ECTS - - Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CEAC500 Mezuniyet Projesi 0 0 0 40
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri 3 0 3 5
FBE-CEAC-T-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-CEAC-T-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-CEAC-T-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-CEAC-T-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-CEAC-T-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-CEAC-T-AE1FA7 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-CEAC-T-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-CEAC-T-AE1FA8 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-CEAC-T-AE1FA9 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 3 0 30 90

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
CEAC511 Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji 3 0 3 5
CEAC516 Biyoloji 3 0 3 5
CEAC519 Biyokimyasal Hesaplamalar 3 0 3 5
CEAC524 Grup Teorisi ve Kimyasal Uygulamalari 3 0 3 5
CEAC529 Spektroskopik Teknikler 3 0 3 5
CEAC540 Kimyasal Proses Endüstrileri 3 0 3 5
CEAC551 Fonksiyonel ve Akıllı Malzemeler 3 0 3 5
CEAC554 Elektrokimyasal Yöntemler: Temelleri ve Uygulamaları 3 0 3 5
CEAC555 Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar 3 0 3 5
CEAC556 Nanomalzemeler, Nanoteknolojiler ve Tasarım 3 0 3 5
CEAC557 İletken Polimerler 3 0 3 5
CEAC577 Petrol Rafineri Mühendisliği 3 0 3 5
CEAC507 İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği 3 0 3 5
CEAC505 İleri Fiziko Kimya 3 2 3 5
CEAC504 İleri Analitik Kimya 3 0 3 5
CEAC503 İleri Anorganik Kimya 3 0 3 5
CEAC502 İleri Biyokimya 3 0 3 5
CEAC501 İleri Organik Kimya 3 0 3 5
CEAC556 Nanomalzemeler, Nanoteknolojiler ve Tasarım 3 0 3 5
CEAC507 İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği 3 0 3 5
CEAC509 İleri Isı ve Kütle Transferi 3 0 3 5
CEAC501 İleri Organik Kimya 3 0 3 5
CEAC502 İleri Biyokimya 3 0 3 5
CEAC503 İleri Anorganik Kimya 3 0 3 5
CEAC504 İleri Analitik Kimya 3 0 3 5
CEAC505 İleri Fiziko Kimya 3 2 3 5
CEAC509 İleri Isı ve Kütle Transferi 3 0 3 5
CEAC442 Çevre Kirliliği 3 0 3 5
CEAC552 Endüstriyel Polimerler 3 0 3 5
CEAC578 Endüstriyel Tesis Yatırımları 3 0 3 5
CEAC515 Protein Biyokimyası ve Proteomik 3 0 3 5
CEAC514 Hücre Kültürü Teknikleri 3 0 3 5
CEAC571 Membran Bilimi ve Prosesleri 3 0 3 5
CEAC572 Elektromembran Prosesler 3 0 3 5
CEAC574 Kimyasal Reaktörlerin Optimizasyonu 3 0 3 5
CEAC575 Kimyasal Kinetik 3 0 3 5
CEAC420 Nanobilim ve Nanoteknoloji 3 0 3 5
CEAC470 Petrokimya Mühendisliği 3 0 3 5
CEAC474 Elektrokimya 3 0 3 5
MATE474 Seramik Malzeme Üretim Süreçleri 3 0 3 5
IE509 Üretim Sistemleri 3 0 3 5
MATH552 Kompleks Analiz 3 0 3 5
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 3 0 3 5
MDES621 Sayısal Lineer Cebir 3 0 3 5
MDES650 İleri Sistem Benzetimi 3 0 3 5
MDES655 Doğrusal Optimizasyon 3 0 3 5
CEAC418 Uygulamalı Polimer Bilimi 2 2 3 5
CEAC302 Ayırma İşlemleri 4 2 5 7
MATE462 Nanomalzemeler 3 0 3 5
MFGE432 Polymer Şekillendirme Süreçleri 3 0 3 5
CHE416 Temel Biyoloji 3 0 3 5
MATE458 Kataliz ve Yakıt Pili Malzemeleri 3 0 3 5
CEAC558 Polimer Nanokompozitler 3 0 3 5
MDES686 Doku Mühendisliği Temel Prensipleri 3 0 3 5
ME621 İleri Akışkanlar Mekaniği 3 0 3 5
ME684 Katı ve Akışkanların Sonlu Eleman Analizi I 3 0 3 5
Toplam 171 8 173 287