ECTS - - Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.