ECTS - - Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Yüksek Lisans (Tezsiz) programı 2016-2017 akademik yılında, İleri düzeyde kimya mühendisliği bilgisi kazanmış, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileyen, kimya mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olan, özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilen ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilen, çok-disiplinli ortamda çalışabilen, takım çalışmasına yatkın, profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde olan kimya mühendisleri yetiştirme misyonu ile kurulmuştur. Eğitim dili İngilizcedir.

Program eğitim ve öğretim programı temelde yaparak öğrenme, proje tabanlı öğrenme ve katılımcı öğrenme ortamlarının yaratılması, öğrencilerin endüstri deneyimlerini kazanmalarına yönelik proje tecrübelerini kazanabilmeleri ve tüm bunlar için gerekli teorik ve deneysel bilgileri en iyi şekilde öğrenebilmelerini sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bölümümüzde, Genel Kimya Laboratuvarı, Organik Kimya Laboratuvarı, Analitik Kimya Laboratuvarı, Koordinasyon Kimyası ve Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı, Biyokimya, Polimer Kimyası ve Teknolojisi, Atılım Optoelekronik Malzemeler ve Solar Enerji eğitim ve araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca Nanokimya ile Hesapsal Kimya araştırma laboratuvarlarının kurulma çalışmaları devam etmektedir.