AKTS - Kimyasal Reaktörlerin Optimizasyonu

Kimyasal Reaktörlerin Optimizasyonu (CEAC574) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kimyasal Reaktörlerin Optimizasyonu CEAC574 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC 304
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Nesrin E. Machin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kimyasal reaktor optimizasyonuna giriş dersidir. Reaktörlerin tasarımı, operasyonu ve analizi, istenen performansı elde etmek üzere optimize edilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Amac fonksiyonunun elde edilmesi
  • Optimizasyon değişkenlerinin belirlenmesi
  • • En iyi performans için farklı tipte reaktörlerin ve işletme koşullarının değerlendirilmesi
  • • Kimya Mühendisliği simülasyon programlarından ASPEN ONE optimizasyonda kullanılması
  • • Rapor yazma ve sunma becerisini geliştirme
Dersin İçeriği Amac fonksiyonunun elde edilmesi, optimizasyon değişkenlerinin belirlenmesi, seri, paralel ve kompleks reaksiyonların optimizasyonu, optimum sıcaklık ilerlemesi, endotermik ve ekzotermik reaksiyonlar, optimum reaktor tasarımında ekonomik faktorlerin değerlendirilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Amaç fonksiyonunun belirlenmesi Referansların ilgili bölümleri
2 Amaç fonksiyonunun belirlenmesi Referansların ilgili bölümleri
3 Optimizasyon değişkenlerinin belirlenmesi Referansların ilgili bölümleri
4 Optimizasyon değişkenlerinin belirlenmesi Referansların ilgili bölümleri
5 Seri, parallel ve kompleks reaksiyonların optimizasyonu Referansların ilgili bölümleri
6 Seri, parallel ve kompleks reaksiyonların optimizasyonu Referansların ilgili bölümleri
7 1. Seminer
8 Endotermik ve ekzotermik reaksiyonlar Referansların ilgili bölümleri
9 Endotermik ve ekzotermik reaksiyonlar Referansların ilgili bölümleri
10 Adyabatik operasyonlar Referansların ilgili bölümleri
11 Adyabatik operasyonlar Referansların ilgili bölümleri
12 Adyabatik operasyonlar Referansların ilgili bölümleri
13 2. Seminer
14 Optimum reactor tasarımında ekonomik faktörler Kaynak 3, makaleler
15 Optimum reactor tasarımında ekonomik faktörler Kaynak 3, makaleler
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Elements of Chemical Reaction Engineering, H. S. Fogler, 3rd Ed., Prentice Hall, 1999.
2. Chemical Reactor Analysis and Design, G. F. Froment and K.B. Bischoff, 2nd Ed., Wiley&Sons.
3. Chemical Reactor Design Optimization and Scale-up, E.B. Nauman, 2nd Ed., Wiley, 2008

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 40
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 3 20
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İleri düzeydeki kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya problemlerinin çözümü için gerekli bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi analiz etme ve değerlendirme becerisi.
2 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileme becerisi.
3 Kimya ve kimya mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olma.
4 Özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilme ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilme becerisi.
5 Gelişmiş matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini, ileri düzeydeki mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi.
6 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi.
7 İstenilen özelliklerde bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci tasarlayabilme, endüstriye uygulayabilme becerisi.
8 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi.
9 Çok-disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma.
10 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 3 16 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 2 8 16
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125