AKTS - Hücre Kültürü Teknikleri

Hücre Kültürü Teknikleri (CEAC514) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hücre Kültürü Teknikleri CEAC514 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. S. Belgin İşgör
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Biyokimyasal, fizyolojik ve farmakolojik süreçlerin incelenmesi için önemli ve gerekli bir laboratuvar tekniği haline gelen hayvan hücre kültürü hakkında bilgi vermek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Teknolojik gelişmelerin bilimdeki önemini öğrenir
  • Hücresel bileşenlerin biyolojik rolünü ve dokulardaki farklılıklarını öğrenir.
  • Aseptik teknikler ve hücre kültürü laboratuvar ekipmanlarının kullanımının öğrenmesi
  • Organ,doku ve hücre kültürleri arasındaki farkı öğrenmek
  • Hücre hattı ve ilgili besi yeri seçimi
  • Dondurulmuş stoklardan süspansiyon hücre hatlarının hazırlanması temellerini öğrenmek
  • Dondurulmuş stoklardan yapışık hücre kültürü hazırlamanın temelleri
Dersin İçeriği Biobilim araştırması ve ticari uygulamalar için Temel Hücre Teknikleri Hücre kaltivasyon metodlarına giriş, Biyolojik Güvenlik Kabininin doğru kullanımı bilgisi, Primer hücre kültürleri, Hücre hatlarının kültürü, Kontamnasyon tespiti, kryokoruma, transfeksiyon ve biyoprotokoller bilgisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Doku kültürü teknolojisinin tarihsel gelişimi. Hücre hakkında temel bilgiler: hücre zarı ve işlevi, organeller, insan kaynaklı genel doku tipleri
2 Doku Hücre Kültürü Teknolojisi: Organ, doku ve hücre kültürlerinin karşılaştırılması
3 Birincil ve ikincil hücre kültürü temelleri
4 DHK teknikleri: 1.Temel aseptik kurallar
5 DHK teknikleri: 2. Temel enstrumantasyon
6 DHK teknikleri: temel laboratuvar gereçleri
7 DHK teknikleri: 4. Hücre hattı seçimi ve besi yeri
8 TCC teknikleri: 5. Hücrelerin tohumlanması (aşılama), pasajlanması, hücrelerin toplanması ve dondurarak saklama
9 Arasınav
10 DHK teknikleri: 6. Büyüme hızının büyüme eğrisi ve çoğaltma süresi cinsinden hesaplanması
11 DHK teknikleri: 7. Hücre canlılığı ve hücre yoğunluğu hesaplamaları
12 DHK teknikleri: 8. Dondurulmuş stoklardan hücre soylarının süspansiyon kültürü hazırlamanın temelleri
13 Arasınav
14 DHK teknikleri: 9. Donmuş stoklardan yapışık hücre çizgileri kültürünün hazırlanmasına ilişkin temel bilgiler
15 TCC Teknolojisine Biyomedikal ve Endüstriyel Yaklaşım
16 Final

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 3 60
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İleri düzeydeki kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya problemlerinin çözümü için gerekli bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi analiz etme ve değerlendirme becerisi.
2 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileme becerisi.
3 Kimya ve kimya mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olma.
4 Özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilme ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilme becerisi.
5 Gelişmiş matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini, ileri düzeydeki mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi.
6 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi.
7 İstenilen özelliklerde bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci tasarlayabilme, endüstriye uygulayabilme becerisi.
8 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi.
9 Çok-disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma.
10 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 12 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 36 36
Toplam İş Yükü 114