ECTS - - Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CEAC500 Mezuniyet Projesi 5 4 3 3 5 4 4 2 2 2
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri 5 5 2 5 3 3 2 4 3 4
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CEAC511 Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji 3 3 3 3 4 2 5 2 3 4
CEAC516 Biyoloji 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4
CEAC519 Biyokimyasal Hesaplamalar 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3
CEAC524 Grup Teorisi ve Kimyasal Uygulamalari 5 2 2 5 5 2 2 5 2 2
CEAC529 Spektroskopik Teknikler 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5
CEAC540 Kimyasal Proses Endüstrileri 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5
CEAC551 Fonksiyonel ve Akıllı Malzemeler 5 4 4 5 5 3 4 4 3 3
CEAC554 Elektrokimyasal Yöntemler: Temelleri ve Uygulamaları 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3
CEAC555 Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3
CEAC556 Nanomalzemeler, Nanoteknolojiler ve Tasarım 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3
CEAC557 İletken Polimerler 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3
CEAC577 Petrol Rafineri Mühendisliği 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4
CEAC507 İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4
CEAC505 İleri Fiziko Kimya 5 2 2 2 5 3 2 2 2 2
CEAC504 İleri Analitik Kimya 5 3 4 3 4 5 3 4 4 4
CEAC503 İleri Anorganik Kimya 5 2 4 5 3 5 1 1 1 1
CEAC502 İleri Biyokimya 3 3 4 5 4 5 3 4 4 4
CEAC501 İleri Organik Kimya 5 5 3 4 3 3 3 3 3 4
CEAC556 Nanomalzemeler, Nanoteknolojiler ve Tasarım 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3
CEAC507 İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4
CEAC509 İleri Isı ve Kütle Transferi 5 4 4 4 5 4 5 4 2 4
CEAC501 İleri Organik Kimya 5 5 3 4 3 3 3 3 3 4
CEAC502 İleri Biyokimya 3 3 4 5 4 5 3 4 4 4
CEAC503 İleri Anorganik Kimya 5 2 4 5 3 5 1 1 1 1
CEAC504 İleri Analitik Kimya 5 3 4 3 4 5 3 4 4 4
CEAC505 İleri Fiziko Kimya 5 2 2 2 5 3 2 2 2 2
CEAC509 İleri Isı ve Kütle Transferi 5 4 4 4 5 4 5 4 2 4
CEAC442 Çevre Kirliliği - - - - - - - - - -
CEAC552 Endüstriyel Polimerler - - - - - - - - - -
CEAC578 Endüstriyel Tesis Yatırımları - - - - - - - - - -
CEAC515 Protein Biyokimyası ve Proteomik - - - - - - - - - -
CEAC514 Hücre Kültürü Teknikleri - - - - - - - - - -
CEAC571 Membran Bilimi ve Prosesleri - - - - - - - - - -
CEAC572 Elektromembran Prosesler - - - - - - - - - -
CEAC574 Kimyasal Reaktörlerin Optimizasyonu - - - - - - - - - -
CEAC575 Kimyasal Kinetik - - - - - - - - - -
CEAC420 Nanobilim ve Nanoteknoloji - - - - - - - - - -
CEAC470 Petrokimya Mühendisliği - - - - - - - - - -
CEAC474 Elektrokimya - - - - - - - - - -
MATE474 Seramik Malzeme Üretim Süreçleri - - - - - - - - - -
IE509 Üretim Sistemleri - - - - - - - - - -
MATH552 Kompleks Analiz - - - - - - - - - -
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme - - - - - - - - - -
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü - - - - - - - - - -
MDES621 Sayısal Lineer Cebir - - - - - - - - - -
MDES650 İleri Sistem Benzetimi - - - - - - - - - -
MDES655 Doğrusal Optimizasyon - - - - - - - - - -
CEAC418 Uygulamalı Polimer Bilimi - - - - - - - - - -
CEAC302 Ayırma İşlemleri - - - - - - - - - -
MATE462 Nanomalzemeler - - - - - - - - - -
MFGE432 Polymer Şekillendirme Süreçleri - - - - - - - - - -
CHE416 Temel Biyoloji - - - - - - - - - -
MATE458 Kataliz ve Yakıt Pili Malzemeleri - - - - - - - - - -
CEAC558 Polimer Nanokompozitler - - - - - - - - - -
MDES686 Doku Mühendisliği Temel Prensipleri - - - - - - - - - -
ME621 İleri Akışkanlar Mekaniği - - - - - - - - - -
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I - - - - - - - - - -