüphanede yer alan tüm birimler ile görü\u015fmeleri, tüm uygulamalarda bulunmalar\u0131, stajlar\u0131 süresince kütüphanenin düzenledi\u011fi toplant\u0131 ve etkinliklerine kat\u0131lmalar\u0131 sa\u011flanmaktad\u0131r. Staj dönemi sonunda ö\u011frencilerin; üniversite kütüphanecili\u011fi hakk\u0131nda genel bilgiler edinmelerine, kütüphane içinde ve d\u0131\u015f\u0131nda devam eden önemli mesleki olu\u015fumlar\u0131 tan\u0131malar\u0131na, uygulama alanlar\u0131n\u0131 görmelerine ve aktif olarak içinde yer almalar\u0131na, mesleki alanlarda kendi ilgi ve yeteneklerini netle\u015ftirerek, kariyer geli\u015fimlerini planlamalar\u0131na yard\u0131mc\u0131 olmak amaçlanmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Kütüphanemizde ayn\u0131 tarihlerde, en fazla, 5 stajyer kabul edilmektedir. Ön ba\u015fvuru<\/strong> için ö\u011frencilerin At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Staj Ba\u015fvuru Formu”nu<\/a> <\/strong>doldurmalar\u0131 gerekmektedir. Ba\u015fvurular de\u011ferlendirildikten sonra olumlu\/olumsuz yan\u0131tlar staj sorumlusu taraf\u0131ndan ba\u015fvuru sahiplerine mail yoluyla iletilmektedir.<\/p>\n\n

Ba\u015fvuru<\/strong> sürecinde ise üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’ndeki staj dan\u0131\u015fmanlar\u0131 taraf\u0131ndan Kütüphane Direktörlü\u011fü’ne hitaben yaz\u0131lan ve Kütüphanemizde staj yapmas\u0131n\u0131 önerdikleri ö\u011frencilerin bilgilerini içeren dilekçeler ve stajyer bilgi formlar\u0131n\u0131, bilgisayar ortam\u0131nda okunur bir punto ile doldurularak, \u0131slak imzal\u0131 nüshas\u0131 kütüphanemiz staj sorumlusu; Ankara’da ikamet edenler için elden teslim edilerek, Ankara d\u0131\u015f\u0131ndakiler içinse mail yoluyla iletilmelidir.<\/p>\n\n

Dilekçe örne\u011fi için t\u0131klay\u0131n\u0131z.<\/a> Stajyer Bilgi Formu için t\u0131klay\u0131n\u0131z.<\/a><\/strong> <\/a><\/p>\n\n

Ayr\u0131ca ö\u011frencinin kurumumuzda staj yapt\u0131\u011f\u0131 süre boyunca ö\u011frenim görmekte oldu\u011fu üniversite taraf\u0131ndan sigortalanaca\u011f\u0131na dair bir yaz\u0131 ve i\u015fe giri\u015f bildirgesi gerekmektedir. <\/p>\n\n

Sigorta bildirim yaz\u0131s\u0131 örne\u011fi için t\u0131klay\u0131n\u0131z.<\/strong> <\/a><\/p>\n\n

Dilekçe ve sigorta bildirim yaz\u0131lar\u0131, bölümlerin tüm ileti\u015fim bilgilerini içeren antetli ka\u011f\u0131tlara bas\u0131lm\u0131\u015f olmal\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

Staj planlamas\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131kl\u0131 \u015fekilde yap\u0131labilmesi için bölümlerden gönderilecek dilekçe, form ve sigorta bildirim yaz\u0131lar\u0131n\u0131n k\u0131\u015f dönemi için en geç Ocak ay\u0131, yaz dönemleri için ise en geç May\u0131s ay\u0131 içinde koordinatöre ula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekmektedir.<\/p>\n\n

Staj program\u0131na kat\u0131lan ö\u011frenciler At\u0131l\u0131m Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi bünyesinde personel için geçerli tüm kurallara uymak zorundad\u0131r (mesai saatleri, genel çal\u0131\u015fma kurallar\u0131 vb). Stajyer ö\u011frenciler, personelin kulland\u0131\u011f\u0131 semt servislerinden ve yemekhaneden yararlanabilmektedirler. Staj program\u0131nda uyumsuzluk gösteren ö\u011frenciler programdan ç\u0131kar\u0131labilir ve tekrar staj ba\u015fvurular\u0131 kabul edilmez.<\/p>\n\n

Bilgi için (+90.312) 586 84 64 numaral\u0131 telefonu arayabilir ya da e-posta<\/strong><\/a> gönderebilirsiniz.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n


\nStaj Sorumlusu
\nBanu Çermikli<\/p>"}]}]}}},{"title":"Yar\u0131 Zamanl\u0131 \u00c7al\u0131\u015fma \u0130mk\u00e2n\u0131","content":{"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Kütüphanemizde yar\u0131 zamanl\u0131 çal\u0131\u015fmak isteyen ö\u011frencilerimiz için belirlenen \u015fartlar a\u015fa\u011f\u0131daki gibidir.<\/p>\n\n