ECTS - Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Bu programdaki öğrencinin mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden CC/EX ve tez çalışmasından S notu alarak başarılı olması gerekmektedir (Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 23-26). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 90’dır.