AKTSBiyoanorganik Kimya

Biyoanorganik Kimya (CEAC412) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Biyoanorganik Kimya CEAC412 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şeniz Özalp Yaman
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin amacı biyoinorganik konuları ile öğrencileri tanıştırmak ve metallerin yaşamsal sistemlerdeki rollerini anlamalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Metallerin yaşamsal sistemlerdeki önemini anlar.
  • Yaşamsal sistemlerni bozulmasında yeralan alan metal kimyasını tartışır.
  • Yaşamsal sistemleri göstermede metallerin rolünü anlar.
  • Doğal sistemlerde, metallerin rollerini açıklar.
  • Metallerle ilgili bilgileri yaşamsal sistemlere uygular.
Dersin İçeriği Toksik, eser ve ana metaller.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bazı Genel Prensipler Ders kitabının ilgili bölümü
2 Biyolojik Sistemlerde Kobalt Ders kitabının ilgili bölümü
3 Dioksijen Molekülü Ders kitabının ilgili bölümü
4 Biyolojik Sistemlerde Magnezyum Ders kitabının ilgili bölümü
5 Biyolojik Sistemlerde Demir Ders kitabının ilgili bölümü
6 Ara sınav I
7 Biyolojik Sistemlerde Bakır Ders kitabının ilgili bölümü
8 Biyolojik Sistemlerde Çinko Ders kitabının ilgili bölümü
9 Biyolojik Sistemlerde Nikel Ders kitabının ilgili bölümü
10 Ametalik anorganik elementler Ders kitabının ilgili bölümü
11 Ara sınav II
12 Toksik metaller Ders kitabının ilgili bölümü
13 Metal eksikliği ve hastalıklar Ders kitabının ilgili bölümü
14 Metal eksikliği ve hastalıklar Ders kitabının ilgili bölümü
15 Metal-Nukleik Asit Etkileşimi Ders kitabının ilgili bölümü
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. J.M Berg, S.J Lippard, Principles of Bioinorganic Chemistry, University science book, 1994.
2. W. Kaim, B.Schewederski,Bioinorganic Chemistry: Inorganic elements in the chemistry of life, John Wiley and Sons, 2005..

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İleri düzeydeki kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya problemlerinin çözümü için gerekli bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi analiz etme ve değerlendirme becerisi.
2 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileme becerisi.
3 Kimya ve kimya mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olma.
4 Özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilme ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilme becerisi.
5 Gelişmiş matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini, ileri düzeydeki mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi.
6 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi.
7 İstenilen özelliklerde bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci tasarlayabilme, endüstriye uygulayabilme becerisi.
8 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi.
9 Çok-disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma.
10 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 18 36
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125